263. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Biz Emaneti Göklere, Yere ve Dağlara Teklif Ettik de Onlar Bunu Yüklenmekten Çekindiler, Korkup Endişeye Düştüler." (Ahzâb: 72)

"Bu, Dimdik Ayakta Duran Bir Dindir. Fakat İnsanların Çoğu Bilmezler." (Rûm: 30)

"O Müminler ki, Emanetlerini ve Sözlerini Yerine Getirirler." (Mü'minûn: 8)

"Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!" (Hûd: 112)

"Emanet İzzettir." (Hadis-i Şerif)

"Emanete Hıyanet Edenler, Kâmil İmandan Mahrumdur." (Hadis-i Şerif)

İslâm Dini, Allah-u Teâlâ'nın İnsanlığa Gönderdiği En Aziz Emanettir.

 

Emanet
Din Emanettir
Peygamberân-ı İzâm Hazerâtı da Emanet Etmişlerdi
İslâm Dini Emir ve Yasaklarıyla Büyük Bir Emanettir.
Emanet-i İlâhi'ye Nasıl Hıyanet Ediliyor?
Emanât-ı İlâhi'ye; "İçinizde Görmüyor musunuz?" (Zâriyat: 21)
Varlık ve Benlikler Emanete Hıyanettir.
Emanete Hıyanet Etmek Münafıklıktır

İNSÂN-I KÂMİL'E EMANET EDİLEN İLÂHİ EMANET "EMANETULLAH"
Velilerin Defterinin Emanetçisi
Emânet-i Kübrâ'yı, En Büyük Emânet'i Taşıyan Cevher-i Yektâ
Hâtemü'l-Evliyâ'dan Başkasının Taşıyamadığı Emanet
"Hatm'in Rûhu"ndan Murâd "Zâtî Tevhîd"dir!.

"EMANET İZZETTİR"
Emanet'in Uyurken Kalplerden Çekilmesi
Kalpteki Sır
Emanet İzzettir
Müslüman; Elinden, Dilinden Emin Olunan Kimsedir
Devlet Malı da Vakıf Malı da Emanettir
Günümüzü Tarif Eden Mucize Hadis-i Şerif

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (14)
Vâhidiyet ve Samediyet (2)

"Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir." (Hadîd: 4)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Zıhar Yemini

Câhiliye devrinde bir kimse karısına: "Sen bana anamın sırtı gibisin." dediği zaman, artık karısı ona haram olur, bu söz boşama sayılırdı, onu bir daha alamazdı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (58)

Hızır Aleyhisselâm'ın Nasihatları

"Bilgiyi insanlara anlatmak için değil, onunla amel etmek için iste!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (181)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (29)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (114)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (7)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Usûl-i Aşere (7)

9- Murakaba


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (11)
Hacc'ın Sünnetleri

"Hacc menâsikini benden öğreniniz, benim yaptığım gibi yapınız." (Müslim: 1297)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (27)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hemen hanesine döndüler. Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz, Resulullah Aleyhisselâm'ı kapıda görür görmez ayaklarına kapandı ve af diledi. Resulullah Aleyhisselâm af etti.


GÜNDEM

"Müttefik"(!) Hikâyeleri Devam Ediyor! / Uğur Kara

Birisi çıksın desin ki; "Biz filan işi Amerika ile beraber yaptık da o işimiz rast gitti." Veyahut desin ki; "Biz Türkiye'nin menfaatine olan filan harekâtı yaparken Amerika bize destek verdi."


TARİHTEN SAYFALAR

Akşemseddîn Hazretleri'nin Göynük'ten Yazdığı Mektubun Tarihî Açıdan Önemi (2)
/ Hakan Yılmaz

Daha sonra Akşemseddîn Hazretleri, İstanbul'dan ayrılıp Göynük'e yerleşmesi nedeniyle pâdişâhın aklına herhangi bir kötü düşünce gelmemesini, anne-babasının ısrarla da'vet etmeleri nedeniyle geldiğini ifâde ederek; mektubunu, orada bir süre fakîrlere hizmet ve devlete duâ etmekle meşgul olacağını bildiren cümlelerle bitirmektedir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |