206. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Hepiniz Topluca Sımsıkı Allah'ın İpine Sarılın!" (Âl-i imrân: 103)

"Ey Peygamber! Allah Sana da Sana Tâbi Olan Müminlere de Yeter." (Enfâl: 64)

"Bizim Uğrumuzda Bizim İçin Mücahede Edenlere Elbette Yollarımızı Gösteririz." (Ankebût: 69)

"Ümmetim Yağmura Benzer. Evvelkiler mi Daha Hayırlıdır, Sonrakiler mi Daha Hayırlıdır Bilinmez." (Tirmizî)

"Garipler Sayıları Pek Az Olan Sâlih Kişilerdir. Bu Kişiler Sâlih Olmayan Bir Topluluk İçinde Yaşarlar. Yaşadıkları Bu Topluluk İçinde Kendilerini Seven Az, Buğz Eden İse Çoktur." (Ahmed bin Hanbel)

İHLÂS, SADÂKAT ve TESANÜD ÜZERE YÜRÜYEBİLMEK ALLAH-U TEÂLÂ'NIN LÜTFUDUR.
BAYRAKLILAR ASHÂBI'NIN DEĞERİ ve VASIFLARI

Hâtem-i Veli’den Dolayı Değer Verilen İhvan Topluluğu
Nur Elbisesi
Baştakilerle Sonrakilerin Birbirine Kavuşması
Bidayetle, Nihayetin Birleşmesi
Hazret-i Ali -kerramallahu veche- Efendimiz’in Büyük İfşaatı
Mühim Bir Hadis-i Şerif
Ona Duyulan Sevgi
O Kalbe Girebilmek
Mânevi Bayrak
Büyük Lütuf
Mühim Bir Mesele
Tâbi Olanlara, Tâbi Olunandan Dolayı Verilen Değer
"Bayraklılar Ashâbı"
Hâtemü’l-Evliyâ’nın Vazifesinin Hazret-i Mehdî’nin Vazifesiyle İlgisi

NASİHAT VE VASİYET
Birbirinizi Bırakmayın!
Orası İçin Çalışın, Orası İçin Hazırlık Yapın, Ahkâm-ı İlâhi’yi Yerine Getirin
Allah Yolunda Hizmetçi Olabilmek
Hazret-i Allah İle Alış Veriş
Kitaplara Sarılın
Sırat Köprüsü Dünyadadır
Hazret-i Allah’a Yönelmek ve Sığınmak Zamanıdır
"Kişi, Sevdiği İle Beraberdir."

/ İsmail Yavuz

Âdiyât Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Cihadın Ruhu


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (1)

Müşrikler Müslümanları yollarının üzerinden atmak için bir ordu hazırlamaya başladılar. Yapılacak savaşın masraflarını karşılamak üzere Ebu Süfyan bin Harb'in başkanlığında büyük bir ticaret kervanını Medine yolu ile Şam'a göndermişlerdi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (1)

Sıfat-ı Hayvaniye


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (124)

Hüsâmeddîn Ali el-Bitlisî
-kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (59)

Azîz en-Nesefî -kuddise sırruh- (1)

"Hâtemü'l-velâye" meselesini eserlerinde ustalıkla işleyen Azîz en-Nesefî -kuddise sırruh- Hazretleri (ö. 700/1300), "Kitâbu'd-Derecât" adlı eserinde "Hâtemü'n-nübüvve"nin sâhibi olan Muhammed Aleyhisselâm'dan sonra, onun ümmetinden on iki büyük velînin zuhûr edeceğine işâret etmiş; peygamber olmadıkları hâlde halkı dine dâvet edecek olan bu zâtlardan sonuncusunun "Hâtemü'l-velâye" mertebesine vâris olarak gönderileceğine dikkati çekmiştir.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

On Bir Esas

Hacegân yolunun esasları olarak kabul edilen bu temel prensipler, Silsile-i sâdât'ın pirlerinden olan Abdülhâlik Gücdüvânî -kuddise sırruh- Hazretleri tarafından tertip edilmiştir.


İSLÂM İLMİHALİ

Meshetmek-Gusül-Teyemmüm

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:
"Eğer cünüp olduysanız gusül abdesti alınız." buyuruyor. (Mâide: 6)


GÜNDEM

Türkiye'nin Dost(!)ları Türkiye'ye Baskı Yapıyor:
"Sınırlarına Türk Füzesi Yerleştirme, Amerikan Füzesi Yerleştirelim!
/ Uğur Kara

Türkiye'nin çok sorunu, çok açılımı; birçok doğru adımı, birçok da yanlışı var.
Bu çoklar içinde "Füze Kalkanı" meselesi sebebiyle Türkiye en az 2003 tezkeresi kadar önemli bir kararın eşiğinde.


TARİHTEN SAYFALAR

Tahrifçilerin Dillerine Dolamadıkları Bir Tek "Ebû Eyyûb el-Ensârî" ve "Akşemseddin" Hazretleri Kalmıştı! (1) / Hakan Yılmaz

Tahrifi kendilerine iş edinenlerin dillerine dolamadıkları bir Ebû Eyyûb Ensârî -radiyallâhu anh- ve Akşemseddîn Hazretleri kalmıştı. Târihle ilgili ince ve hassas konuların artık Soner Yalçın gibilerinin bile ağzında dolaşmaya başlaması; "bilgi" ve "belge"ye dayanan böylesine ciddî bir ilmin ne kadar elden ayağa düştüğünün açık bir göstergesidir.


KURBAN


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |