210. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Sizden Her Biriniz İçin Bir Şeriat ve Bir Yol Tayin Ettik." (Mâide: 48)

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış ve Onları Kendinden Bir Ruh İle Takviye Edip Desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

"Ey İman Edenler! Allah'tan Korkun ve Sâdıklarla Beraber Olun." (Tevbe: 119)

"Allah'tan Korkar, Takvâ Sahibi Olursanız Mualliminiz Allah Olur." (Bakara: 282)

"İlim İkidir. Biri Dilde Olup (ki Bu Zâhirî İlimdir) Allah-u Teâlâ'nın Kulları Üzerine Hüccetidir. Bir de Kalpte Olan (Mârifet İlmi) Vardır. Asıl Gayeye Ulaşmak İçin Faydalı Olan da Budur." (Tirmizî)

"HAKK'A GİDEN YOL; TASAVVUF"UN LÜZUMU VE TASAVVUF'U İNKÂR EDENLERİN ASLİYETTE DİNİ İNKÂR ETTİKLERİNE DAİR HÜKÜM VE BEYANLAR

İslâm’ı Yıkmak İsteyenler
Tasavvuf’tan İşe Başlamıştır
Tasavvufun Menşei
Tasavvufun Lüzumu
Tasavvufun Önemi
Esrar Odası
Mürşidin Lüzumu
Sâdıklarla Beraber Olmak
“Sâdıklar” Kimlerdir?
Tasavvuf Kelimesi
Ulemâ-i Kiram ve Tasavvuf
İmam-ı Gazâlî -kuddise sırruh- ve Tasavvuf
Bediüzzaman -kuddise sırruh- ve Tasavvuf
Sırr-ı İlâhî
Mürşid’in Ahlâkı ve Vasıfları
Veliler ve Velâyet
Evliyâullah Sevgisi
Sabikûn = Öncüler
Sadır İlmi Satır İlmi
Kalpleri Hasta Olanlar
Evliyâullah Hazerâtı’nı Yok Sayıp Karşı Çıkanlar

/ İsmail Yavuz

Tekâsür Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Çoklukla Övünenler


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (5)

Araplar öteden beri kabilecilik gayretiyle savaş yapıyorlardı. Şimdi ise din uğruna Allah yolunda savaş yapılıyordu. Baba oğulla, amca yeğenle, kardeş kardeşle karşı karşıya idi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (5)

Kafkasyalı Hacı Yunus Efendi'nin Sordukları Soruya, Verdikleri Cevaplar


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (128)

Niyâzî-i Mısrî
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (63)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (3)

"Allah'ın öyle kulları vardır ki, ne peygamber ne de şehid olmadıkları halde, peygamberler ve şehidler o kimselerin Allah katındaki derecelerine gıpta edecekler. Andolsun ki, kıyâmet gününde bunların yüzleri nûr saçacak, bütün vücudları da nûr içinde olacak. Herkes korktuğu zaman onlar korku yüzü görmeyecek, herkes kederlendiği vakit onların gönlüne hüzün girmeyecek." (Ebû Dâvud)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Ruh

Ruh ulvî ve lâtif, nefis ise süflî olup birbirinin zıddıdırlar. Allah-u Teâlâ ikisini bir arada barındırmak için ruhu nefse âşık etmiştir. Zira ulvî ile süflînin başka türlü bağdaşması mümkün değildir. Yaratılışları birbirinin tam zıddı olduğu halde ulvî ruh, zamanla süflî olan nefisle alâkasını çoğalttı. Nefs-i emmâre'nin akışına, cazibesine tutuldu ve o nispette değerini ve faziletini kaybetmeye başladı.


İSLÂM İLMİHALİ

Namazda Bâtınî ve Zâhirî Huşu (1)

Müminlerin her türlü kötülüklerden ve yasaklardan kaçınması icap ederken, nice namaz kılan kimselerin kendilerini haramdan ve yasaklardan kurtaramadıkları görülmektedir. Bunun da sebebi namazda huzur ve huşuya dikkat edilmemesinden ileri gelmektedir.


GÜNDEM

Büyük Ortadoğu Yangını / Uğur Kara

Ortadoğu'daki yangın beklenmedik şekilde çok hızlı yayıldı, bütün bölgeyi etkisi altına aldı. İsyan ateşini harp ateşi takip edebilir. Her an her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak lâzım.


-Yavru Vatan- Kıbrıs da Karıştırılmaya Çalışılıyor / Şinasi Çapa

AB, Rum, Yunan, Soros, Annan 'Beslemeleri' Kıbrıs Türkü'nü Türkiye'den, Türkiye'yi adadan koparamaz.


TARİHTEN SAYFALAR

Medya Yoluyla Tarihimizi Tahrif Çabalarına Çanak Tutan "Muhteşem Rezillik" (2) / Hakan Yılmaz

"Târih"i ekranlara taşımak ciddiyet ve özen gerektiren bir iştir. Önüne gelen herkes târihi keyfince yorumlayıp yazamaz. Her şeyden önce böyle bir işe kalkışan kimse; yazdığı devrin gerçek üslûbunu kusursuz bir biçimde yansıtmak ve onun gerçek târihî birer şahsiyet olan karakterlerini objektif bir biçimde, târihî gerçeklere en uygun ve en doğru şekliyle halka sunmak zorundadır.


Seccade / Canan Büşra Kara


Çanakkale / Birlik / Mehmet Akif Ersoy


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |