259. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Müminler Ancak O Kimselerdir ki, Allah'a ve Resul'üne İman Etmişlerdir." (Nûr: 62)

"Şüphesiz ki Allah İman Edip Sâlih Amellerde Bulunanları Altlarından Irmaklar Akan Cennetlere Sokar." (Hacc: 23)

"Allah Size İmanı Sevdirdi ve Onu Kalbinizde Süsledi. Küfrü, Fâsıklığı ve İsyanı İse Çirkin Gösterdi. İşte Doğru Yolda Olanlar Bunlardır." (Hucurât: 7)

"İman Edenlerin Allah'a Sevgileri İse Her Şeyden Sağlamdır." (Bakara: 165)

"Allah'ım Bize İmanı Sevdir, Gönüllerimizi İmanla Ziynetlendir." (Hadis-i Şerif)

"Allah'ım İmanın Nûru ile Münevver, İman'ın Şerefi ile Müşerref, İslâm ile Müzeyyen Eylesin!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

 

Bir Müslümanın En Büyük, En kıymetli Varlığı İmanıdır
İman Nedir?
Kâmil İman, Sûretî İman
İman; Kalbî Tasdik, Söz İle İkrar ve Amel İle İbadettir
İman Nasıl Kemâle Erer?
Hakiki İman Nedir?
İman-ı Kâmil'e Eren Kimlerdir?
İbrahim Aleyhisselâm'ın İman ve Teslimiyeti
"Allah Bize Yeter, O Ne Güzel Vekildir"
Ashâb-ı Kiram -Radiyallahu Anhüm- Hazerâtı'nın İman ve Teslimiyeti
Dinde Çıkabilecek Fitnelere Karşı Gösterilen İman Örneği
Resulullah Aleyhisselâm'a İman ve Teslimiyet
Allah İçin Sevmek, Allah için Buğzetmek İmanın En Sağlam Kulpudur
Bilerek veya Bilmeyerek Dinden ve İmandan Çıkmak
İlâhî Hükümleri Hükümsüz Bırakmak İsteyenler
Nefislerini İlâh Edinenler
İmandan Çıkaran Küfür Lâfızları
Âhir Zamanda Gelecek Topluluk
Bizim İki Gayemiz Var; İman ve Vatan
İmanla Gitmek İçin Allah-u Teâlâ'ya Çok Sığınmamız Lâzım

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (21)
Her Şey O'na Perde

O sana hayat veriyor, O'nunla kâimsin. Sen ise hâlâ O'nu mülkün içinde zannediyorsun.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Benî Kureyza Savaşı

Hendek savaşı müslümanların lehine sona erdiği için, artık Kureyza oğulları meselesini halletmek, savaşın en nazik anında yapılan ihanetin hesabını sormak gerekiyordu.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (54)

"Hoşnutlukla Gönderdiği, Rızâ İle Tuttuğu, İmanla Çektiği"

Gerçekten Allah'a gönülden bağlı olanların can atacakları arzu ve gaye işte bu sondur.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (177)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (25)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (110)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (3)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Usûl-i Aşere (3)

3- Tevekkül


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (7)
Kadının Mahreminin Yanında Bulunması

Yanında mahremi bulunmayan bir kadın kesinlikle Hacc'a gidemez.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (23)

Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz'in delâleti ile müslüman olan birçok muhterem ve mübeccel şahsiyetlerden bazılarına geçen aydan kaldığımız yerden devam ediyoruz:


GÜNDEM

Atalarımız Neredeydi, Biz Neredeyiz / Uğur Kara

Atalarımız ulvî bir gaye ve niyet ile harp meydanlarında, cihad meydanlarında at koşturdu, "Necip Millet" sıfatını haketti. Onlar neredeydi, biz neredeyiz?


TARİHTEN SAYFALAR

Gebze Kadısı, Vezir Fazlu'llâh Paşa Hakkında Muâsır Bir Kaynağa YansıyanYeni Bilgiler
/ Hakan Yılmaz

Tamamen çağdaş bir kaynağa yansıyan bu önemli bilgiler, görüldüğü üzere gerek vezir Fazlu'llâh Paşa, gerekse dedesi Akça Koca ile ilgili, bugüne kadar sis perdesi altında kalmış önemli meseleleri aydınlatmakta; o devirden kalma kesin bir belge olarak, kuruluş devrinin bu iki mühim sîmâsı hakkındaki bilinmeyen noktalara ışık tutmaktadır.


Eğitim

"Şiddet" Nedir? / Canan Büşra Kara

"Gerçek pehlivan, öfkelendiği zaman nefsine hakim olandır." (Hadis-i şerif)


"Üç Aylar"

Bu Ay'ın İçinde Başlayacak Olan "Üç Aylar"ınızı ve "Regaip Kandili"nizi Tebrik Eder,
Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederiz.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |