231. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

HAZRET-İ KUR'AN'DA YAHUDİLERİN HIRİSTİYANLARIN VE MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ

"İnsanlar İçerisinde, Müminlere En Şiddetli Düşman Olarak Yahudileri Bulursun." (Mâide: 82)

"Sen Onların Dinlerine Uymadıkça Ne Yahudiler Ne De Hıristiyanlar Aslâ Senden Hoşnud Olmazlar." (Bakara: 120)

"Varlığım Kudret Elinde Olan Allah'a Yemin Ederim ki, Bu Ümmetten Yahudi Olsun Hıristiyan Olsun, Kim Benim Peygamberliğimi Duyar da Benim Getirdiğime İman Etmeden Ölürse, Mutlaka Cehennemliklerden Olur." (Müslim)

İlâhî Hükümler Böyle Olduğu Halde; Bu Hükümleri Beğenmeyenlerin Durumu İse Şudur:

"Onlar Ne Sizdendir, Ne De Onlardan." (Mücadele: 14)

 

Günümüzde Yahudiler
Hıristiyanlıktaki Yahudi Nüfuzu
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin "Hazret-i Kur'an'da Yahudilerin, Hıristiyanların ve Münafıkların İçyüzü" İsimli Eseri

"İBRAHİM NE YAHUDİ NE DE HIRİSTİYANDI. FAKAT O ALLAH'I BİR TANIYAN DOSDOĞRU BİR MÜSLÜMANDI." (Âl-i İmran 67)
İsrâiloğulları Üç Peygamber Diliyle Lânetlenmişlerdir
Resulullah Aleyhisselâm'ın Devrinde Yahudilerin Durumu
Bekledikleri Peygamberi Bile Bile İnkâr Ettiler
Özelliklerin En Kötüleri
Peygamberlere Yapılan İftiralar
Tevratın Tahrip ve Tahrif Edilmesine Misaller, Tevrattaki Tenakuzlar

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
Hıristiyanlık ve Teslis İnancı
İsa Aleyhisselâm'ın Kulluğunun Peygamberliğinin Delilleri
İncil'in Tahrif Edilmesi
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm'ın İncil'de Haber Verilmesi
Yeryüzüne Geliş
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e İman Etmeyen Cennete Giremez

İSLÂM'IN İÇ DÜŞMANLARI MÜNAFIKLAR

İSLÂM'A GÖRE DOST VE DÜŞMAN
İlâhî Hüküm (1)
İlâhî Hüküm (2)
İlâhî Hüküm (3)
İlâhî Hüküm (4)
İlâhî Hüküm (5)
İlâhî Hüküm (6)
İlâhî Hüküm (7)
İlâhî Hüküm (8)
İlâhî Hüküm (9)
İlâhî Hüküm (10)
İlâhî Hüküm (11)
İlâhî Hüküm (12)
İlâhî Hüküm (13)

Küfür ve Kâfirler Aslâ Hoşgörülemez

İSLÂM BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DİNİDİR

/ İsmail Yavuz

Kureyş Sûre-i Şerif'i (1)

Mekke-i Mükerreme Sakinleri


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (7)

Uhud günü melekler Resulullah Aleyhisselâm'ı müdâfaa harbi yaptılar. Sa'd bin Ebî Vakkas -radiyallahu anh- der ki:
"Uhud günü Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in sağında ve solunda iki adam gördüm. Üzerlerinde beyaz elbiseler vardı. Onun namına en şiddetli çarpışmayı yapıyorlardı. Onları ne bundan önce gördüm ne de sonra!" (Müslim: 2306)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (26)

"O Kurtarırsa Kurtuluruz!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (149)

Ebû Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (82)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (22)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri, "Kitâbu'r-Riyâze" isimli eserinde şöyle buyuruyor:
"Allah'ın kendisinde gizlendiği bu kul; O'nun idare ettiği, koruduğu, gözettiği ve kendi adına hareket ettirdiği bir velidir."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Murakaba

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:
"Kalplerinizi murakabaya alıştırınız." (Münâvî)


İSLÂM İLMİHALİ

Hastanın Namazı ve Geçmiş Namazların Kazası

Rahatsızlığından dolayı namazda oturamadığını söyleyen İmran İbn-i Husayn -radiyallahu anh-e Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Ayakta kıl. Gücün yetmezse otururken, ona da gücün yetmezse yatarak kıl." (Buharî. Tecrid-i sarih: 572)


GÜNDEM

Durmadan Ateş Çıkartanların Amaçlarını Bilelim, Ona Göre Hazırlanalım! / Uğur Kara

"Çok acımasız bir savaş olacak ve ancak bir süper güç galip gelecek. İşte bu da biziz. ...
işte o zaman İsrail müdahil olmak durumunda kalacak. Yok edebildiği kadar Arap'ı yok edebilmek için tüm gücüyle çarpışmak zorunda kalacak.
Eğer her şey yolunda giderse, Ortadoğu'nun yarısı İsrail'in olacak."
(Henry Kissinger)

PKK'NIN YERİNE YENİ ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ: "NOR ASALA" / Şinasi Çapa

Ermeniler geçtiğimiz Ağustos ayında Lübnan'da NOR ASALA, yani Yeni ASALA adıyla bir terör örgütü kurdular.
Türk ve Azerîleri hedef alacaklarını, Türkiye'yi karıştırma hedeflerini açıkça ilan ettiler.


TARİHTEN SAYFALAR

Kuruluş Devri Osmanlı Târih Yazıcılığında "Oğûz-nâme"lerin Etkisi ve Bilinen En Eski Osmanlı Kroniği (2)
/ Hakan Yılmaz

Bilinen ilk Osmanlı kroniği olan "'Osmân Târîhi"nden XVI. yüzyıla kadar yazılmış kroniklerin tümünde belirgin bir şekilde ön plâna çıkan "Oğûz-nâme" geleneği ve Oğuz vurgusu, hiç şüphesiz bir tesâdüf eseri değildi.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |