208. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Şüphesiz ki Sen Büyük Bir Ahlâk Sahibisin." (Kalem: 4)

"Güzel Ahlâk, Dinin Yarısıdır." (Câmiu's-sağîr)

"Sizin En Hayırlınız, Ahlâkça En Güzel Olanınızdır." (Buhârî)

"Sizden Cennette Bana Arkadaş Olan Kimse, Dünyada Güzel Ahlâka Sahip Olanınızdır." (Münâvî)

"Müminlerin İman Bakımından En Olgun ve Kâmil Olanı Ahlâkça En Güzel Olanıdır." (Tirmizî)

HAVAÎLİK VE AVARELİKTEN, SÜNEPELİK VE SERKEŞLİKTEN,
İTAATSİZLİK VE SU-İ ZANDAN KORUYAN, MÂNEVİ BİR DİSİPLİN;

"EDEP"

Edep Nedir?
Numune Bir Münâcât
Müridin Edepleri
Edep meallah
Edep mear-rasûl
Şair Nâbî ve Kasidesi
Edep Mea’ş-Şeyh
Yolun İncelikleri
Yolun Zâhirî ve Bâtınî Kısmı
Bu Yolun Kıymeti Bilinemiyor ve Anlaşılamıyor
Bu Kaymalar Neden Oluyor?
Kurtuluş Nerededir?
Tutulanlar
Kayanlar
Kalplerdeki Maraz
İbre Takip Ediliyor
Çok Dikkat Etmek Lâzım
Asalet
Nasihat
Varlığını İfna Edip Var İle Olmak
Fenâ Yolu, Mahviyyet Yolu
Hakk Kapısı
Mürid Üç Kısımdır
Yolun İcabı, Sükûnet ve Huzuru Sağlama

/ İsmail Yavuz

Kâria Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Çarpacak Olan Felâket


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (3)

Resulullah Aleyhisselâm bir ara savaş alanını gezdi. Eliyle işaret ederek: "İnşaallah şurası filânın öldürüleceği yer... Burası da falanın, burası da falanın..." diye gösterdi. Gerçekten de haber verdiği kimselerden hiçbirisi, gösterilen noktayı ileri veya geri geçmedi, gösterilen yere devrildi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (3)

Hüsamettin Erentuğ Hocamız'ın Bağlılığı


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (126)

Şeyh Ahmed Mûsâ
-kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (61)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (1)

"Allah "Hâtemü'l-evliyâ'yı getirmedikçe dünya yıkılmaz. O İlâhî hücceti (Âyet ve delilleri) ayakta tutar." ("Hatmü'l-evliyâ")


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İki Rükûn

Tasavvuf yolunda terakki ettiren, sâlike merhaleler aştıran en mühim âmil mürşidin sohbetidir. Zira Ashâb-ı Kiram -radiyallahu anhüm- Hazerâtı Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in sohbetinde yetişmişlerdir. Sohbetten aldıkları feyz ve bereket sebebiyle onlara "Sahabi" denilmiştir. Zira onlar, Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'ın daha ilk sohbetinde çok büyük kemâlâta kavuştular, nihayette erişilecek mertebelere yükseldiler.


İSLÂM İLMİHALİ

Dinin Direği "Namaz" (1)

"İşin başı İslâm'dır, onu ayakta tutan namazdır, zirvesi ise Allah yolunda cihaddır." (Tirmizî)


GÜNDEM

-Sanal Savaş- Siber Savaş Orduları Büyüyor! / Uğur Kara

Devletler sanal tehditlere karşı tedbir alıyor, almaya çalışıyor.
Sanal Savaş Orduları hızla büyüyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Türkler'in Dini ve Siyasi Geçmişine Işık Tutan En Eski İki Kaynaktan Biri: "Ulu Hân Ata Bitikci" / Hakan Yılmaz

Ancak şimdi elimizde, bugüne kadar ihmâl edilen ve içeriği bilinmeyen, Türkler'in dinî özgeçmişlerinin ve "Tengride kut bolma" anlayışına dayanan siyâsî kültürlerinin esâsen İslâm kaynaklı olduğunu gösteren, mîlâdî VI. asırdan kalma çok eski bir yazılı belge var: "Ulu Hân Ata Bitikci" kitabı...


Dar'ül-aceze / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |