232. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Kıyamet Yaklaştıkça Yaklaşmıştır." (Necm: 57)

"Kıyamet Saati Mutlaka Gelecektir, Bunda Aslâ Şüphe Yoktur." (Mümin: 59)

"Sana Kıyamet Saatinin Ne Zaman Gelip Çatacağını Soruyorlar. Resul'üm! De ki: Onu Ancak Rabb'im Bilir. Onun Vaktini O'ndan Başka Bilecek Yoktur. Ağırlığını Göklerin ve Yerin Kaldıramayacağı O Saat, Sizlere Ansızın Gelecektir." (A'râf: 187)

"Yer Bütünüyle Sallanıp, Paramparça Edildiği Zaman..." (Fecr: 21)

"Kıyamet Ne Zaman Kopacak?" Diye Soran Bir Zâta Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
"O Gün İçin Ne Hazırladın?" Buyurmuşlardır. (Tirmizî)

KIYAMET; ZAMANINI ALLAH-U TEÂLÂ'NIN BİLDİĞİ DEHŞETLİ BİR FELÂKETTİR!

 

Kıyamet Nedir?
Kıyametin Kopma Zamanı Yaklaşmıştır
Kıyametin Küçük Alâmetlerinden Bazıları
Kıyametin Büyük Alâmetleri; (On Büyük Alâmet)
Mehdi Aleyhisselâm'ın Zuhuru
Kıyametin Vaktini Yalnız Allah-u Teâlâ Bilir
Kıyamet Ansızın Kopacaktır
Çarçabuk Geçen Dünya

KIYAMET ALÂMETLERİNİN ZUHURUNDAN SONRA KIYAMETE KADAR GEÇEN ZAMANDA DÜNYANIN ve İNSANLARIN DURUMU
Erkeklerin Azlığı, Kadınların Çokluğu
Mal Çokluğu
Nurlu Devirden Hemen Sonra Gelen Nurlu Kumandanlar
Putperestliğin Canlanması
Müminlerin Ruhlarının Alınması
Kıyamet Senelerindeki İnsanların Durumu
Kâbe-i Muazzama'nın Yıkılması
En Şerli İnsanların Üzerine Kıyametin Kopması
Küfürde İnat, Kötülükte Israr
Kaçış Nereye?
"Büyük Haber"

BİRİNCİ SUR ve DÜNYANIN SONU
Sur ve Mahiyeti
Sur'a Üfürülüş
Sur'un Zelzelesi
Kıyamet ve Dağlar
Kıyamet ve Denizler
Kıyamet ve Gökyüzü
Kıyamet ve Güneş
Kıyamet ve Yıldızlar
Kıyamet ve Vahşi Hayvanlar

İKİNCİ SUR ve KIYAMETİN DİĞER SAFHALARI
Öğüt
İkinci Sur ve Kabirlerden Kalkış
Mahşer
Amel Defterlerinin Dağıtılması
Sorgu-Sual
Mizan
Şefâat
Sırat
Cehennem
A'râf
Cennet

KUR'AN-I KERİM'DEN ÖĞÜTLER

/ İsmail Yavuz

Kureyş Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Mekke-i Mükerreme Sakinleri (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (8)

Uhud kayalığında iken Allah-u Teâlâ müminlere tatlı bir uyku verdi.
"Sonra o üzüntünün ardından Allah size öyle bir güven, öyle bir uyku indirdi ki, içinizden bir kısmını bürüyordu." (Âl-i imrân: 154)
Şiddetli korku içinde olan bir kimseyi uyku tutmayacağı malumdur. Uykusuzluk devam ettikçe de sinirler gerilir, huzursuzluk olur. Böyle bir hâl içinde iken uyuyabilen bir kimse korkuyu unutmuş, bir emniyet duymuş, kalbinde bir sükûnet bulmuş demektir.
İşte müminler bu korkular içinde iken Allah-u Teâlâ bir emniyet bahşetti, uyuklamaya başladılar.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (27)

"Akıllı Odur Ki!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (150)

Ebû Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (5)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (83)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (23)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri "Hatmü'l-Evliyâ" kitabında şöyle buyuruyorlar:
"Onun içinde kendisi için takdir edilmiş herhangi bir hata ile karşılaştığı vakit, bunu Sahib'ine affettirmek için nasıl bir hale düşüp de ondan kurtulduğunu ben sana tarif etmek istesem, on binde birini dahi tarif edemem!"


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Murakaba (2)

"Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar, orada da öncüdürler. Onlar Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlardır ve naîm cennetindedirler." (Vâkıa: 10- 11-12)


İSLÂM İLMİHALİ

Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler ve Nafile Namazlar

Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bir sabah:
"Yâ Bilal! İslâmiyet'te en çok kabulünü umduğun amelini bana haber ver zira, cennette önümde senin ayak seslerini işittim." buyurdu.
Bilal-i Habeşî -radiyallahu anh- ise şöyle cevap verdi: "Gece ve gündüz her abdest aldığımda bu abdestle müyesser olduğu kadar namaz kıldım. Başka da bir amelde bulunduğumu bilmiyorum." (Buhârî)


GÜNDEM

Teknoloji Girdabına Kapılıp Maneviyatımızı Kaybetmeyelim! / Uğur Kara

Bugün ise internetle beraber bilgisayar salonumuzun ortasında yanan büyük bir ateş haline geldi. Etrafa zarar vermeden ondan istifade etmek neredeyse imkânsız hale geldi. Aileler parçalanıyor, dindar insanlar bile zaafa düşüyor. Çocuklar kendini nasıl koruyacak?

Balkan Savaşlarında Müslümanlara Uygulanan Büyük Soykırım / Şinasi Çapa

Osmanlıların Balkanlardaki çöküşünün başlangıcı tarihe 93 harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşlarıdır. Bu tarihten sonra Balkanlar'daki hıristiyan topluluklar Osmanlıya karşı çete savaşlarına başladılar. Birbiri ardından bağımsızlıklarını kazanan Sırplar, Hırvatlar, Yunanlılar, Bulgarlar akla hayale gelmeyen zulüm, katliam, baskınlarla Balkanlardaki Müslüman ve Türk nüfusuna tam bir tehcir, sürgün ve soykırım uygulamışlardır.

Zulüm Altında İnleyen Mazlumlar; "Arakan Müslümanları"

Arakan'da müslümanlar öldürülmekte, evleri, işyerleri, camileri yakılmaktadır. 300 binden fazlası sürgün edilmiştir.


ŞİİR

"Lütfullah!"

Paha biçilir mi böyle cevhere?
Deryalara döner ondan bir katre,
Kurban olsun bu can bastığı yere,
Rabb'imin esrarı, sırrı lütfullah.


TEBRİK


İrade; Sahibini Yükseltir! / Canan Büşra Kara

Emekli öğretmen, ekilen tohumların filizlenip meyve verdiğini görünce çok sevindi, duygulandı ve bu günleri kendisine gösterdiği için; "Allah'ım sana şükürler olsun." diye dua etti.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |