249. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Bütün Tedbirlerinizi Alın." (Nisâ: 71)

"Tedbir Gibi Akıllılık Yoktur, Günahlardan Sakınmak Gibi Takvâ Yoktur, Güzel Ahlâk Gibi Asalet Yoktur." (İbn-i Mâce)

"Tedbir Hayatın Yarısıdır." (Deylemi)

"Ezelî ve Ebedî Hayat İle Bâkî Olan Ölümsüz Allah'a Tevekkül Et." (Furkan: 58)

"İşlerinde Müminlerle İstişare Et! Müşavereden Sonra Bir de Azmettin mi, Artık Allah'a Tevekkül Et. Çünkü Allah Tevekkül Edenleri (Kendisine Bağlananları) Sever." (Âl-i imrân: 159)

Bütün Tedbirlerini Al! Sonra Hazret-i Allah'a Tevekkül Et!..

 

Bütün Tedbirlerini Al! Sonra Hazret-i Allah’a Tevekkül Et!..
Yusuf Aleyhisselâm ve Tedbir
Musa Aleyhisselâm ve Tedbir
Resulullah Aleyhisselâm ve Tedbir
Uhud Savaşında Okçularla Alınan Tedbir
HendekKazılması
Tedbir ve Hazırlık
İrşad ve İkaz
Mülk Hazret-i Allah’ındır, Nasıl Murad Ederse Öyle Olur.
Tevekkül
Gizli Bir Sır
İbrahim Aleyhisselâm ve Tevekkül
Yusuf Aleyhisselâm ve Tevekkül
Eyyub Aleyhisselâm ve Tevekkül
İlâhi Takdir
İstidat
Kadere Rızâ Göstermek
Kâinat da İnsan da Kâğıttır
İlâhî İzin Olmayınca
Hayır ve Şer Karşısında İnsanlar
Hıfz-u Himaye

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Tebbet Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3)
Elleri Kuruyan Adam (2)

Ebu Leheb, Resulullah Aleyhisselâm'ın amcası olması sebebiyle hususi bir şerefe sahip bulunuyordu. O ise bunu takdir edemedi. Yeğenine yardımcı olacak yerde engel olmaya çalıştı, küfrün öncülerinden oldu.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Örtünme Emri

"Ey peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Zaruri bir ihtiyaçları olup dışarı çıkmak istedikleri zaman, dış elbiselerini üzerlerine giysinler. Bu onların ahlâksız kadınlardan olmadıklarının bilinmesi ve incitilmemesi için daha elverişlidir." (Ahzâb: 59)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (44)

İbadet

"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyat: 56)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (167)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (15)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (100)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (13)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (10)
Kur'an-ı Kerim'den İşaretler İlâhî Beyanlar (6)

"Bunu bir bilene sor!" (Furkan: 59)


İSLÂM İLMİHALİ

Zekât Verilmeye Hak Kazanan Sekiz Sınıf

Kendi memleketlerinde zengin de olsalar, yolculuk sırasında muhtaç duruma düşenlere, gideceği yere ulaştıracak kadar zekât verilebilir.
Ancak böyle bir yolcunun, mümkünse zekât yerine borç alması daha hayırlıdır.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (13)
Nurlu Sözler

"Ağlayabilen ağlasın, ağlayamayan ağlar gibi dursun."


TARİHTEN SAYFALAR

İstanbul'un Fethi ve kşemseddîn'in Fetihteki Rolü İle İlgili Yeni Bazı İddiâlar Üzerine
/ Hakan Yılmaz

Araştırmacılara ve gerçek "târih"i bilmek isteyenlere düşen görev; bir bilim olan "târih"le ilgili her meseleyi, hiçbir bilimsel delile isnâd etmeyen mesnedsiz görüşler üzerinden değil, onun ana kaynağını ve temel esâsını teşkil eden delil ve belgeler üzerinden tâkip etmektir.


Eğitim

Hasta Çorbası / Canan Büşra Kara


Şiir

Gönlüme Düştün Aşk Diye... / Hayri Çelik


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |