262. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Fitne Çıkarmak, Adam Öldürmekten Daha Kötüdür." (Bakara: 191)

"Fitne de Adam Öldürmekten Daha Büyük Bir Günahtır." (Bakara: 217)

"Fitne Uykudadır, Cenâb-ı Hakk Onu Uyandıranlara Lânet Etsin." (Camiüs-sağir)

"Fitneden Uzak Durun! Şüphesiz ki Fitnelerde Dil (Tesir Bakımından) Kılıç Darbesi Gibidir." (İbn-i Mâce)

"Fitne Fesat İçin, İnsanların Arasını Bozmak İçin Söz Taşıyanlar Cennete Giremez." (Buharî)

En Büyük Tehlike;
"FİTNE"

 

Fitne Hafsalanın Haricinde Çalışıyor
Fitnelerin Sebebi
Tutunma Yeri, Kurtuluş İpi
Tutunamayıp Kayanlar, Allah Yolundan Sapanlar
Üç Günlük Ömrümüz Var
Nefsini İlâh Edinen Mukallidler
Kurt Girmiş
Davada Davayı Bırakalım
Fitneye Sebep Olan Söz Sahibini Helâk Eder
Nifak ve Münafık
"Allah Kahretsin Onları!"
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Birçok Duâlarında Fitnelerden Hazreti Allah'a Sığınmışlardı

Terakkiyât ve Helâkiyât Noktası

FİTNEYE GÖTÜREN KÖTÜ HUY VE SIFATLAR
Kendini Beğenme
Haset
Gıybet, Dedikodu, Su-i Zan
Yalan
Hırs
İftira
Koğuculuk

ÂHİR ZAMAN FİTNELERİ
1. Bölücülük Fitnesi
2. Ahir Zaman Âlimleri
3. Seyyiat Zamanı

Hadis-i Şerif’lerde Bildirilen Fitneler

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (13)
Vâhidiyet ve Samediyet

"O herşeyi çepeçevre kuşatandır." (Nisâ: 126)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Îs Seferi

Resulullah Aleyhisselâm'ın damadı, Hazret-i Zeyneb -radiyallahu anhâ-nın kocası Ebu'l-Âs bin Rebi' de ticaret için Şam'a gitmişti. Yanında müşriklere âit pek çok mal bulunuyordu ve kendisi de kafile içinde Şam'dan dönüyordu.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (57)

"Tayy-i Mekân"

"Kimisi gider, kimisi tayy-i mekânla gider, kimisi ruhla gider."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (180)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (28)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (113)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (6)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Usûl-i Aşere (6)

7- Sabır


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (10)
Hacc'ın Vâcipleri

Hacc'ın belirtilen "Şartlar"ı ve "Rükünler"i dışında vâcip olan menâsiki de vardır. Hacc'ın vâciblerinden birinin mâzeretsiz terk edilmesiyle Hacc fâsid olmaz. Fakat dinen muteber sayılan bir mâzeret olmadan terk edilen her vâcip için kefaret gerekir.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (26)

Hz. Âişe -r.anha- Vâlidemizin vefatı Medine-i münevvere'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kadınlar da dahil olmak üzere Medine-i münevvere ve civarındaki bölgelerde yaşayan bütün halk geceleyin Cennet'ül-Baki'ye geldiler.


Kadir Gecesi

Berat gecesinde, Levh-i mahfuz'dan topluca dünyâ semâsına indirilen Kur'an-ı kerim, bu gece âyetler hâlinde yeryüzüne indirilmeye başlanmıştır.


Şevval Ayı Orucu

Hadis-i şerif'lerde Ramazan orucundan sonra tutulması tavsiye edilen altı günlük oruç, Şevval orucudur.


TARİHTEN SAYFALAR

Akşemseddîn Hazretleri'nin Göynük'ten Yazdığı Mektubun Tarihî Açıdan Önemi (1)
/ Hakan Yılmaz

Şu kadar var ki Akşemseddîn'in Fâtih'e daha sonraki bir tarihte Göynük'ten yazmış olduğu diğer mektubu; İstanbul'un fethinden sonraki siyâsî gelişmeleri aydınlatacak çok önemli bir tarihî belge olmasına rağmen, varlığı bilinse de içeriği dikkate alınmayan çağdaş bir materyal olarak bugüne kadar ilginç bir şekilde göz ardı edilmiştir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |