250. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey Rabb'imiz! Günahlarımızı ve İşimizdeki Taşkınlığımızı Bağışla. Ayaklarımızı Sabit Kıl, Kâfirler Gürûhuna Karşı Bize Yardım Et." (Âl-i imrân: 147)

"Allah'ım Ümmet-i Muhammed'e Umumi Rahmetle Merhamet Et!" (Hadis-i şerif)

"Allah'ım Ümmet-i Muhammed'i Korusun, Affetsin, Muhafaza Etsin, Muzaffer Etsin... Allah'ım Zât'ından Başka Sahibimiz Yok, İçte Düşman, Dışta Düşman. Artık Zât'ına Kalmış; Bize Merhamet Et, Bize Acı, Bizi Affet, Muhafaza Et, Muzaffer Et! Âmin!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

 

Bir Müslümanın En Büyük, En kıymetli Varlığı İmanıdır
Vatan Bir Emanettir
İlâhi Meth-ü Senâ
İstiklâl Marşı
Osmanlıdaki Din ve Vatan Aşkına İki Misâl
Fahreddin Paşa ve Medine Müdafası
Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası
Osmanlılardan Sonra
Âhir Zamanda Gönderilen Üç Merdiven ve Hürmetine Belâ ve Musibetlerin Tehir Edildiği Zât
Türk'e Gönderilen Kişi
Hâtemü'l-Evliyâ'nın "Din Kâfirleri"ne Vurduğu İki Kılıç
Niyet-i Halisa İle; İmanımızı ve Vatanımızı Korumamız Lâzım
İman ve Cihad
Şehidler Üç Kısımdır

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)
Sûre-i Şerif'in Takdimi

Beyan ettiği gerçekleri benimseyip inanan kimse dininde ihlâs sahibi olduğu, bu inançla ölen kimseyi de cehennemden halâs ettiği için "Sûre-i ihlâs" denmiştir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
İfk Hadisesi

"Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı, Allah şefkatli ve merhametli olmasaydı hemen cezânızı verirdi." (Nûr: 20)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (45)

Namaz

Namaz kılarken tâdil-i erkâna riayet etmek, namazın kıyam, rükû, sücûd gibi rükûnlerini yaparken sükûnetle yerine getirmek gerekir.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (168)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (16)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (101)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (14)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

"Vahdet-i Vücud"
Hem O'dur, Hem O'ndandır.

"Allah göklerin ve yerin nurudur." (Nur: 35)


İSLÂM İLMİHALİ

Zekâta Âit Bazı Meseleler

"Malının zekâtını zekât düşmeyen kimseye veren, zekât vermemiş gibi olur." (Tirmizî)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (14)
İnsanların En Kahramanı

Bir gün Hazret-i Ali -radiyallahu anh- Efendimiz oldukça kalabalık bir cemaate şunu sordu: "Bana insanların en kahramanının kim olduğunu haber verir misiniz?"


Emr-i İlâhi Olan; "Oruç"


Kadir Gecesi


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |