164. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Yol Hazret-i Allah'ın yoludur. Hazret-i Allah'ın yolunun özü şu Âyet-i kerime'dir:
"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" (Hûd: 112)
İslâm budur, terazi budur. Bunun haricindeki hareketler yanlıştır.

Bu yol benlik, varlık, menfaat yolu değildir. Mahviyet, kardeşlik, teslimiyet yoludur.
İhlâs sahipleri bu yolda tutulmuştur. Kalbinde hastalık olan ihlâsını kaybeder.
"Onların kalplerinde hastalık vardır." (Bakara: 10)
İhlâs kaybolunca her şey kaybolur. Benlik husule gelir. Bölücülükler buradan başlar.
Bunlar kayanlardır, dost görünen dökülmüşlerdir.

Bu bir aynadır. Herkes kendine bu aynada baksın!

• Yol Hazret-i Allah'ın Yoludur, "O"nun Olduğu Yerde "Varlık" Olmaz!
• Kâinat Bir Perdeden İbarettir, Var Olan Hazret-i Allah'tır
• Ey Hak ve Hakikat Yolcuları!
• Hakk'ın Yolcularına Gelince
• Nefeslerin En Hayırlısı Hazret-i Allah ile Alınandır. Mülâkatların En Güzeli Hazret-i Allah ile Yapılandır
• Nefes Zikri
• Allah-u Teâlâ'nın Emini
• Nihayetin Bidayete Sığdırılması
• Bu Yolun Kıymeti Bilinemiyor ve Anlaşılamıyor
• Bu Kaymalar Neden Oluyor?
• Tutulanlar
• Kayanlar
• Kalplerdeki Maraz
• Plan Çevirenler
• Dost - Dökülmüş
• Hakiki Dost

 

"ÖNDERLER"DE ARANAN VASIFLAR İLE "HAKK'A HASIM KESİLENLER"İN VASIFLARI

• LÜTFA MAZHAR OLAN ÖNDERLERİN VASIFLARI
• HAKK'A HASIM KESİLENLERİN VASIFLARI
• SAADET EHLİ VE MÜKÂFATI
• FELÂKET EHLİ'NİN İÇYÜZÜ

 

ALLAH-U TEÂLÂ YOLUNU, HATMÜ'L-EVLİYÂ İLE KEMÂLE ERDİRMİŞTİR!

• Zor ve Güç Bir Yola Girerek Peygamberlerin Derecesine Kavuşan Topluluk
• Allah-u Teâlâ'nın, Yahya Aleyhisselâm'a Müjdelediği Seçkin Kul
• Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bâzı Âyet-i kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!..
• Allah-u Teâlâ'nın Kendi Adına Veli Olarak Kullandığı, En Yüksek Dereceye Sahip Olan Veli
• Melekût Âlemindeki İsmi "Azîm" Olan Zât
• "Hatemü'l-Evliyâ"dan Başka Hiç Kimsenin Erişemediği Makam
• Allah'ın, Hayrını Dilediğine Gösterdiği ve Nasipsizlerden Gizlediği, Velileri Arasındaki 'Tek'i
• İlm-i Ledün
• İlm-i Billâh'ın Âlâsı
• Bütün Tecelliyat Allah-u Teâlâ'ya Âittir
• Hâtemü'l-Velî Allah-u Teâlâ'nın Kabzasındadır
• Âlemlere Şâmil
• "Kudsî Ruh", "Cesedlenmiş Bir Rûhâniyet"
• Muhammed Aleyhisselâm'ın Kademi Üzerinde Bulunan Velî
• Tâbi Olan Kimse Tâbi Bulunduğu Şeyde Aslâ Tâbi Olunanı Geçemez
• Âhiret Hasenesinden Murad Odur
• Dünyada da Öncü, Ahirette de Öncü
• Dünyada da Delil, Ahirette de Delil
• Hatmü'l-Evliyâ'ya Muhabbetin Neticeleri
• Bâtın Saltanatının Kemâli
• Allah-u Teâlâ'nın "Ferdaniyet"ine Ulaştırdığı "Lütfullah"ı
• Hikmetü'l-Ulyâ ve Hâtemü'l Velî'ye Verilen "Has Velâyet"in Mâhiyeti
• Hatmü'l-Evliyâ'ya Yapılan Biat'ın Hakikati
• Hâtemü'l-Evliyâ'nın, Halkın Fesada Düştüğü Bir Devirde Türk'e Gönderilmesi
• Halkın Tepesine Vurulan Tokmak
• Hâtemü'l-Evliyâ'nın "Din Kâfirleri"ne Vurduğu İki Kılıç
• Allah'ın Hücceti, O'nun Sürüsünün Çobanı
• Hâtemü'l-Velî Ehl-i Beyt'tendir
• Hâtemü'l-Velâye Batı Tarafından Zuhur Edecektir
• Mühim Bir Vasiyet


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |