261. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Resul'üm! Kitap'tan Sana Vahyedileni Oku ve Namaz Kıl! Şüphesiz ki Namaz İnsanı Her Türlü Hayâsızlıktan ve Fenâlıktan Alıkoyar." (Ankebut: 45)

Huşu ile Namaz Kılan Müminler Ahiret Azabından Kurtuldular." (Müminun: 1-2)

Gönülden Boyun Eğerek Allah İçin Namaza Durun." (Bakara: 238)

İşin Başı İslâm'dır, Onu Ayakta Tutan Namazdır, Zirvesi İse Allah Yolunda Cihaddır." (Tirmizî)

Küfürle İman Arasında Namazın Terki Vardır." (Tirmizî)

Kul ile Şirk Arasında Namazı Terketme Vardır." (Müslim)

DİNİN DİREĞİ, İMANIN ALÂMETİ, MÜMİNİN MİRACI OLAN İBADET;
NAMAZ

 

Namaz İle Hazret-i Allah'ın Huzurunda Olduğu Bilinmelidir
Amellerin En Efdâlî Namaz Kılmaktır
BEŞ VAKİT NAMAZIN FARZİYETİNİN ÂYET-İ KERİME ve HADİS-İ ŞERİF'LERLE İZAHI
Sabah Namazı
Öğle Namazı
İkindi Namazı
Akşam Namazı
Yatsı Namazı
Vitir Namazı
Cuma Namazı
Teravih Namazı
Namaz Vakitlerinin Başlangıç ve Sonları Hadis-i Şerif ile Belirlenmiştir
"Namaz üç vakittir." Diyenlere Sorun
Cemaatle Namaz
NAFİLE NAMAZLAR
Abdest ve Gusül Namazı
İşrak Namazı
Duha (Kuşluk) Namazı
Evvâbin Namazı
Hıfz-ı İman, Hıfz-u Himâye Namazı
Teheccüd Namazı
Tesbih Namazı
NAMAZDA BÂTINİ ve ZÂHİRİ HUŞU
Bâtınî Huşu
Zâhirî Huşu
MÂNEVİ HAKİKATLER
"İbadet Ediyorum!" Zannına Kapılma!
Emre İtaat
Üç Mühim Emir
İman ve Sâlih Amel
Eriyebilmek
MÜMİNİN MİRACI NAMAZ
Namaz Nasıl Kılınır?
1) Hazret-i Allah'ın Karşısında, O'nunla Namaz Kılmak
2) Kâbe'nin Karşısında Namaz Kılmak
3) Kâbe'ye Müteveccih Namaz Kılmak

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12)
Ol!" Diyor, Oluyor; "Öl!" Diyor, Ölüyor (2)

Âyet-i kerime'sinde:
"Dirilten de O'dur, öldüren de O'dur." buyurmaktadır. (Mü'minûn: 80)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Seriyyeler

Sümâme -radiyallahu anh- Mekke'ye girince müşrikler onu yakaladılar ve: "Demek ki sen dinden çıktın öyle mi?" dediler. O ise: "Hayır çıkmadım. Fakat ben dinin hayırlısına tâbi oldum. Vallâhi Resulullah Aleyhisselâm'ın izni olmadıkça size Yemâme tarafından bir arpa tanesi bile gelmeyecek!" dedi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (56)

"Allah-u Teâlâ Her İbadete Bir Ruh Verir"

"Efendim size gizli mânâyı âşikâr yapıyorlar. Gerçekten öyledir de, biz öyle olduğuna hâlâ intikal etmiyoruz."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (179)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (27)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (112)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (5)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Usûl-i Aşere (5)

5- Uzlet


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (9)
Hacc'ın Farz Olmasının Şartları

Hacc'ın farz olması için gerekli olan sekiz şarttan başka, edâsının şartlarına da eksiksiz hâiz olan kimselerin bizzat haccetmeleri farz olur.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (25)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e kayıtsız şartsız, her hâl ve ahvâlde tam bir teslimiyet örneği gösteren Ebu Bekir Sıddîk -radiyallahu anh- Efendimiz, kızı Âişe -radiyallahu anhâ-yı, Resulullah Aleyhisselâm'a nikâhlamak sûretiyle ayrı bir yakınlık, ayrı bir şeref ve özelliğe de kavuşmuş bulunmaktadır.


GÜNDEM

Savunma Sanayiimiz / Uğur Kara

Harp araç-gereçlerinin tedarik edilmesi ve geliştirilmesi sıradan bir sanayii faaliyeti değildir. Bu sahada çalışan insanlarımız şunu bilmelidirler ki; kendileri aynı zamanda Hazret-i Allah'ın teşvik ve emir buyurduğu bir alanda çalışmaktadırlar.


Eğitim

Özel ve Güzel Bir Hediye / Canan Büşra Kara

Halime Hanım daima çantasının içinde "ilaç" diye tabir ettiği, İslam'ın güzelliklerini anlatan, küçük kitapçıklar taşırdı.


"Oruç"

Âyet-i kerime ve Hadis-i şerîf'lerde orucun fazilet ve ehemmiyetinin beyan edilmesi, mazeretleri sebebiyle tutamayanların kaza etmesi lüzumu, kasten bozanların misliyle cezalandırılması, ihtiyarlık ve hastalığından dolayı tutamayanların ise fidye vermeleri orucun ibadetler arasındaki değerini göstermektedir.


"Zekat"

Zekât malı temizlediği için bu ismi almıştır. Kuyudan su çektikçe yerine su geldiği, budanan bağların daha çok üzüm verdiği gibi, zekât da malı hem temizler hem de bereketlendirir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |