227. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun." (Tahrim: 6)

"Şüphesiz ki Mallarınız ve Çocuklarınız Sizin İçin Bir İmtihandır. Büyük Mükâfat İse Allah'ın Yanındadır." (Teğâbün: 15)

"Hiçbir Baba Evlâdına Güzel Edep ve Terbiyeden Daha Değerli ve Üstün Bir Miras Bırakamaz." (Tirmizî: 1953)

İLÂHİ HOŞNUTLUĞA VESİLE OLACAK ŞEKİLDE AHKÂM-I İLÂHİ MUCİBİNCE EVLÂT YETİŞTİRME

 

Büyük Sorumluluk
Her Ebeveyn Kendine Şunu Sormalıdır
Numune Olmak
İbretlik İki Hikâye
Çocuk Ekilmemiş Tarladır
Arkasından Hayırlı Evlât Bırakanlar
Faydalı Evlât
Numune Bir Vasiyet
Lokman Aleyhisselâm’ın, Oğluna Öğütleri
Çocuğun Yetiştirilmesi
Büluğ Dönemi
Çocuklara Önce İmanı Öğretmek
Çocuklara Namaz Kılmayı Öğretmek
Çocuklara Dini Bilgileri Öğretmek
Ergenlik Çağına Gelen Kıza Verilecek Bilgiler
Çocuklara Kur’an-ı Kerim Öğretmek
Çocuklara Peygamber Sevgisini Yerleştirmek
Çocuğa Kıssa Anlatmak
Çocuğun Camiye Götürülmesi
Çocuğun İlim ve Sohbet Toplantılarına Götürülmesi
Çocuğa Kıyamet Alâmetlerinin Öğretilmesi
Çocuklara Ana-Babaya İtaat Etmeyi Öğretmek
Şefkat ve Merhamet Duygusu
Çocuğa Anlayacağı Şekilde Konuşmak
Çocuklara Haram ve Helâlin Öğretilmesi
Helâl Kazancın İslâm Dinindeki Yeri ve Önemi
Âdâb-ı Muâşeret
Yemek Yeme Âdâbının Öğretilmesi
Doğruluğun Öğretilmesi
Temizliğin Öğretilmesi
Sır Tutmanın Öğretilmesi
Uyku Âdâbının Öğretilmesi
Çocuğun Kılık-Kıyafeti
Çocuklara Oturma Âdâbının Öğretilmesi
Çocuklara Duâ Okumak
Çocuğu Takdir ve Tekdir Etmek
Yatak Odasına Girerken Çocuğun İzin İstemesi
Çocuklara Selâm Vermek
Çocuklara Hediye Vermek
Çocukların Oyunu
Çocuğun Yaramazlık Yapması
Çocukların Gece Dışarıya Çıkmaması
Çocuk Terbiyesi Bakımından İyi Arkadaşın Önemi
Tesettür İlâhî Bir Hükümdür

/ İsmail Yavuz

Hümeze Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Tutuşturulmuş Ateş


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (3)

Resulullah Aleyhisselâm Ayneyn geçidine elli kadar okçu yerleştirdi, başlarına da Abdullah bin Cübeyr -radiyallahu anh-ı kumandan tayin etti ve onlara şu emri verdi:
"Düşman yense de yenilse de, benden emir gelmedikçe yerinizden katiyyen ayrılmayacaksınız. Yenildiğimizi bile görseniz bize yardım için yerinizi bırakmayacaksınız. Düşman süvarileri gelirse onları oka tutunuz. Çünkü at, oku yiyince ilerleyemez."


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (22)

"İlmin hakikisi, O'nun duyurduğu, bildirdiği ilimdir."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (145)

Mahmûd bin Ali ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- (6)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (79)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (19)

"Onlar benim ümmetimden, âhir zamanda gelecek bir topluluktur ki; kıyâmet gününde tıpkı peygamberlerin haşrolunduğu gibi haşrolunacaklardır.
İnsanlar, durumları gösterilip de onları gördükleri zaman, onların peygamberler olduklarını sanacaklar.
Tâ ki ben: 'Ümmetimdir, ümmetimdir!..' deyip de kendilerini tanıtıncaya kadar…"
("el-Vesâyâ li-İbnü'l-Arâbî", Süleymâniye Ktp. Hâlet Efendi, nr.: 198/2, vr. 486a)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis Derecelerinin Daha İyi Anlaşılabilmesi İçin Bir Temsil

Nefis derecelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bir cevizi temsil olarak arzedeceğiz. Herkes kendisini ölçsün.


İSLÂM İLMİHALİ

Cuma Günü ve Cuma Namazı (2)

"Hiçbir kimse yoktur ki, Cuma günü yıkansın, elinden geldiği kadar paklansın, güzel kokusu ile kokulansın, sonra evinden çıksın, iki kişi arasını yarmaksızın ona takdir edildiği kadar namaz kılsın, sonra da imam hutbe okurken sükûnetle dinlesin de geçenki Cuma ile bu Cuma arasındaki günahları bağışlanmasın." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 481)


İBTİLÂ VE İMTİHAN

Evliyâullah'ın İmtihanı


Tebrik

Bu Ay İçinde İdrak Edeceğimiz Mübarek "Kadir Gecesi"nizi ve "Ramazan-ı Şerif Bayramı"nızı Tebrik Eder, Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederiz.


GÜNDEM

Suriye Meselesi, Üslûbu Değişen Türk Dış Politikası / Uğur Kara

Son zamanlarda -eskiden olduğu gibi- tekrar başlayan NATO'cu-Amerikancı dış politik söylem ve hareketler hemen bütün kazanımlarımızı yok etmek üzere. Bu durum başımıza daha büyük işler açabilir.

"Yerel Yönetim Reformu" Adı Altında PKK'nın Önünü Açmayalım! / Uğur Kara

Karşınıza insanlıktan nasibi olmayan bir terör örgütünü aldığınız müddetçe hangi sistemi getirirseniz getirin netice alamazsınız


TARİHTEN SAYFALAR

Orhan Gazi Tuğralarının Fiziki Şekli ve Muhtevâsı Üzerine
/ Hakan Yılmaz

Bu, ilk örneklerine yalnız ikinci Osmanlı sultânı Orhan Beg'in "biti" ya da "mülk-nâme"lerinde rastladığımız dört farklı tuğranın, bu açıdan ilk kez değerlendirileceği aşağıdaki incelememizden sonra daha iyi anlaşılacaktır.


Huzur / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |