237. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Biliniz ki Resulullah Aranızdadır." (Hucurât: 7)

"Onlar Sıdk Makâmında, Kuvvet ve Kudret Sahibi Hükümdarın Huzurundadırlar." (Kamer: 55)

"Allah Yolunda Öldürülenlere Ölüler Demeyin. Onlar Diridirler, Fakat Siz Farkında Değilsiniz." (Bakara: 154)

"Müminler Ölmezler. Ancak Bir Evden Bir Eve Naklolunurlar." (Hadis-i Şerif)

"Allah Bu Ümmetten Bir Âlimi Alırsa, Bu İslâm'da Açılan Bir Gedik Olur ve Kıyamete Kadar Onun Boşluğu Kapanmaz." (Hadis-i Şerif)

HÂTEM-İ VELİ'YE VERİLEN İLÂHİ LÜTUF ve HİKMETLER

 

"Her İnsan Ölümü Tadacaktır."
"Âlimin Ölümü, Âlemin Ölümü Gibidir."
Ölüm Onlar İçin Düğün idi
Ruhâniyet Ölmez
Hayatı da, Mematı da Birdir
Hâtemü’l-Evliyâ’yı Ölümsüz Kılan Mertebe
Hâtem-i Veli’nin Ruhâniyeti Hazret-i Mehdi’nin Yardımcılarındandır
Hayatta da Olsa, Kabirde de Olsa
Kabir Ehlinden Nasıl İstimdat Edilir?
Ruh ve Rûhâniyet
Mânevi Destek
Hepsi Destekliyor
Büyük Bir İfşaat
Ölümden Sonra Devam Eden Vazife
Latifeleri O Çalıştırır
Hâtemü’l-Evliyâ’nın Vazifesinin Hazret-i Mehdî’nin Vazifesiyle İlgisi
Bizden Sonra Hazret-i Mehdi’ye Biât Edin

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Mâûn Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (5)
İslâm'ın Köprüsü Zekât

Namaz gibi zekâtın da çok yerde emrolunması, zekâtın önemini gösterdiği gibi, bu kadar emirlerden sonra yapılmamasının ise Allah-u Teâlâ'nın gazabına sebep olacağı aşikârdır.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (13)

Âyet-i kerime'lerde şöyle buyurulmaktadır:
"Ey müminler! Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçekten inanıyorsanız, mutlaka en üstünsünüzdür." (Âl-i imrân: 139)
Bu, sonuçta üstünlüğün, zafer ve galibiyetin müminlerin olacağının müjdesidir.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (32)

"Sükût Eden Kurtulmuştur"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (155)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (88)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (1)

"Bütün basar ve basiretimi derhâl âlem-i gayb'a çevirdim. Bu zâtın isim ve sıfatını, makamının ve nereli olduğunu anlamak istedimse de, Cenâb-ı Hakk bu saydıklarımdan hiçbirisine beni muttali kılmadı ve hatta koku bile koklatmadı." ("Atiyye-i Sübhâniyye", s. 63-64)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

AKL-I NÛRÂNÎ ve AKL-I KÜL

Allah-u Teâlâ kimi sevdiyse, kimi kendisine çektiyse bu ilâhî lütfa nâil olur. O seni bir anda çekiverir. Milyarlarca sene yürüsen bu lütfa nâil olamazsın.


İSLÂM İLMİHALİ

Nafile Namazlar (6)

"İşlerinde istihâre eden hüsrâna uğramaz. İstişâre eden pişman olmaz. Geçiminde iktisada riayet eden muhtaç olmaz." (C. Sağir)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (1)

Resulullah Aleyhisselâm:
"Ebu Bekir'den başka, İslâm'a davet ettiğim herkes bir tereddüt geçirdi. Ebu Bekir ise ne durakladı, ne de tereddüt etti." buyurmuştur.


GÜNDEM

"Faiz-Kumar" Girdabında Boğulan Küresel Ekonomi / Uğur Kara

Yolun sonuna gelindi, ancak bütün dünya devletleri el birliği ile bu sonu geciktirmeye çalışıyor. Bakalım nereye kadar gidecek?

Kerkük Kimseye Bırakılamaz! / Şinasi Çapa

Milletlerarası Çete ve onun hempaları bölgedeki petrol başta olmak üzere zenginlikleri soymakla meşgul iken Türkiye onların kuyruğuna yapışmamalıdır.


ŞİİR

GÖREBİLDİN Mİ? / Hayri Çelik

Geldi geçti Hatem Sultan;
Görebildin mi, duyabildin mi, bulabildin mi?


TARİHTEN SAYFALAR

Muslihuddîn Mustafâ bin Mehmed'in Akâ'id ve Kelâm İlimlerine Dâir Yeni Bir Risâlesi (3)
/ Hakan Yılmaz

Muslihuddîn Fakîh'in kitap ve risâleleri, yaşadığı asrın dil ve kültür târihinin aydınlatılması açısından, filoloji ve edebiyat araştırmaları adına da önemli unsurlar içerir.


"BÜYÜK ALLAH'IN BÜYÜK SÖZÜ" / Emir Koca

Gün gelmiş ecel Mustafa Dede'nin kapısını çalmış ve ruhunu teslim etmiş. Mezarı kazılmış, müslümanlar Mustafa Dede'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmışlar. Torunları da orada. Bir de ne görsünler?


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |