226. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İnsan! Hikmet Dolu Kur'an Hakkı İçin Ey Resul'üm! Muhakkak ki Sen Gönderilmiş Peygamberlerdensin." (Yâsin: 1-3)

"Şüphesiz ki Her Şeyin Bir Kalbi Vardır. Kur'an'ın Kalbi İse Yâsin'dir. Allah Bu Sûreyi, Kur'an'ın Tamamını On Defa Okumak Kadar (Sevaplı ve Feyizli) Kılmıştır." (Hadis-i Şerif)

"Yâsin-i Şerif'i Her Gece Okumaya Devam Eden Kimse Vefat Ederken Şehid Olarak Vefat Eder." (Hadis-i Şerif)

KUR'AN-I KERİM'İN KALBİ OLAN YÂSİN SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ VE ESRARI

 

Sûre-i Şerif’in Takdimi
Muhtevası
İnsan-ı Kâmil
Kur’an-ı Kerim Üzerine Yemin
Babaları Uyarılmayan Arap Kavmi

KÜFRE MEYLEDENLER, HİDÂYETE YÖNELENLER
Çoğu İnsanlar Küfre Meyyal
Uyarılara Kulak Verenler

HABÎB-İ NECCÂR KISSASI
Gönderilenler
Tebliğ ve İtirazlar
Habib-i Neccâr

YALANLAYICILAR VE FECİ SONLARI

ALLAH-U TEÂL’NIN MEVCÛDİYETİNE VE VAHDÂNİYETİNE İŞARET EDEN DELİLLER
Ölü Toprak
Çift Yaratılanlar
Güneş
Ay
Dolu Gemiler
Küfürde Israr Edenler
Ehl-i Cennet
Allah’tan Selâm
Yolların Ayrılışı
İlâhî İhtar
Organların Şâhitliği
İlâhî İrade
Muhammed Aleyhisselâm ve Kur’an-ı Kerim
Eserde Müessir’i Görebilmek
Kendi Yaratılışını Unutan İnsan
“Kün Feyekün”

/ İsmail Yavuz

Hümeze Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Büyük Aldanış


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (2)

"(Münâfıklar) Allah adına en ağır yeminleri ile yemin ederek; eğer kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarını söylediler. De ki: 'Yemin etmeyin! İtaatınız mâlumdur. Hiç şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'" (Nûr: 53)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (21)

"Sen çık aradan, kalsın Yaratan!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (144)

Mahmûd bin Ali ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- (5)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (78)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (18)

Peygamberân-ı İzâm Hazerâtı'nın duâları hep aynı idi. Yusuf Aleyhisselâm âlî bir peygamber olduğu halde:
"Müslüman olarak canımı al ve beni sâlihler zümresine kat!" (Yusuf: 101)
Buyurmuş; sâlihlerle beraber olmayı, sâlihlerden olmayı murâd etmiş, "Sâlihîn" zümresini dilemiştir.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Dereceleri (4)

"Dön Rabb'ine! Sen O'ndan râzı, O senden râzı olarak." (Fecr: 28)


İSLÂM İLMİHALİ

Cuma Günü ve Cuma Namazı (1)

Cuma günü müslümanların bayramıdır. Bayram namazları vâcib olduğu halde Cuma namazı kılmak farz-ı ayın'dır. Her müslümana farzdır.


İBTİLÂ VE İMTİHAN

Asr-ı Saâdetten Bir Numune


Berat Gecesi

"Hazret-i Allah Şaban ayının yarısı gecesinde, olacak şeylerin hükümlerini verir. Kadir gecesinde ise onları vazifeli meleklere teslim eder."


Ramazan-ı Şerif

"Ramazan ayı öyle bir aydır ki, onda Kur'an-ı kerim nâzil oldu." (Bakara: 185)


GÜNDEM

Terörle Mücadele Azim ve Kararlılıkla Olur! / Uğur Kara

Terör örgütünün siyasî taleplerine hangi devlet olur verebilir?
Gücü, kuvveti, aklı yerinde hiçbir ülke bu büyük tavizlere "Olur" vermez, veremez.
Askerî alanda mütemadiyen zafer üzerine zafer kazanmış bir ülkenin boyun bükmesini kim bekleyebilir?


TARİHTEN SAYFALAR

Kayıp Bir "Fetih-nâme" Metnine Göre;
İstanbul'un Muhasarası ve Fethi (2)
/ Hakan Yılmaz


Yunus Gösterisi / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |