225. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış ve Onları Kendinden Bir Ruhla Takviye Edip Desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

"Biz Dilediğimizi Derecelerle Yükseltiriz." (En'âm: 83)

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler ve Hak İle Hüküm Verirler." (A'râf: 181)

"Mehdi'nin Çıkış Alâmetlerinden Bir Tanesi de Batıdan, Başlarında Kinde Kabilesi'nden Ayağı Sakat Bir Adamın Bulunduğu Bayraklılar'ın Çıkmasıdır." (Hadis-i Şerif)

PEYGAMBER MÜJDESİNE MAZHAR OLAN HÂTEM-İ VELİ

 

Âlim'in Ölümü, Âlem'in Ölümü Gibidir
Nur'un Vekili
“Bayraklılar Ashâbı” ve Başlarındaki Zâtın Vasıfları
Hatem-i Velî'nin Zuhuru, Kıyametin Yaklaştığının Büyük Bir Delilidir
Bir Hadis-i Kudsî
Hadis-i Şerif
Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!..
Büyük Lütuf
Mevlânâ -kuddise sırruh- Hazretleri Bizzat İsimle Zikrediyor
Büyük Bir İfşaat
"Kalblerin Anahtarı" Külliyatı ve Has İlmullah
Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri'nin İştiyakı
Üç Mühim Vazife
RUH VE RÛHÂNİYET
Ölümden Sonra Devam Eden Vazife
Bizden Sonra Hazret-i Mehdi'ye Biât Edin

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (14)

Hâli Şükür


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Peygamber Torunu Hazret-i Hasan -r.anh-ın Doğumu

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- der ki:
"Ben harbi darbı seven bir adam olduğum için çocuğa Harb ismini koymuştum. Resulullah Aleyhisselâm geldi. 'Ne isim koydunuz ona?' buyurdu. 'Harb ismini koydum.' dedim. 'Hayır, o Hasan'dır.' buyurdu."
(Hâkim)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (20)

Âllah'ım! Şükrümü, Zikrimi, Rızkımı Rızânda Arttır."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (143)

Mahmûd bin Ali ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (77)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (17)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri:
"O, onu diğer Resul'lerden üstün yaparak, kendisine itaati Resul'e itaatin içinde kıldı. Diğer veliler üzerindeki üstünlükleri nedeniyle, bu halifelere itaati ümmete vâcip kılması da tıpkı bunun gibidir." buyuruyor.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Dereceleri (3)

Âyet-i kerime'de şöyle buyurulmaktadır:
"Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvâ yollarını ilham etmiştir."
(Muhammed: 17)


İSLÂM İLMİHALİ

Mescidler

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:
"Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler imar eder." (Tevbe: 18)


İBTİLÂ VE İMTİHAN

Peygamber Hanımlarının İmtihana Çekilişi (2)


GÜNDEM

Kod Savaşları / Uğur Kara

Elektronik harpte, füze, uçak, insansız araç, radar yazılım teknolojilerinde, bilgisayar işletim sistemlerinde yerli, millî çözümler üretemezsek küresel bir güç olamayız. Yunanistan, İsrail gibi ülkelerle bile savaşırken çaresizce füzelerimizin denize düşmesini seyrederiz.


TARİHTEN SAYFALAR

Kayıp Bir "Fetih-nâme" Metnine Göre; İstanbul'un Muhasarası ve Fethi (1) / Hakan Yılmaz

İstanbul'un fethiyle ilgili sınırlı sayıdaki arşiv belgesinden sonra, muhâsara ve fethi safha safha aydınlatabilecek en önemli kaynaklar; hiç şüphesiz fethin görgü şâhidleri tarafından yazılan ya da aktarılan ilk ağızdan derlenmiş çağdaş kaynaklardır.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |