207. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah'tan Size Bir Nûr Gelmiştir." (Mâide: 15)

"Biz Seni Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (Enbiyâ: 107)

"Siz Beşeriyet İçin Meydana Çıkarılmış En Hayırlı Bir Ümmetsiniz. İyiliği Emreder, Kötülükten Vazgeçirmeye Çalışırsınız ve Allah'a İnanırsınız." (Âl-i imrân: 110)

"Allah'tan Korkar, Takvâ Sahibi Olursanız Mualliminiz Allah Olur." (Bakara: 282)

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler ve Hakk İle Hüküm Verirler." (A'râf: 181)

"Allah Dilediği Kulunu Zâtına Seçer." (Şûrâ: 13)

HÂTEMÜ'N-NEBİ'DEN BÜTÜN KÂİNAT ALIYOR
HÂTEMÜ'L-VELİ'DEN BÜTÜN İNSANLIK ALIYOR

Nur Üstüne Nur
Nur Saçan Kandil
Kelime-i Tevhid
Şefkat Peygamberi
Miraç
Yüce Vasıflar
Salât-ü Selâm
Yüksek Ahlâk
Makâm-ı Mahmud

HÂTEMܒL-VELİ’DEN BÜTÜN İNSANLIK ALIYOR
Hâtem’den Hâtem’e
İki Kandil
O da O, O da O
Bu Nur Nasıl Taşınır?
Emanet-i İlâhi
En Hayırlı Ümmet
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
Efendimiz’in Vârisleri Üç Kısımdır
Ulül-el-bâb
Muhaddesler

/ İsmail Yavuz

Âdiyât Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Nankör İnsan


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (2)

İlk müslümanlardan Mikdad bin Esved -radiyallahu anh-; müşriklere karşı az bir kuvvete sahip oldukları ve büyük zorluklarla karşılaşacağını bildiği halde şöyle söyledi:
"Yâ Resulellah! Kavminin Musâ Aleyhisselâm'a dediği gibi sen ve Rabb'in varın savaşın, biz burada oturacağız, demeyiz. Fakat biz deriz ki, Sen dilediğin yere git, seninle beraber olacağız."


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (2)

Şeyh Hacı Hafız Bilal Bektaş Efendi'nin Bağlılığı


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (125)

Hüsâmeddîn Ali el-Bitlisî
-kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (60)

Azîz en-Nesefî -kuddise sırruh- (2)

Hazret'in "Bu, Allah'ın kendi adına, velî olarak kullandığı bir kuldur" buyurmasında ne büyük incelikler var! O kendisi bu velâyeti elde etmiş değildir. Allâh-u Teâlâ onu öyle yaratmış ve onu O kullanıyor, O yürütüyor. Onun irâdesi yok. "Hâtem"lik mevzusu buradan ayrılıyor. Niçin? O kullandığı için!


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

On Bir Esas (2)

Geçen ay arz edilen ve Hacegân yolunun esasları olarak kabul edilen temel prensiplere kaldığımız yerden devam ediyoruz.


İSLÂM İLMİHALİ

Sular-Kuyular
Necaset ve Temizlenme Yolları

Namaz kılmak isteyen kimsenin vücudunda, elbisesinde ve namaz kılacağı yerde, necaset (pislik) varsa bunları temizlemesi şarttır.


GÜNDEM

Füze mi İthal Edelim, Angus mu İthal Edelim? / Uğur Kara

Tarımsal üretimin milli imkânlarla yapılması silah sanayinin millileşmesinden daha az önemli değildir. Zira bir harp zamanında başkasının silahı ile ne kadar harp yapabilirseniz, böyle bir zamanda başkasının ekmeği ile o kadar karnınızı doyurabilirsiniz.


TARİHTEN SAYFALAR

Tahrifçilerin Dillerine Dolamadıkları Bir Tek "Ebû Eyyûb el-Ensârî" ve "Akşemseddin" Hazretleri Kalmıştı! (2) / Hakan Yılmaz

Dergimizin geçen ayki sayısında, târihî gerçekleri saptırmaya çalışan "tahrifçi"ler zincirinin son halkası olan Soner Yalçın'ın, "Eyüp Sultan'daki mezar kimin" başlıklı yazısında Ebû Eyyûb el-Ensârî -radiyallâhu anh- Hazretleri'nin türbe-i şerîfi, Akşemseddîn Hazretleri'nin kaybolan mezar yerini tespiti ve Emevîler döneminde Bizans'a akınlar düzenleyen Battal Gâzî'nin târihî kişiliği ile ilgili asılsız iddiâlarının bir kısmını cevaplandırmaya çalışmıştık.


Muharrem Ayı ve Aşure Günü


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |