201. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah'ın Helâl Kıldığı Şeyler Arasında, Boşanma Hiç Sevmediği Helâldir."
(Hadis-i Şerif)

"Üç Şey Vardır ki Bunların Ciddisi Ciddi, Şakası da Ciddidir:
Nikâh, Boşanma ve Ric'at (Bir Adamın Boşamış Olduğu Karısına Tekrar Dönmesi)."

(Hadis-i Şerif)

"Eğer Erkek, Karısını Üçüncü Bir Defa Daha Boşarsa,
Bundan Sonra Kadın Başka Bir Erkeğe Nikâhlanmadıkça Kendisine Helâl Olmaz."

(Bakara: 230)

"Allah Hülle Yapana da Yaptırana da Lânet Etsin."
(Hadis-i Şerif)

"Kim Allah'tan Korkarsa, Allah Ona Bir Çıkış Yolu İhsan Eder, Sıkıntıdan Kurtarır."
(Talâk: 2)

ALLAH-U TEÂLÂ'NIN HİÇ SEVMEDİĞİ HELÂL;
"BOŞANMAK"
HÜKÜMLERİ ve SONUÇLARI

Talâk
Talâk Yetkisi
Talâkın Rüknü
Talâkın Şartları
TALÂK ÇEŞİTLERİ VE BUNLARIN HÜKÜMLERİ
Talâk Çeşitleri:
Boşamada Kullanılan Tabirler
1. Sarih olanlar
2. Kinaye (kapalı) olanlar
3. Sarih ve kinâyeli olanların dışındaki boşama ifadeleri
Sünnet-i Seniyye’ye Uygunluğuna Göre Talâk
1. Sünnet üzere boşama
a. Talâk-ı ahsen
b. Talâk-ı hasen
2. Bid’at üzere boşama
Dönüş İmkânı Olup Olmamasına Göre Talâk
A. Ric’î Talâk
B. Bâin Talâk
C. Müneccez (Muaccel) Talâk
D. Muzaf Talâk
E. Muallâk Talâk
Kur’an-ı Kerim’de Talâk
HUL’ (BEDEL KARŞILIĞINDA BOŞAMA)
MAHKEME KARARIYLA EVLİLİĞE SON VERİLMESİ
Fesih ve Talâk
Özür ve Hastalık Sebebiyle Ayrılma
İlâ Sebebiyle Ayrılma
Yeminden dönmenin hükmü
İlâ’nın şartları
Liân Sebebiyle Ayrılma
Liân’ın şartları
Çocuğu reddetmenin şartları
Liân’da mendup olan şeyler
Eşlerden birinin Liân’dan çekinmesi veya dönmesi
Zıhar Sebebiyle Ayrılma
İrtidat Veya Eşlerden Birinin Müslüman Olması Sebebiyle Ayrılma

/ İsmail Yavuz

Zilzâl Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Sur'un Zelzelesi


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hazret-i Âişe (r.anhâ) İle İzdivaç

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz çok mükemmel bir âile terbiyesi görmüştü. Kuvvetli bir zekâya ve anlayış kabiliyetine sahipti. Dokuz yıllık beraberliklerinde Resulullah Aleyhisselâm'dan pek çok istifade etmiş, dînin inceliklerine vâkıf olmuş, 2210 Hadis-i şerif rivayet etmişti. Kadınlara âit dînî hükümlerin pek çoğu ondan nakledilen Hadis-i şerif'lere dayanmaktadır. Resulullah Aleyhisselâm'ın âile hayatı ile ilgili bilgiler ondan öğrenilmiştir.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (122)

Hüsâmeddîn Ali el-Bitlisî
-kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (57)

Dâvûd bin Mahmûd Kayserî -kuddise sırruh- (2)

Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi ve Ekberiyye meşrebinin Osmanlı mutasavvıfları arasındaki ilk temsilcisi olan Dâvûd-ı Kayserî -kuddise sırruh- Hazretleri'nin (ö. 751/1350), "el-Matlâ'u Husûsi'l-Kilem fî Me'ânî Fusûsu'l-Hikem" adlı Fusûs şerhinde yer alan ifşaatlarının açıklamalarına kaldığımız yerden devâm ediyoruz.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah'ın Kısımları (4)

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurur:
"Rabb'ini gönülden, yalvararak, boynu bükük ve ürpererek hafif bir sesle sabah-akşam zikret!" (A'râf: 205)


İSLÂM İLMİHALİ

Taharet (Temizlik)

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:
"Ey inananlar! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın." (Mâide: 6)


GÜNDEM

"Uranyum Takası Anlaşması": Türkiye, Tekere Çomak Soktu! / Uğur Kara

Öyle anlaşılıyor ki Amerika bu sürecin anlaşmayla neticelenmesini beklemiyordu. Belki de İran'ın uzlaşmaz tavrına çok güvendiler. Zira Amerika Türkiye'yi İran'la görüşmelerinde el altından teşvik ediyordu. Türkiye bilmeden de olsa tekere çomak soktu!

Emperyalist ABD'nin Yeni İşgal Sahası; YEMEN / Şinasi Çapa

ABD, 2000 yılında Aden Körfezi'nde ABD destroyeri Cole'un bombalanmasından bu yana Yemen'e saldırılar düzenliyor. Amerika'ya başkaldıran grupların pilotsuz uçaklarla bombalanması, ABD Özel Kuvvetleri'nin komando harekatları ve Yemen Güvenlik güçlerine yoğun destekleri devam ediyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Ertuğrul Gâzi'nin Bithynia'daki Seferleri ve Sivas'ta Moğollar'a Karşı Kazandığı "Boğa-öyüğü Zaferi" / Hakan Yılmaz

Lindner, Gallotta ve yaklaşık bir asırdır tahriflerini "târih" adı altında yutturmaya kalkışan tüm tahrifçilerin iddiâları, devrin kaynakları, belgeleri ve topografik, toponomik, epigrafik ve nümizmatik kanıtlar ışığında kökünden çürümektedir.


"ÜÇ AYLAR" (Recep, Şaban, Ramazan)

Bu Ay İçinde Başlayacak Olan "Üç Aylar"ınızı ve İdrak Edeceğimiz Mübarek "Regaib Kandili"nizi Tebrik Eder, Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederiz.


ŞİİR

Bahar Yağmuru / Abdullah Kotan

Ezelden ebede aşkı tatmışım,
Ciğerden tutuşup yanıp tütmüşüm,
Mukaddes Çile'me Sen'i katmışım,
Rahmet deryasıdır Bahar Yağmuru.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |