189. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin." (İsrâ: 33)

"Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisâ: 93)

"Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Bunları yapan cezaya uğrar. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır." (Furkân: 68-69)

"KİM BİR CANA KIYMAMIŞ YA DA YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK YAPMAMIŞ OLAN BİR KİMSEYİ ÖLDÜRÜRSE, BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR." (Mâide: 32)

İnsan Öldürmenin Haram Oluşu
İslâm'da Kan Davası Yoktur
"Yaratan'a İsyan Yolunda Yaratığa İtaat Edilmez
Haram ve Küfürde Öncülük Yapanlar ve Onlara Tabi Olanların Ahiretteki Durumları
İslâm'ın Pâk İsmini Kullanarak İnsanları Kötülüğe Sevkeden Sahteler
İlk Kan Döken; Adem Aleyhisselâm'ın Oğlu Kâbil İdi
Haksız Yere Adam Öldürmenin Ahiretteki Cezası
Cehennem Azabı
Suça Uygun Ceza
Ruhsat ve Fırsat
Suç, Sadece Yapana Değil, Söz ve Fiili İle Ortak Olana da Şâmildir
Kısas
Kısasın Meşru Oluşu
Kısastaki Hikmetler
Kısası Düşüren Sebepler
Affetmenin Hükümleri
İslâm'da İşkence Yoktur

MEŞRU SAVUNMA (NEFSİ MÜDAFAA)
Mahiyeti
Meşru Oluşu
Savunmanın Merhaleleri
Saldırganı Defetmenin Şartları
Nefsi Savunmanın Hükmü
Irzı Savunmanın Hükmü

DİYETLER(CİNAYET CEZALARI)
Mahiyeti
İlâhî Hüküm
Diyetin Miktarı
Kadınların Diyeti
Diyet Sorumlusu Ve Ödeme
Âkile

/ İsmail Yavuz

Duhâ Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Mânevi Destek


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

İslâm Kardeşliği (2)

Nitekim bu kardeşlik daha sonra:
"Müminler kardeştirler."
(Hucurât: 10)
Âyet-i kerime'si ile cihanşümul bir hale dönüştürüldü.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (111)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî
-kuddise sırruh- (6)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (46)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (3)

Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî -kuddise sırruh- Hazretleri "Fethu'r-Rabbânî" isimli eserinin "Beşinci Meclis"indeki ifşaatlarında devamla şöyle buyuruyorlar:
"Selvi dalları, gibi yücelere çıkar."
Allah-u Teâlâ bir ağacı dalları ile, yaprakları ile süslemiş; onu da ilimle, irfanla, verdiği meziyetler ile süslemiş…


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Hâtem-i Veli

Nitekim Hakîm-i Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri şöyle buyurmuşlardır:
"Âhir zamanda Mehdi yokken, henüz yaklaştırılıp seçilmemişken; aradaki boşlukta, Hâtem'ül-velâye'den başka adâleti (hakkâniyeti) ayakta tutacak kimse olmaz. Ve o, bütün veliler üzerine o devirde, Allah'ın hücceti olmaya muvaffak olur.


İSLÂM İLMİHALİ

Kaza ve Kadere İnanmak (1)

Kaza ve kadere inanmak demek, hayır ve şer, iyi ve kötü, acı ve tatlı, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsinin; Allah-u Teâlâ'nın takdiri ile, tertibiyle, dilemesi ve yaratması ile meydana geldiğine inanmak demektir.


GÜNDEM

İsrail Sıkıştı! / Uğur Kara

İsrail'in sıkışması iyi bir şey. Ancak herkes uyanık olmalı. Yeni bir 11 Eylül yaşanırsa kimse şaşırmasın!


GÜNDEM

ABD Taliban Bahanesiyle Kardeş Pakistan'ı Bölmek İstiyor! / Şinasi Çapa

Pakistan üzerinde çok önemli proje yürütülmektedir. İslam dünyasında önemli bir kariyere sahip bu dost ülke, BOP kapsamında işgal güçlerinin çok önemli bir atış halkasını teşkil etmektedir. Nükleer enerji elde etmesine yüksek sesle bağıran güçler Hindistan'ın aynı teknolojilerle nükleer silah edinmesine ses çıkarmamaktadırlar.


TARİHTEN SAYFALAR

"Patrona Halil Vak'ası" Hakkında Yeni Bir Kaynak / Hakan Yılmaz

Ankara Millî Kütüphane'ye bağışlanan yazma nüshalar üzerinde yaptığımız bir araştırma sırasında, Patrona Halîl Vak'ası'nın sebebini ve bilinmeyen yönlerini meydana çıkaracak çok önemli bir risâle ile karşılaştık. Hâdiseyi doğrudan doğruya bir görgü şâhidinin dilinden; târihlerine, hattâ saatine varıncaya kadar ayrıntılı olarak nakleden bu eser, sâdeliği ve orijinal diliyle, olayları vekâyînâme üslûbuyla nakleden "'Abdî Efendi Târîhi"nden ve Selâhaddîn Salâhî Efendi'nin süslü nesri yüzünden gerçek üslûbunu yitiren "Destârî Sâlih Târîhi"nden daha orijinal bir kaynaktır.


ÜÇ AYLAR!


EĞİTİM

Hep Şükür, Hep Şükür; Hep Sabır, Hep Sabır! / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |