213. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah Mümin Erkeklere ve Mümin Kadınlara, Altlarından Irmaklar Akan Cennetler Vaad Buyurdu. Orada Ebedî Kalacaklardır. Hem de Adn Cennetlerinde Hoş Meskenler Vâdetmiştir." (Tevbe: 72)

"İman Edip Sâlih Amel İşleyenler Hiç Şüphesiz ki Yaratıkların En İyileridirler. Rabb'leri Katında Onların Mükâfatı, Altlarından Irmaklar Akan Adn Cennetleridir. Orada Ebedî Kalacaklardır. Allah Onlardan Râzı Olmuş, Onlar da Allah'tan Hoşnud Olmuşlardır. İşte Bu, Rabb'inden Korkanlar İçindir." (Beyyine: 7-8)

"Her Kim Dünya Nimetini İsterse, Kendisine Ondan Veririz. Kim de Âhiret Sevabını İsterse, Ona da Bundan Veririz. Biz Şükredenleri Mükâfatlandıracağız." (Âl-i imrân: 145)

"Ömür En Kıymetli Sermayedir. Ömür Bitince Sermaye Toplamak İçin İkinci Bir Hayat Yok. Şu Halde Bu Kıymetli Sermayenin Değil Dakikasını Zerresini Bile Zayi Etmemek Lâzım. O Alıncaya Kadar Sen Yolunda Bulun. Dünya da O'nun, Ahiret de O'nun..." (Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri)

"VEFAT ETSEM DE GÖNÜLLERDE VEFAT ETMEYECEĞİM"

“Her İnsan Ölümü Tadacaktır”
“Âlimin Ölümü, Âlemin Ölümü Gibidir”
“Öyle Bir Dostla Ol Ki...”
Cihad’a Adanmış Bir Ömür
İlim Menbaı, Hilim ve Hikmet Sahibi
Her Türlü İbtilâya Rağmen, Hep Şükürle Geçen Bir Ömür
Vazife Ölümden Sonra da Devam Eder
Eserlerinin Hazret-i Kur’an’la Dolu Olacağı

MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -kuddise sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ’NİN AHİRET HAYATININ ÜSTÜNLÜĞÜNE VE GÜZELLİĞİNE, ORASI İÇİN HAZIRLANMAK GEREKTİĞİNE DAİR ESERLERİNDE VE SOHBETLERİNDE GEÇEN BEYANLARI
Gönüllerde Vefat Etmeyeceğim
Ahiret Dünyadan Çok Hayırlı
Hayatta da Olsa, Kabirde de Olsa
Hoşnutlukla Gönderdiği, Rızâ İle Tuttuğu, İmanla Çektiğinin Manası
Gönlünü Hazret-i Allah İle Dolduran Allah’a Kavuşmak İçin Ahireti Gönülden Tercih Eder
Mühim Bir Hadis-i Şerif
Afiyet-i Ebedî
Hayat-ı Ebedî
Ehl-i Cennet
Mukarreblerin İki Cenneti
En Yüksek Makam
Dünyanın Hakikati
Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Hüsranda Olanlar (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (8)

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- der ki:
"Bedir günü savaş kızıştığı zaman Resulullah Aleyhisselâm'a sığınmıştık. O gün insanların en cesaretlisi ve en kahramanı o idi. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın olan bir kimse yoktu."


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (8)

"Bu Trene Bin!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (131)

"Hâtemü'r-Rusül ve Hâtemü'l-Evliyâ" İsimli Eserdeki Sırlar (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (66)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (6)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri buyuruyor ki: "Nasıl ki Muhammed Aleyhisselâm her yerde peygamberlerin evveli ise, bu da velîlerin evvelidir."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Ezelî Nasip (2)

"Onlar ki bir kötülük yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler." (Âl-i imran: 135)


İSLÂM İLMİHALİ

Namazın Farzları ve Vâcipleri


GÜNDEM

-PKK, KCK, BDP- Büyük Bir Ateş Yakmaya Hazırlanıyorlar! / Uğur Kara

Gerçekler iyice acılaştı. Gerçeklerle yüzleşmek lâzım. Zira bu ateş iç harbe-dış harbe, her şeye yol açabilir. Eyvah! denir ama iş işten geçmiş olur.


İnsanlık Barışa Hasret / Şinasi Çapa

ABD ve Avrupa gibi savaşı körükleyen ülkelerin varlığı devam ettiği müddetçe insanlığın barışı yakalaması, huzuru bulması mümkün değildir.


TARİHTEN SAYFALAR

Gregory Palamas'ın Orhan Gazi ve Osmanlı Türkmenleri İle İlgili Gözlemleri / Hakan Yılmaz

Osmanlı târihinin en az bilinen dönemi olarak kabul edilen "Kuruluş devri" hakkında kaynakların sınırlı ve az sayıda oluşu, bu dönemle ilgili her türlü târihî materyale, devrin tartışmalı meselelerini aydınlatacak birer delil teşkil etmesi sebebiyle büyük bir önem kazandırır. Hele ki bu bilimsel materyal, asrın herhangi bir görgü şâhidi tarafından kaleme alınmış yazılı bir metinse, târihî önemi ve kaynak değeri hiç şüphesiz diğerlerinden daha fazladır.


Üç Aylar

Halk arasında "Üç Aylar" diye adlandırılan; Recep, Şaban ve Ramazan ayları Rabb'imizin af ve mağfiretinin, feyiz ve bereketinin bol bol ihsan edildiği mübarek aylardır.


Medyanın Bilinçaltına Etkisi / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |