234. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Rahman Olan Allah.
Kur'an'ı Öğretti.
İnsanı Yarattı.

Ona Beyanı (Açıklamayı) Öğretti.
Güneş de Ay da Bir Hesap İle (Yürümekte)dir.
Bitkiler ve Ağaçlar (Allah'a) Secde Ederler.
Gökyüzünü Allah Yükseltti ve Mizanı O Koydu.

Sakın Tartıda Haksızlık Etmeyin.
Tartıyı Doğru Yapın, Terazide Eksiklik Yapmayın.
Yeryüzünü Canlılar İçin O Hazırladı.

Orada Meyveler, Salkım Salkım Hurmalar Vardır.
Yapraklı Taneler ve Hoş Kokulu Bitkiler Vardır.
Öyleyken Rabb'inizin Hangi Nimetlerini Yalanlıyorsunuz?"
(Rahman: 1-13)

"ARÛSÜ'L-KUR'AN" (KUR'AN'IN GELİNİ)

RAHMAN SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ

 

Sûre-i Şerif’in Takdimi
Muhtevâsı
Rahman ve İnsan
Güneş ve Ay
Işık ve Nur
Güneş ve Ay İçin Yörünge
Belirli Bir Vakte Kadar
Bitkiler ve Ağaçlar
Rahmet-i İlâhînin Eserleri, Bitkiler
Gökyüzü
Ölçü ve Tartı
Yeryüzü
Bitki Örtüsü
İnsanın Yaratılışı
Cinlerin Yaratılışı
İki Doğu ve İki Batı
Maddî ve Mânevî Berzah
İnci ve Mercan
Dağ Gibi Gemiler
Herşey Fânî, Allah Bâki
Her An Yeni Bir Tecelliyât
Mahkeme-i Kübrâ
İlâhi Tehdit
Kıyamet ve Ahiret
Suçlu Simâlar
Mukarreblerin İki Cenneti
Yüce Vasıflar
Ashâb-ı Yemin İçin de İki Cennet
Yüce Vasıflar

/ İsmail Yavuz

Mâûn Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Gösteriş İçin Namaz Kılanlar!


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (10)

Şehitlerin arasında durarak şöyle buyurdu:
"Ben, kıyamet gününde şu şehitlerin Allah yolunda canlarını fedâ ettiklerine şâhidlik edeceğim.
Bunları kanlarıyla sarıp gömünüz.
Allah yolunda çarpışarak yara alanlar, kıyamet gününde mahşere yaraları kanayarak geleceklerdir. Kanlarının rengi kan rengi, kokuları da misk kokusu olacaktır."


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (29)

"Akıllı Odur Ki!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (152)

Ebû Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (7)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (85)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (25)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî -kuddise sırruh- Hazretleri:
"Bu kâmilin ağrıları çok, hareketi az, kuvveti zayıftır." buyuruyorlar.("Marifetnâme")
Dolayısıyla Allah-u Teâlâ'ya yakın olan insanların hasta oluşuna, ibtilâ çekişine acımayın. Hastalık günâha kefarettir, yıkar.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Akıl ve Dereceleri

Aklın en büyük desteği dindir. Akl-ı selim, din ile birleştiği zaman, Hakk ve hakikati tasdik eder ve Allah-u Teâlâ'nın methine mazhar olur.
"O kullarım ki, sözü işitip de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar öz akıl sahiplerinin tâ kendileridir." (Zümer: 18)


İSLÂM İLMİHALİ

Nafile Namazlar (3)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gece namazlarında iki ayağı şişinceye kadar ayakta dururdu. Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz bir gün kendisine; "Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmişken, niçin bu kadar zahmet çekiyorsun?" deyince şöyle buyurdular: "İşte bu gufran-ı ilâhi'ye karşı şükreden bir kul olmayayım mı?" (Buhârî)


GÜNDEM

Suriye, İsrail, Elektronik Harp ve Türkiye / Uğur Kara

İsrail Elektronik Harp teknolojisi ile uçak ve yer radarlarını kör ediyor. Suriye aciz kalıyor. Türkiye de öyle... Savunma sanayimiz hızla gelişiyor, ancak alınacak daha çok yolumuz var. Üstelik küffar durmuyor, yeni teknolojiler geliştirmek için var gücüyle çalışıyor. Biz ise ancak başımıza bir musibet gelirse adımlarımızı hızlandırıyoruz.

Coğrafyamız ve Geleceğimiz / Şinasi Çapa

Allah yolunda ve vatan müdafaası için yapılan mücadelede canını feda edenlere 'Şehitlik' makamı verilmesi vatan toprağını toprak olmaktan çıkarmakta, ona bir kudsiyet atfetmektedir.

Geleceğin En Önemli, Stratejik ve Ekonomik Bir Sektörü; TARIM

Savunma Sanayii'ne destek veren üniversitelerimiz, TÜBİTAK gibi kurumlarımız aynı gayretin benzerini tarım sektörümüz için de göstermelidir. Tarım, Milli sanayi, eğitim, kültür gibi vazgeçilmez öneme sahiptir.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Sarayında "Câriye"lerin İstihdâmı ve "Harem" Sisteminin Şer'î Dayanakları
/ Hakan Yılmaz

Sözün özü; Osmanlı'ya düşmanlık niyetiyle bu gibi müesseseleri dillerine dolayanlar, ucu bizzat Asr-ı Sa'âdet'e, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e kadar uzanacak çirkin ve nefrete şâyân bir iftirâyı irtikâb etmişlerdir.


Eğitimde Sabır / Canan Büşra Kara

Başarı hemen ve birden ortaya çıkan bir şey değildir. Çünkü eğitim, uzun süreli bir durumdur.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |