209. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Asra Yemin Olsun ki, İnsan Gerçekten Hüsran İçindedir. Ancak İman Edip Amel-i Salih İşleyenler, Birbirlerine Hakk'ı Tavsiye Edenler ve Birbirlerine Sabrı Tavsiye Edenler Müstesnâ." (Asr: 1-3)

"İnsanlar Helâk Olmuşlardır, Ancak Âlimler Müstesna. Âlimler de Helâk Olmuşlardır, İlmi İle Amel Edenler Müstesna. İlmiyle Amel Edenler de Helâk Olmuşlardır, İhlâs Sahipleri Müstesna. İhlâs Sahipleri de Büyük Bir Tehlike Üzerindedirler." (Keşf-ül hafâ)

ASR SÛRE-İ ŞERİF'İNİN ZÂHİRİ, BÂTINİ, LEDÜNİ MÂNÂSI İLE HELÂKTA OLAN İNSANLARIN İÇİNDEN KİMLERİN KURTULACAĞINA DAİR "EN-NÂSÜ KÜLLÜHÜM HELEKETÜN" HADİS-İ ŞERİF'İNİN İZAHI

Sûre-i Şerif’in Takdimi
Muhtevâsı
Hüsranda Olanlar
Hüsrandan Kurtulanlar
1. İman Edenler
2. Amel-i Sâlih İşleyenler
3. Hakk’ı Tavsiye Edenler
4. Sabrı Tavsiye Edenler

ASR SÛRE-İ ŞERİF’İNİN ZÂHİRİ, BÂTINİ, LEDÜNİ MÂNÂSI VE İZAHI
Zâhiri Sabır
Bâtınî Sabır
1- Kâlî Şükür
2- Fiili Şükür
3. Hâlî Şükür

HELÂKTA OLAN İNSANLARIN İÇİNDEN KİMLERİN KURTULACAĞINA DAİR “EN-NÂSÜ KÜLLÜHÜM HELEKETÜN” HADİS-İ ŞERİF’İNİN İZAHI
İhlâs
İhlâs Sahiplerindeki Büyük Tehlike
Büyük Tehlike Nasıl Oluyor?
İhlâsın Çok Gizli Noktasını Tarif Edelim

/ İsmail Yavuz

Kâria Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Tartıları Ağır Gelenler


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (4)

O sırada Allah-u Teâlâ yağmur yağdırdı. O yağmur hem onların gönüllerindeki bazı vesveseleri giderdi, morallerini yükseltti, hem de su ihtiyaçlarını bol bol giderdiler, havuzlarını doldurdular. Hiç gezilemeyen kum sahası sertleşmiş, ayaklar kumlara batmadan yürünür hale gelmişti. Müşrikler ise çamur içinde kaldılar.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (4)

Hüsamettin Erentuğ Hocamız'ın Bağlılığı (2)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (127)

Şeyh Ahmed Mûsâ
-kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (62)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (2)

Böyle bir zamanda, bu necip milletin hâlâ necip olanlarını kurtarmak için, Allah-u Teâlâ bu beldeye Hâtemü'l-velî'yi gönderdi. Bu milleti seviyor, neciplerini ayırıyor ve onları desteklemek için bir lütuf veriyor!


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Mânevî Terakkiyat

Bir insan Allah-u Teâlâ'nın mevcudiyetine, vahdaniyetine delâlet eden delilleri kendi vücudunda aramalıdır, başka yerde aramaya hacet yoktur.
Allah-u Teâlâ insanı kendini tanımak için yaratmış; kendini tanımayı, insanın nefsini tanımasına bağlı kılmıştır. Onun için de insana kendi nefsini bilme istidadını vermiştir.


İSLÂM İLMİHALİ

Dinin Direği "Namaz" (2)

Ezan müslümanlığın şiârıdır, vâcip kuvvetinde müekked bir sünnettir. Bir dâvet hükmündedir, vakit girince okunur.


GÜNDEM

Dünya Nereye Gidiyor? / Uğur Kara

"Hiçbir memleket hariç olmamak üzere,
biz onu kıyamet gününden önce ya helâk ederiz veya onu şiddetli bir azapla cezalandırırız.
Bu, Kitap'ta (Levh-i mahfuz'da) yazılıdır."

(İsrâ: 58)


Dünyayı Sarsacak Olaylar Artarak Devam Edecek / Şinasi Çapa

Bölgedeki her hareket bizi yakından ilgilendirmektedir.
Dünyanın kaderinin şekilleneceği ve geleceğin bir şekilde inşa edileceği bu coğrafyanın dünyayı yakından ilgilendirdiği dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.


TARİHTEN SAYFALAR

Medya Yoluyla Tarihimizi Tahrif Çabalarına Çanak Tutan "Muhteşem Rezillik" (1) / Hakan Yılmaz

Özellikle bu topraklarda gözü olanlar, emperyalist emelleri uğruna bu millete aslını unutturmayı, ne şekilde olursa olsun göz açtırmamayı ve ruh dinamizmini ayakta tutacak ne ki varsa hepsini ayaklar altına alıp sinsice ortadan kaldırmayı kendilerine vazgeçilmez bir hedef olarak seçmişlerdir.


Çamur Ev / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |