247. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"En Güzel İsimler Allah'ındır. O Halde Allah'a O Güzel İsimlerle Duâ Edin. O'nun İsimleri Hususunda Eğriliğe Sapanları Bırakın. Onlar Yakında Yaptıklarının Cezalarını Göreceklerdir." (A'râf: 180)

"Allah'ın Doksan Dokuz İsmi Vardır. Kim Bu İsimleri Hıfzederse Cennete Girer. Allah Tektir, Teki Sever." (Buhârî - Müslim)

"Göklerde ve Yerde Bulunanların Hepsi Allah'ı Tesbih Ederler. Mülk O'nundur, Hamd O'na Mahsustur. O Her Şeye Kadirdir." (Teğabün: 1)

ALLAH-U TEÂLÂ'NIN EN GÜZEL İSİMLERİ
ESMÂÜ'L-HÜSNÂ

 

Tesbihat
Yarattığı Her Şey O’nu Tesbih Eder
İlâhî Emir
O Öyle Bir Allah’tır ki...

ESM’ÜL-HÜSN (ALLAH-U TEÂL’NIN EN GÜZEL İSİMLERİ)

En Ağır Kelimeler
Dilde Hafif, Mizan’da Ağır İki Kelime
Tesbihin Yücesi
Kolay ve Faziletli Tesbih
Hizmetçiden Hayırlı Zikirler
Namaz Sonundaki Tesbihlerin Fazileti
Cennete Ekilen Tohum
Allah-u Teâlâ’ya En Makbul Söz
Tesbihin Fazileti
Cennet Definesi

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Tebbet Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)
Sûre-i Şerif'in Takdimi

Bu mübârek Sûre-i celîle'de İslâm'ın azılı düşmanlarından olan Ebu Leheb'in kahroluşu, karısı ile kendisini ahirette karşılaşacakları azap beşeriyete bir ibret dersi olarak anlatılmaktadır.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dördüncü Yılı
İçki ve Kumarın Haram Kılınması (2)

"Şeytan; içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi zikrullahtan ve namazdan alıkoymak ister.
Artık siz bunlardan vazgeçtiniz değil mi?"
(Mâide: 91)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (42)

Ehli Olana Saadet, Ehli Olmayana Felâket

Efendim mihrap; "Peygamber Makamı"dır. Ehli olana saadet, ehli olmayana felâket getirir.
Bugün yetişen imamlar hem genç hem de tecrübesiz.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (165)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (13)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (98)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (11)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (8)
Kur'an-ı Kerim'den İşaretler İlâhî Beyanlar (4)

"Rabbânî olmak" demek; "Rabb'e hâlis kul olun, Rabb'e mensup ilim erbâbı olun, kalp kulakları ile işiticiler ve gayb gözleriyle bakanlar olun." demektir. Bu iç âlem işidir.


İSLÂM İLMİHALİ

Öşür Zekâtının Miktarı

Muaz bin Cebel -radiyallahu anh- şöyle buyurmuştur:
"Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana, semâdan inen suyun suladığı mahsulden tam öşür (yani onda bir), âletle çıkarılan suyun suladığı mahsulden yarım öşür (yani yirmide bir) almamı emretti." (Nesâî)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (11)
Dirayetli Oluşu (3)

"Hayvanı verse, yularını bile vermezse namazla zekât arasında fark gözeten herkesle harb ederim." buyurdu.


GÜNDEM

Fitneler İslâm Dünyasını Tehdit Ediyor! / Uğur Kara

Küffar her bir İslâm ülkesini fitnelerle, karışıklıklarla, terörle birbirine düşürmek istiyor.
Irak gibi Suriye gibi olsun istiyor. Buna alet olanlar küffarın ekmeğine yağ sürüyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Çağdaş Belgeler Işığında Şehzâde Mustafa'nın Katli ve Halk, Ulemâ ve Ordu Üzerindeki Etkisi (1)
/ Hakan Yılmaz

Son günlerde yeniden gündeme getirilen bu elem verici vak'anın içyüzünü, doğrudan doğruya o devirden kalma arşiv belgeleri, mektuplar ve diğer târihî materyaller ışığında aydınlatmaya çalışacağız.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |