160. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

• İman, "Nezâfettir, Temizliktir"; Küfür, "Necâsettir, Murdarlıktır, Pisliktir".
İman, "Nûraniyettir, Işıktır, Aydınlıktır"; Küfür, "Zulmâniyettir, Karanlıktır".
"Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!" (Hûd: 112)
EY MÜSLÜMAN! SİZE ALLAH-U TEÂLÂ'NIN HÜKMÜ BEYAN EDİLİYOR.

 

• NEZÂFET, İMAN ETMEKLE BAŞLAR. RESULULLAH ALEYHİSSELÂM'A İMAN ALLAH-U TEÂLÂ'YA İMANIN ŞARTIDIR. O, "NÛR"UN, "MEDENİYET"İN, "DOĞRULUK" VE "ADÂLET"İN KAYNAĞIDIR!

• Nezâfet, Temizlik İslâm'dadır, Allah-u Teâlâ'ya İman'dadır

• İmanın ve Müminin Nezâfeti

• İman Nûr'dur, En Büyük Aydınlıktır

• Muhammed Mustafa (s.a.v)'e İman İmanın Şartıdır. Onun Peygamberliğini Kabul Etmeyen Allah-u Teâlâ'ya İsyan Etmiş Demektir, Necistir, Murdardır, Karanlık İçindedir

 

• NEZÂFETİN VE NÛRUN KAYNAĞI RESULULLAH (S.A.V)'DİR

• "Tertemiz Yapıp Arıtan" Peygamber

• Nur Peygamber

• Muhammed Aleyhisselâm ve Allah Katındaki Yüce Mertebesi

• Resulullah (s.a.v) Efendimiz'e İman ve İtaat Etmek Kesin Bir İlahî Emirdir

• Resulullah Aleyhisselâm'ı İnciten, Allah-u Teâlâ'yı İncitmiş Olur

• Her Peygamber ve Ümmeti Ahir Zaman Peygamberi'ne İman Etmekle Mükellefti

• İlâhî Meth-ü Senâ

• Yahudi ve Hıristiyanlar Ahir Zaman Peygamberini Bekliyordu. Bir Kısmı İman Etti, Büyük Kısmı Küfürde Kalmayı Tercih Etti

• Milâdi 6. Asırda İnsanlığın Durumu

• Mucizeler

• Aslı Nûr Nesli Beşer

• Makam-ı Mahmud

• Şefaat-ı Uzmâ

• Hâtem-ül Enbiyâ

• Yüce Değerler

 

• "EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL!" (HUD: 112)

• Amelsiz İman Nâkıstır, Sûretâdır, Nezâfetten Nasibi Yoktur

• Sâlih Amel, Allah-u Teâlâ'nın Emri, İmanın Meyvesidir

• Nezâfet; İslâm'la, İslâm; Farz İbadet ve Amelle Kaimdir.

• Temizlik, Abdest ve Gusül

• Namaz

• Zekât ve Sadaka Malı ve Sahibini Temizler

• Çok Mühim Bir İbâdet; Helâl Lokma

• Cihad ve Şehitlik de Tertemiz Yapıp Arıtan Bir Vâzife ve Ecirdir

• Kalp ve Nefis Temizliği

• İlâhi Emirler Bir Nimettir, İnsanı Temizler

 

• KÜFÜR; NECÂSETTİR. KÂFİR; PİSTİR, NECİSTİR, MURDARDIR

• Küfrün ve Kâfirin Necâseti

• BEYYİNE SÛRE-İ ŞERİF'İ

• Küfür Büyük Bir Necâset Olduğu Gibi, Karanlıkların En Koyusudur

• Küffar'ın Taassubu, Küfürde İnat Etmesi Murdarlıklarındandır

 

• KÜFFARIN NECÂSETİ ASLINDAN GELİYOR!

• Dünden Bugüne Ahlâksızlık Had Safhada

• Papa III. Jules: "Ben İğrenç Bir Papaz Değil miydim?"

• Öyle Bir Papa Ki!

• Pislik Sıradan Bir Şeydi, Yıkanma Nedir Bilmezlerdi

• Sağlık Durumundaki Vehamet ve Doktorluğun Hor Görülmesi

• Bugünkü Hıristiyanlığın Temelinde Putperestlik Var

• İlim Adamlarına ve Eserlerine Karşı Düşmanlık

• Papalık, Engizisyonu Hâlâ Lağvetmedi

• Vatikan / Papalık İçin Neler Söylediler?

/ İsmail Yavuz

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |