188. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Onlar Sıdk Makamında, Kudret ve Kuvvet Sahibi Hükümdarın Huzurundadırlar." (Kamer: 55)

"İşte Onlar Allah'ın Kendilerine Nimetler Verdiği Peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehidlerle, Sâlihlerle Beraberdirler." (Nisâ: 69)

"Allah'tan Korkar Takvâ Sahibi Olursanız Mualliminiz Allah Olur." (Bakara: 282)

"Biz İnsana Şah Damarından Daha Yakınız." (Kaf: 16)

"Sen Bizim Hıfz-u Himayemizde, Gözetimimiz Altındasın." (Tûr: 48)

HIFZ-U HİMAYE ve HIFZ-U HUSUSİYET

Sıddıklarla Şehidlerin Kıyası
Keramet
Sığınma

KENDİLERİNİ ALLÂME SANANLAR
Mârifetullah
Allahu Teâlâ’nın Talebeleri
Kurbiyet
İtaat EdenlerEtmeyenler
Hayat Veren İlim, Vefat Veren İlim

VAHDETİ VÜCUD
Hem O’dur, Hem O’ndandır
Vahdeti Vücud’a Mazhar Olanlar
Vahdeti Vücud’un Tecellisi
Her Şey O’nunla Kâim
Nimetlerin Suali
Ahseni Takvim
Eserden Müessir’e
Allah’tan Başlanan İlim
Vahdeti Vücud’un Özü
Vahdeti Vücud Hırsızı

/ İsmail Yavuz

Duhâ Sûre-i Şerif’inin Tefsiri (1)

Rabbâni İltifat


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

İslâm Kardeşliği

Kur'an-ı kerim'de kıymetli olan bazı mahlûkatın üzerine yemin etmek âdet-i ilâhî'dendir.
Allah-u Teâlâ Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ini müşriklerin istihzalarına karşı tesellî etmek için bu Sûre-i şerif'te de beyanlarına yeminle başlamıştır:
"Kuşluk vaktine andolsun!" (Duhâ: 1)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (110)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî -kuddise sırruh- (5)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (45)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (2)

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:
"Her asırda benim ümmetimden sâbikûn (önde gelenler) vardır ki, bunlara 'Bûdelâ' ve 'Sıddîkûn' ıtlak olunur (söylenir). Haklarındaki inâyet ve merhamet-i İlâhî o kadar boldur ki, sizler dahi o sâyede yer ve içersiniz. Yeryüzü halkı için vukuu tasavvur olunan belâ ve musibetler onlarla kaldırılır." (Hakîm et-Tirmizî, "Nevâdirü'l-Usûl")


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Evliyâullah'ın Dereceleri

Allah-u Teâlâ veli kullarını dünyada nur direği olarak yaratmıştır. Onlar kaybolduğu zaman kıyamet kopar.
Âyet-i kerime'sinde:
"Yeryüzünü döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik." buyuruyor. (Kâf: 7)


İSLÂM İLMİHALİ

Ahiret Hayatının Devreleri (4)

Sırat köprüsünden geçildikten sonra müminler gruplar halinde cennete doğru sevkedilirler. Oraya vardıklarında kapılar açılır, bekçiler onlara şöyle derler:
"Selâm sizlere, hoş geldiniz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere buraya girin." (Zümer: 73)


GÜNDEM

-İsrail'e Rağmen- Obama Amerikan Gemisinin Rotasını
Değiştirebilecek mi?
/ Uğur Kara

Obama'nın doğruları öğrenmesine ve sulh ortamını yayma girişimlerine elbette her ülke gibi Türkiye de elinden gelen desteği sunacaktır.
Ancak Obama'nın bile Amerika'yı değiştiremeyeceği gerçeğini unutmamamız lâzım.


GÜNDEM

Azerbaycan Feda Edilemez! / Şinasi Çapa

Binlerce Azeri, Ermeniler tarafından öldürülmüş, yüz binlercesi sürülmüş; evsiz yurtsuz bırakılmışlardır. Azerbaycan'ın kaderine terk edilerek Ermeniler'in işgaline bırakılması Türkiye için de yıkım çalışmalarının başlamasına sebep olacaktır.


TARİHTEN SAYFALAR

Fetih'te Surlara Sancak Diken İlk Rumeli Beyi ve İstanbul'un İlk Vâlisi: "Karışdıran Süleymân Beg" / Hakan Yılmaz

Hayâtının son yıllarını Bursa'da geçiren Karışdıran Süleymân, muhtemelen Fâtih Sultan Mehmed'in saltanatının sonlarına doğru burada vefât etmiş olup, türbesi Muradiye Mahallesi'nde, İkinci Murâd ve şehzâde türbelerinin karşısında yer alır.


EĞİTİM

Unutulan Defter / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |