222. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"İnkâr Eden ve Âyetlerimizi Yalanlayanlara Gelince, Onlar Cehennem Halkıdırlar." (Mâide: 10)

"Ebedî Olarak İçinde Kalmak Üzere Girin Cehennemin Kapılarından! O Kendini Beğenmişlerin Yerleşip Kalacakları Yer Ne Kötüdür!" (Zümer: 72 - Mümin: 76)

"Kötülükle Gelen Kimseler Yüzükoyun Ateşe Atılırlar." (Neml: 90)

"Andolsun ki Cehennemi İnsanlar ve Cinlerle Tamamen Dolduracağım." (Hûd: 119)

"Gözleri Bizim Öğüdümüze Karşı Kapalı Olan ve Öfkelerinden Onu Dinlemeye Tahammül Edemeyen Kâfirlere O Gün Cehennemi Öyle Bir Gösteririz ki!" (Kehf: 100-101)

HAYATINI; İNKÂRLARLA, İSYANLARLA, GÜNAHLAR VE SAPIKLIKLARLA GEÇİRENLERİN ÂKIBETİ
"NÂR-I CEHENNEM"

 

Sevkiyat
Kapıların Açılışı
Cehennem Tabakaları
Cehennemin Doymazlığı
Kaynar Su
Allah-u Teâlâ’nın Gadabı
Ateş Azabı
Ateşin Derecesi
Derilerin Yenilenmesi
Zebaniler
Katran Gömlekler
Zakkumlar ve Dari’
İrinli Su
Acıklı İtiraf
Kâfir Arkadaşın Âkıbeti
Ebedîlik
Cemâlullah’tan Mahrumiyet
Cehennemlikler ve Şeytan
Saptırıcı Önderler ve Cehennemdeki Durumları
Münafıklar
Cenneti ve Cehennemi Saran Şeyler
Kur’an-ı Kerim’den Öğütler

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (11)

Kâli Şükür Fiili Şükür


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Hazret-i Hafsa (r.anhâ) ile İzdivaç

Hazret-i Hafsa -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-in kızıdır. Annesi Osman bin Maz'un -radiyallahu anh-in kız kardeşi Zeyneb'dir.
Hazret-i Hafsa -radiyallahu anhâ-, Ashâb-ı kiram'dan Huneys bin Huzafe -radiyallahu anh- ile evlenmiş, birlikte Medine'ye hicret etmişlerdi. Huneys -radiyallahu anh- Bedir günü yaralanıp savaştan dönüldüğü sıralarda vefat etti.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (17)

Bazı Duâlar


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (140)

Mahmûd bin Ali ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (75)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (15)

"O (Hâtemü'l-evliyâ) onların (velîlerin) efendisidir. Nasıl ki Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- peygamberlerin efendisi ise, o da evliyânın efendisidir. Ona şefaat makâmı tâyin edilir ve o Allah-u Teâlâ'yı senâsıyla anıp, hamdiyle metheder; diğer velîler de onun 'İlm-i billâh'; yâni 'Allah-u Teâlâ'yı bilme' hususunda kendilerinden daha üstün olduğunu kabul ve tasdîk ederler." ("Hatmü'l-Evliyâ'", 5. Bölüm)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefsin Terbiye ve Islah Şekilleri (2)

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'lerinde buyurur ki:
"Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini hevâ ve hevesten alıkoyan kimseye gelince, cennet onun varacağı yerin ta kendisi olacaktır." (Nâziat: 40-41)


İSLÂM İLMİHALİ

Cemaatle Namaz ve İmamlık (2)

"Namaza durduğunuz vakit saflarınızı güzelce düzeltiniz. Aksi halde Allah'ın yüzlerinizi ayrı ayrı tarafa çevireceğini muhakkak biliniz." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 409)


GÜNDEM

Eğitim Kalitesi Gün Geçtikçe Bozuluyor! / Uğur Kara

Eğitim Sistemi, Savunma Sanayiinden daha az önemli değil. Nasıl ki önemli savunma sanayi kararları yüksek kurullarda alınıyorsa, eğitim sistemimiz hakkındaki kararlar da ehil kurullarda her türlü istişare yapıldıktan sonra alınması gerekir.
Göstermelik-Göstergelik değil, gerçek ve kaliteli bir eğitimin gayretinde olmak lâzımdır.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi / Yusuf Doğangün

"Onlar değişik gruplardan ibaret bir ordudur. İşte şurada hezimete uğratılacaklardır."
(Sâd: 11)


TARİHTEN SAYFALAR

10 Kasım 1444, Varna Haçlı Bozgununu Yaşamış Bir Görgü Tanığı; Paraspondylos Zotikos'un Varna Savaşı İle İlgili Anıları (2) / Hakan Yılmaz

"Fakat ben Tanrı'nın tecellisine karşı
Hiçbir şekilde, hiçbir şey yapılamayacağını söylüyor, ispat ediyorum kesin olarak!
[Bu] anlaşılması güç bilmeceden ürküyorum ve şaşıyorum;
Macarlar'ın başına gelenden dolayı ruhlar dondu:
Muazzam bir şekilde yedi defâ Türkler'i kırdılar
[ve] Macarlar bir hamlede hemen kırıldılar!.."


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |