230. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Allah'a İtaat Edin, Peygamber'e İtaat Edin ve Sizden Olan Emir Sahiplerine de." (Nisâ: 59)

"Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun." (Tahrîm: 6)

"Ey İman Edenler! Allah'a ve Peygamber'e Hâinlik Etmeyin." (Enfâl: 27)

"Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!" (Hûd: 112)

"Ey Ebu Zerr! Gemiyi Yenile, Çünkü Deniz Derindir. Tekmil Azığını Al, Çünkü Sefer Uzaktır. Yükünü Hafiflet, Çünkü Dağlar Arasındaki Yol Sarp ve Meşakkatlidir. Amelini Hâlis Kıl, Çünkü İyiyi Kötüden Ayırt Eden Allah Her Şeyi, Her Yapılanı Görür." (İbn-i Hâcer, Münebbihât)

ÂHİR ZAMAN FİTNE VE TUZAKLARINDAN UZAK DURMAK ANCAK İLÂHİ BEYANLARA TAM TESLİMİYET İLE MÜMKÜNDÜR

 

Halkın Durumu
Hayâsızlık
Zinâ
Cinayetlerin Fazlalaşması
İlâhî Takdiri Bozmaya Çalışanlar
Yaratılışa Müdahale, Estetik Ameliyatlar
İnternet Mevzu
Ahlâk ve Edep
Örtülü Çıplaklık
Kadınları Dövmek
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Âhir Zamandaki Günümüzü Haber Veriyor
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Beyanları
Dünya Hayatının Misali
Dünya Muhabbeti
Hoş Gösterilen Şeyler

/ İsmail Yavuz

Fil Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3)

Fil Kıssası (3)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (6)

Hazret-i Hamza -radiyallahu anh- o gün oruçlu idi, orucunu açmadan şehit düştü. Resulullah Aleyhisselâm tarafından şehitlerin ulusu mânâsında "Seyyidüş-şühedâ" adı ile anılmıştır.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (25)

"İnsan Sevdiğiyle Haşrolunur"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (148)

Ebû Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (81)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (21)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri "Kitâbu'r-Riyâze" isimli eserinde bu hususta şöyle buyurmaktadır:
"Allah'ın kendisinde gizlendiği bu kul O'nun idare ettiği, koruduğu ve kendi adına hareket ettirdiği bir velîdir."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Şeytanın Hileleri

Şeytan Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin sıfatına giremez, o aynada görünemez.
Şu kadar var ki, onun kendi şekline, aynı suretine giremez, fakat oyum diye görünür, ona benzemeye çalışır. Bu ise aynı sahte paraya benzer. Aynı para gibidir, fakat bir yeri noksandır. O bir yeri noksan olmazsa cezası çok ağırdır.
Bu noktada çok dikkatli ve uyanık olmak gerekmektedir. İnsanların aldandığı nokta işte budur.


İSLÂM İLMİHALİ

Seferîlik (Yolculuk) -2-

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Mekke'nin fethinde orada namaz kıldırdığı zaman "Ey Mekke'liler! Siz namazlarınızı tamamlayın, çünkü biz seferiyiz." buyurdular.
Halbuki Ashab-ı kiram'dan bir çoklarının Mekke-i Mükerreme'de evleri bulunuyordu.


GÜNDEM

-ABD İle İttifakın Verdiği Büyük Zarar-
Türkiye Yükseldiği Yerden Düşmeye Başladı!
/ Uğur Kara

Türk dış politikasının çıktığı ve düştüğü yerde ne Suriye var, ne İran var, ne Rusya var, ne Ortadoğu var, ne Doğu Avrupa var, ne Asya var, ne Afrika var, ne Latin Amerika var. Japonya ve Çin de yok. Orada ABD ve Batı var.
Türkiye'nin 150-200 yıllık Batıcılık ve bağımsızlık arasında gidip gelen, inip çıkan, yalpalayan tavrı var.

Pasifik'te İşler Karışmaya Başladı / Şinasi Çapa

Japonya ve Çin'in birbiri ile ve etrafındaki ülkelerle yaşadığı ihtilaflar çatışma potansiyeli taşıyor.
ABD'nin deniz gücünün büyük kısmını bölgeye kaydırmaya karar vermesi, bölge ülkeleri ile tatbikatlar yapması gerilimi artırıyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Kuruluş Devri Osmanlı Târih Yazıcılığında "Oğûz-nâme"lerin Etkisi ve Bilinen En Eski Osmanlı Kroniği (1)
/ Hakan Yılmaz

Bu araştırmamızda ilk kez, kuruluş devri târîh yazıcılığında "Oğûz-nâme"lerin ne kadar etkili olduğunu göstermeye çalışacak, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri ile ilgili bilgilerin bu kaynaklardan alındığını ortaya koyacak ve yine bu çerçevede, bu devre ait bilinmeyen çok eski bir kroniğin varlığını ortaya çıkaracağız.


Vatan Sağ Olsun! / Canan Büşra Kara

"Bu vatanı korumak için canını feda eden şehitlerimize ne kadar teşekkür etsek, ne kadar duâ etsek azdır."


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |