178. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış ve Onları Kendinden Bir Ruh İle Desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

"Rabb'in Dileseydi İnsanları Tek Bir Ümmet Yapardı, Fakat Onlar Hâlâ Ayrılıktadırlar. ANCAK RABB'İNİN RAHMETİNE NÂİL OLANLAR MÜSTESNÂDIR. (ONLAR BU İHTİLÂFIN DIŞINDA KALMIŞLARDIR.) ESASEN ONLARI BUNUN İÇİN (RAHMET ETMEK İÇİN) YARATMIŞTIR. Rabb'inin: 'Andolsun ki Ben Cehennemi Cinlerle ve İnsanlarla Dolduracağım!' Sözü Tamamen Yerine Gelmiştir." (Hûd: 118-119)

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler Ve Hak İle Hüküm Verirler." (A'râf: 181)

"Ümmetimden Bir Tâife, Kıyamet Kopuncaya Kadar Allah'ın Yardımı İle Muzaffer Olmakta Devam Edecek, Muhalefette Bulunanlar Onlara Zarar Veremeyecektir." (Tirmizî)

FIRKA-İ NÂCİYE

Fır­ka-i Nâ­ci­ye’nin Sa­âde­ti, Yet­mi­ş İki Fır­ka­nın Âkı­be­ti
Al­lah-u Te­âlâ’nın İn­dir­di­ğin­den Hoş­nut Olan­lar
Mü­nev­ver Bir Yol ve Ev­li­yâ­ul­lah
Ev­li­yâ­ul­lah Sev­gi­si
Rab­bâ­nî­ler
Ulül’el­bâb’a Çık­mış Olan Âlim­ler
Na­kil­ci Ul­vî Âlim­ler
Mü­min­ler

/ İsmail Yavuz

ĞÂŞİYE SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ (1)

Kıyamet Haberi ve Cehennemlikler


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Tarihi Karşılama

Medineliler Resulullah Aleyhisselâm'ın Kuba'dan gelmesini ve mübarek yüzünü görmeyi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Nihayet bekledikleri gün gelmişti. Giriş yolunun iki tarafına dizildiler.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (100)

Muhammed Ca'fer Ed-Dımeşkî -kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (35)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (24)

Allah-u Teâlâ Mürselât sûre-i şerif'inin ikinci Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurmaktadır:
"Estikçe eserek, (zararları) savurup atanlara andolsun ki!" (Mürselât: 2)
Estikleri zaman ağaçları kökünden söken, izleri değiştiren rüzgârlar gibi, Dîn-i mübîn'e gönül veren mücâhidler de şiddetle eserler, zararları ve zararlıları savurup atarlar. İşte bunlar da gönderilenlerdir, vazifeleri budur.


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

"SÂDIKLARLA BERABER OLMAK"

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sâdıklarla beraber olun." (Tevbe: 119) Şeklindeki ilâhî emre uyarak Tarikat-ı aliye'ye dahil olmak ve o Tarikat-ı aliye'de mevcut olan ümmetin büyüklerinin ruhânî yardımlarıyla kuvvet kazanmak gerekir.


İSLÂM İLMİHALİ

Allah-u Teâlâ'nın Kitaplarına İnanmak

"Ey iman edenler! Allah'a, Peygamber'ine, peygamberine indirdiği Kitap'a ve daha önce indirdiği Kitap'a iman ediniz." (Nisâ: 136)


GÜNDEM

Tedbir; Allah-u Teâlâ'nın Verdiği Aklı Yerinde ve Zamanında Kullanmaktır! Kıssadan Hisse! / Uğur Kara

Yunanistan büyük bir hızla silahlanıyor. Ordusunu füzelerle, yakıcı silahlarla donatıyor. Dünyada satılan silahların %7'sini Yunanistan alıyor.
Harp tehlikesi var... Kuraklık var... Tedbir yok!...


TARİHTEN SAYFALAR

"Edirne-Segedin Antlaşması" ve Macar Kralı'nın Antlaşmayı Onayladığını İspatlayan Deliller (2) / Hakan Yılmaz

Za'îfî'nin manzum "Gazavât-nâme"si Sultan II. Murâd'ın 1444 Karaman Seferi, Varna Savaşı ve Mora Seferi'yle ilgili bilinmeyen pek çok bilgiyi ayrıntılarıyla ortaya koyan ve o dönemde yazılmış en eski Osmanlı târih kaynağı olması nedeniyle Türk târihi açısından büyük bir öneme sâhiptir.


Üç Aylar

Bu Ay İçinde Başlayacak Olan "Üç Aylar"ınızı, İdrak Edeceğimiz Mübarek "Regaib ve Miraç Kandili"nizi Tebrik Eder, Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederiz.


EĞİTİM

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'in Çocuk Sevgisi (2) Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |