245. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Muhterem ÖMER ÖNGÜT -kuddise sırruh- Hazretleri, Yargı Kararları İle, Haklarındaki İftira ve İsnadlardan Aklandı; Bu Zât-ı Âli'ye Tuzak Kurmaya Çalışanların Tuzakları Kendilerine Döndü.

"Kötülüklerle Tuzak Kuranlara Gelince, Onlar İçin Çok Şiddetli Bir Azap Vardır ve Onların Kurdukları Tuzaklar da Mutlaka Boşa Çıkacaktır." (Fâtır: 10)

Nâr, "Nûr"u Söndüremez,
Pis, "Temiz"i Lekeleyemez!

 

İftiralar Sebebiyle Yapılan Takibatların Neticesi; Bu Zât-ı Âli'nin Pak ve Temizliğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu
Bu Tâkibatın Yapılmasına Sebep Olanlar ve Kasten Yapanlar Allah İndinde Mesuldür
Hakikati Susturmak İçin İftira Atanların İçyüzü Bugün Ortaya Çıkıyor
Neden İftira Attılar?
"Hoşunuza Gitmeyen Bir Şey, Hakkınızda Hayırlı Olabilir." (Bakara: 216)
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin, Bu İftiraların İçyüzü Hakkındaki Beyanları
Öyle Bir "Nûr" ki, Nâr Onu Söndüremez
Nasıl Bir Zâta İftira Attılar?
Evliyâullah Hazerâtı Ondan Bahsediyor
O Mübarek Zât Tertemizdi, Evliyâullah'ın Âhir Zamanda Geleceğini Müjdelediği Büyük Bir Zât-ı Âli idi
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin "Hâin Tezgâh" İsimli Eserinin Takdim Yazısı (s. 5-8)
Bu Kitabın Yayınlanmasına Sebep Olan Yalan ve İftiralar ile Bu İftira Tertibini Düzenleyen Sahtekâr Yalancılar ("Hâin Tezgâh" s. 11-12)
En Büyük Fitnelerin Yaşandığı Bir Zamanda En Büyük İftiraların Ortaya Çıkmasının Sebebi ("Hâin Tezgâh" s. 27-29)
"Herkes İmtihanını Verecek."
Bu Beyanları Niye Yapıyorsunuz?
Gayemiz "İslâm'dır" İsim Değil. Muradımız Hazret-i Allah ve Resul'üdür, Bölücülerden Herhangi Biri Değil!
Öteden Beri

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Nasr Sûre-i Şerif'i (1)
Sûre-i Şerif'in Muhtevası

"İzâ câe nasrullahi ve'l-feth sûresi Kur'an'ın dörtte birine denktir." (Tirmizî)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dördüncü Yılı
Zâtürrika' Seferi

Ebu Musa el-Eş'arî -radiyallahu anh- der ki:
"Altı kişi olduğumuz halde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-le birlikte bir gazaya çıktık. Aramızda bir deve vardı ki, ona sırayla biniyorduk. Derken ayaklarımız delindi, benim ayaklarım da delindi. Artık ayaklarımıza bezler sarıyorduk. İşte ayaklarımıza sardığımız bezler sebebiyle bu sefere Zâtürrika' seferi adı verildi." (Müslim: 1816)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (40)

"İstikbal"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (163)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (11)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (96)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (9)

"O'nun (Hâtemü'l-evliyâ'nın) Seyyid'i -sallallâhu 'aleyhi ve sellem- nasıl ki Resûl'lerin -'aleyhimü's-selâm- Hâtem'i ise; benim delîlim ve seyyidim olan Hâtemü'l-evliyâ'nın da bir 'Hâtem' olduğunda şüphe yoktur." ("Risâle en-Nâberât fî Beyâni Hatmü'l-Velâyeti'l-Muhammediyye", Süleymâniye Ktp. Düğümlü Baba, nr.: 28, vr. 2b)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (6)
Kur'an-ı Kerim'den İşaretler İlâhî Beyanlar (2)

"Allah hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilirse, ona muhakkak ki çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akl-ı selim sahipleri düşünüp anlar." (Bakara: 269)


İSLÂM İLMİHALİ

Ehli Hayvanların Zekâtı

Senenin çoğunu ahırda geçiren hayvanlara Alûfe denir. Altı ay veya altı aydan daha az bir zaman dışında otlayanlar için zekât yoktur. Hususî otlaklarda mera parası verilerek yaydırılan hayvanlar da böyledir. Çift sürmek, yük taşımak ve et için beslenenlere de zekât lâzım gelmez.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (9)
Sıddîk-ı Ekber Sevgisi

"Sıddîk-ı Ekber -radiyallahu anh-e sonsuz saygım, sevgim, hürmetim vardır ki; değil ayağının altını, bastığı yerleri öpsem diyorum. Niçin? Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'i hiç üzmedi, incitmedi. Üzenlere hep karşı geldi. Biz ona "Müslümanların ilâcı" deriz. O derece muhabbetimiz var."


İBTİLÂ VE İMTİHAN

Evliyâullah'ın İmtihanı
Aziz Mahmud Hüdâyî -kuddise sırruh- (1)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |