265. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Aralarında Çıkan Gruplar Birbirleriyle Ayrılığa Düştüler. Acıklı Bir Günün Azabı Karşısında Vay O Zulmedenlerin Haline!" (Zuhruf: 65)

"Ümmetim Benden Sonra Yetmiş Üç Fırkaya Ayrılacak, Bir Fırka Müstesna Diğerleri Hep Ateştedir."
– "Onlar Kimlerdir Yâ Resulellah!"
"Benim ve Ashâbımın Yolunda Olanlardır."
(Hadis-i Şerif)

"Devlet İttifaktan Doğar, Devletsizlik İse Nifaktan!" (Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh-)

Birlik İslâm'dadır.
Ayrılık Yapan Din ve Vatan Bölücülerine Allah-u Teâlâ Büyük Bir Azap Hazırlamıştır.

 

Bölücülük Fitnesi
"Devlet İttifaktan Doğar, Devletsizlik İse Nifaktan." (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)
İslâm Dini, Birliği Emreder

ALLAH-U TEÂLÂ'NIN AYRILIK YAPANLAR, BÖLÜCÜLÜK EDENLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ ve CEZALARI
EN'AM SÛRESİ. ÂYET: 159
MÜMİNUN SÛRESİ. ÂYET: 52-53-54-55-56
HİCR SÛRESİ. ÂYET: 90-91-92-93-94
ENBİYÂ SÛRESİ. ÂYET: 92-93-94
RÛM SÛRESİ. ÂYET: 31-32
ÂL-İ İMRAN SÛRESİ. ÂYET: 19-20
YUNUS SÛRESİ. ÂYET: 19
ŞÛRÂ SÛRESİ. ÂYET: 14
BAKARA SÛRESİ. ÂYET: 213
ZUHRUF SÛRESİ. ÂYET: 65
ŞÛRÂ SÛRESİ. ÂYET: 16
ŞÛRÂ SÛRESİ. ÂYET: 10
BAKARA SÛRESİ. ÂYET: 11-12-13-14-15-16
ENFÂL SÛRESİ. ÂYET: 73
ÂL-İ İMRAN SÛRESİ. ÂYET: 122
NİSÂ SÛRESİ. ÂYET: 144
BAKARA SÛRESİ. ÂYET: 145
A'RAF SÛRESİ. ÂYET: 146
CÂSİYE SÛRESİ. ÂYET: 18-19-20
HAŞR SÛRESİ. ÂYET: 16
SECDE SÛRESİ. ÂYET: 3
LOKMAN SÛRESİ. ÂYET: 6
LOKMAN SÛRESİ. ÂYET: 20
LOKMAN SÛRESİ. ÂYET: 21
MÂİDE SÛRESİ. ÂYET: 71
TEVBE SÛRESİ. ÂYET: 126
TEVBE SÛRESİ. ÂYET: 47-48-49
EN'ÂM SÛRESİ. ÂYET: 23
MÜMİN SÛRESİ. ÂYET: 35
TEVBE SÛRESİ. ÂYET: 123

HERKES İMTİHANINI VERECEK
Herkes Kimin Bayrağı Altında Bulunmuş, Kimi Rehber Edinmişse, Ahirette Onunla Beraberdir
"İman"ını "İmam"ına Peşkeş Çekenler
Herkes İmtihanınıVerecek
Ey Müslümanlar! Size Hitap Ediyoruz

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (16)
İlm-i Billâh

Hazret-i Kur'an'ın en ince noktası "Âyet-ül kürsî" ile "İhlâs-ı şerif"tir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Hudeybiye Andlaşması (2)

Resulullah Aleyhisselâm'ın duâsı bereketi ile müslümanlar Hudeybiye'de tekrar tekrar yağmura tutuldular ve suya kavuştular.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (60)

Nurlu ve Özlü Sözler

"Okuyup anladığınızı hemen amel çarkına koyun, tatbikine koyulun. Okunanlar kitapta kalacaksa okumanın ne ehemmiyeti kalıyor?"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (183)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (31)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (116)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (9)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

En Ağır Mesuliyet

Kendi nefsini beğenip değer verenlerden nefret ettiğim zaman şöyle düşünüyorum;
"Ben kendimi beğenip nefsime değer verirsem, ya Rabb'im ne kadar nefret eder!"


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (13)
Hacc ve Umre İle İlgili Yasak Fiiller ve Cezaları


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (29)

"Sıddık" Makâmının İzâhı


Muharrem Ayı ve Aşûre Günü


GÜNDEM

Ey Haçlı Batı! Unutma!
Vurma Sırası Birgün Tekrar Bize Gelecek.
/ Uğur Kara

Bu örgütün elebaşları hem Kürt değildir, hem de "Devrim" adı altında kendi halkını öldürmeyi meşru gören, dinsiz ve sapkın bir ideolojinin esiridir. Arkalarında Haçlılar, Batılı ülkeler vardır. Bu Haçlıların ise, ne Türk, ne de Kürt umurlarında değildir.


Eğitim

Başarı Nedir? / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |