211. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri Kendilerinden Sonrası İçin Şöyle Buyurmuşlardı:

"Hiç Şüphe Yok ki Önümüzde Çok Büyük Hadiseler, Çok Büyük Sıkıntılar Olsa Gerek.
Bu Otuz Sene Zarfında Allah'u-âlem Öyle Hadiseler Olacak ki;
Öyle Şiddetli, Öyle Büyük Harpler, Öyle Felâketler, Öyle Zelzeleler Olacak ki Tasavvurun Haricinde Olacak!
Bunun Özünü İsrâ Sûre-i Şerif'inin 58. Âyet-i Kerime'sinde Görürsünüz.
Allah-u Teâlâ Kıyametten Önce Dünyayı Yıkacağını Beyan Buyuruyor."

"Hiçbir Memleket Hariç Olmamak Üzere,
Biz Onu Kıyamet Gününden Önce Ya Helâk Ederiz
Veya Onu Şiddetli Bir Azapla Cezalandırırız." (İsrâ: 58)

"BİZDEN SONRA HER ŞEYİ BEKLEYİN!"

İslâm’ı Yıkmak İsteyenler
Âhir Zamanda Gönderilen Üç Merdiven ve Hürmetine Belâ ve Musibetlerin Tehir Edildiği Zât
Haber Verilen Hadiseler
MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİ’NİN
HAZRET-İ MEHDİ VE İSA ALEYHİSSELÂM DEVRİNE KADAR OLACAK HADİSELER HAKKINDA
ESERLERİNDE VE BAZI SOHBETLERİNDE GEÇEN BEYANLARI
Dünyanın Ömrü Pek Uzun Değil!
Hatem-i Velî’nin Zuhuru Kıyametin Yaklaştığının Büyük Bir Delilidir
Hatem-i Veli’nin Gitmesi ile Her Şey Başlayacak
Kıyamete Yakın Anarşi ve Kargaşa Günleri
Karanlık Gece Kıtaları Gibi Fitnelerle Karşılaşılması
Arap Memleketleri
Bu Hitabımız Hakiki Müslümanlaradır
Hazret-i Mehdi’nin Zuhuru
İrşad ve İkaz
Tedbir ve Hazırlık
Niçin Musibetler Geliyor?
Zira, “İsyan Cezasız Kalmaz”
Felâket Taşları

/ İsmail Yavuz

Tekâsür Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Nimetlerin Hesabı


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (6)

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- der ki: "Bedir günü biraz çarpıştıktan sonra: 'Ne yapıyor bir bakayım?' diye acele olarak Resulullah Aleyhisselâm'ın yanına vardım. Secdeye kapanmış, durmadan: "Yâ Hayyû yâ Kayyûm! Rahmetinle sana sığınıyorum, yardımını talep ediyorum!" diyordu. Çarpışmak için harp meydanına döndüm. Tekrar yanına vardığımda yine secdeye kapanmış:
"Yâ Hayyû yâ Kayyûm! Birahmetike estağîsü!" diyordu."
(Rezîn)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (6)

Kafkasyalı Hacı Yunus Efendi'nin Sordukları Soruya, Verdikleri Cevaplar (2)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (129)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (64)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (4)

"İsm-i Azam"; Allah-u Teâlâ'nın sıfatlarından herhangi birine değil, bilâkis o sıfatların mehazı ve kaynağı olan Zât-ı İlâhî'ye mahsus bir isimdir ki; bu isim O'nun herhangi bir vasfını değil, bizzat Zât'ını temsil eder.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İnsan-ı Kâmil

Peygamber Aleyhimüsselâm Efendilerimiz'in seslerine kulak veren insanlar, vücudu nefsin işgaliyetinden, ruhu esaretten kurtarmak için mücadeleye başladılar.
Nefislerine muhalefet ettiler. Mücadele nispetinde muvaffak oldular. Dünyada da âhirette de ebedi saâdete erdiler.


İSLÂM İLMİHALİ

Namazda Bâtınî ve Zâhirî Huşu (2)

Bir insan namaza başlar başlamaz tam bir sükûnetle, etrafına bakmadan, azalarını lüzumsuz hareketlerden koruyarak, Allah-u Teâlâ'nın huzurunda bulunup dilinden dökülen kelimelerin mânâsını düşünmelidir.


GÜNDEM

Sarkozy Nereden Çıktı? / Uğur Kara

Fransa kendisini olduğundan daha büyük görür. Afrika'yı da kendi mülkü zanneder.
Ancak son yıllarda Türkiye'nin Afrika açılımı Fransa'nın hem ekonomik çıkarına, hem de siyasal nüfuzuna zarar veriyor. Sarkozy'nin kuyruk acısı çok büyük.


"Hocalı Katliamı" ve Hâlâ Devam Eden Ermeni İşgali / Şinasi Çapa

Hocalı katliamının yıl dönümüne rastlayan günlerde bir Ermeni keskin nişancı askeri küçük bir Azeri kızını öldürdü.
Azerî-Ermenî sınırında gerginlik artıyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Osman Gâzî'nin Bastırdığı Sikkeler ve Ona Atfedilen Yeni Bir Sikke Hakkında (1) / Hakan Yılmaz

Her ne kadar Osman Gâzî'ye âit bu ilk sikkeyi ortaya çıkarıp ilim âlemine tanıtmakla büyük bir hizmet yapmış olsa da, Prof. Dr. İbrahim Artuk'un sikkenin okunuşunda mühim hatâlar ve atlamalar yaptığı göze çarpmaktadır. İşin daha ilginç tarafı; o günden bugüne dek sikke üzerindeki yegâne bilimsel çalışma Artuk'un yayınladığı tebliğden ibâret kalmış, dolayısıyla bu hatâ ve atlamaları ne yazık ki fark edip düzelten de olmamıştır.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |