241. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Kim Tâğut'u İnkâr Edip de Allah'a İnanırsa Muhakkak ki O, Kopması Mümkün Olmayan En Sağlam Bir Kulpa Sımsıkı Sarılmış Olur." (Bakara: 256)

"Andolsun ki Biz Her Ümmete: 'Allah'a İbadet Edin, Tâğut'tan Sakının!' Diye Bir Peygamber Gönderdik." (Nahl: 36)

"İman Edenler Allah Yolunda Savaşırlar. İnkâr Edenler de Tâğut Yolunda Savaşırlar." (Nisâ: 76)

"Tâğut'a Tapmaktan Kaçınıp Allah'a Yönelenlere Müjde Vardır. O Halde Kullarımı Müjdele!" (Zümer: 17)

Tâğut Nedir?
İlâh Edindiğin Her Şey Tâğut'tur!

 

Tâğut Nedir?
Tâğut’u Reddetmek İslâm’ın Emri, İmanın Gereğidir
Tâğut’un Önünde Muhakeme
Nefsini İlâh Edinenler
Dünya’ya ve İçindekilere Muhabbet
Dünyanın Hakikati
Saptırıcı, İmansız İmamlar
Allah Yolunda Cennet, Tâğut Yolunda Cehennem
Yahudiler ve Tâğut
Münafıklar ve Tâğut
Kur’anı Kerim’de Münafıkların İçyüzleri
İlâhi Hüküm
Allahu Teâlâ’nın Dini ile Alay Eden Münafıklar
Münafıklarla Dostluk Kuranlar
En Kötü Âkıbet

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Kâfirûn Sûre-i Şerif'i (1)
Sûre-i Şerif'in Takdimi

İlk Âyet-i kerime kâfirlere hitapla başladığı için "Kâfirûn" kelimesi bu Sûre-i şerif'e isim olmuştur.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dördüncü Yılı
Seriyeler

Uhud savaşından sonra Kureyşliler'in itibarı yükselmiş, Arap kabileleri'nin de cesareti artmıştı. İslâm'a karşı besledikleri düşmanlıklarını açığa vurdular. Bu arada yahudilerle münâfıklar devamlı aleyhte propaganda yapıyorlardı. Müslümanlar için Medine'de emniyet geniş ölçüde sarsıldı. Silâhsız kimse gezemiyor, geceleri bile silâhlarıyla yatıyorlardı. Resulullah Aleyhisselâm müslümanları daima teselli ediyor, her türlü tedbirleri almayı da ihmal etmiyordu.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (36)

"Su!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (159)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (7)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (92)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (5)

Allah-u Teâlâ bu zevât-ı kiram'a neler duyurmuş, neler bildirmiş! Onları çok büyük sırlara vâkıf ettirmiş.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (2)
Sadır İlmi ve Satır İlmi

"Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber veremez." (Fâtır: 14)


İSLÂM İLMİHALİ

Zekât Vermekten Kaçınanlar (2)

Hazret-i Allah bize vermiş, bizim de vermemiz gerekir. Verilen şeylerle insanın malı eksilmez. Biz cahil insanlarız, vermekle azalacağını zannederiz.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (5)
Bağlılık (2)

"Rabb'inin huzurunda durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır." (Rahman: 46)


Kurban


GÜNDEM

ECHELON DİNLEME SİSTEMİ / Şinasi Çapa

Türkiye bu istihbarat mücadelelerinin tam ortasında yer alıyor ve ziyadesiyle mağdur oluyor. Kötü niyetli küresel aktörlerin bulunduğu dünyada daha ciddi tedbirler almalı, bizim aleyhimize çalışanların işini kolaylaştırmak yerine onlara bir an evvel kapıyı göstermeliyiz.


ŞİİR

"Hâtmü'l-Evliyâ"


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |