158. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Biz Ona (Doğru ve Eğri Olmak Üzere) İki de Yol Göstermedik mi?" (Beled: 10)

"Yolun Doğrusunu Göstermek Allah'a Âittir. Yolun Eğri Olanı da Vardır." (Nahl: 9)

"Bizim Uğrumuzda Bizim İçin Mücahede Edenlere Elbette Yollarımızı Gösteririz." (Ankebût: 69)

"Biz Ona Hidayet Yolunu Gösterdik. İster Şükredici Olsun, İsterse Nankör Olsun." (İnsan: 3)

"Hidayeti Kabul Edenlere Gelince, Allah Onların Hidayetini Artırmış ve Onlara Takvâ Yollarını İlham Etmiştir." (Muhammed: 17)

"Şüphesiz ki Bu Bir Öğüttür. Artık Dileyen Rabb'ine Varan Bir Yol Tutar." (İnsan: 29)

YOLLARIN AYRILIŞ NOKTASI

Hüs­ran­da Olan­lar
      1-Âhir Za­man Âlim­le­ri
            Me­hir­siz Ni­kâh Ol­maz
      2-Mü­nâ­fık­lar
      3-Kâ­fir­ler
Hüs­ran­dan Kur­tu­lan­lar
İman
İs­lâm
İba­det
Ve­si­le­ler
      Mu­har­rem Ayı ve Aşu­re Oru­cu
      Mev­lid Kan­di­li
      Re­ceb-i Şe­rif Ayı
      Re­ga­ib Ge­ce­si
      Mi­raç Ge­ce­si
      Şa­ban-ı Şe­rif Ayı
      Be­rat Ge­ce­si
      Ra­ma­zan-ı Şe­rif
      Ka­dir Ge­ce­si
      Zil­ka­de Ayı
      Zil­hic­ce Ayı
      Cu­ma Gü­nü

/ İsmail Yavuz

NÂZİÂT SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

Tefekküre Davet


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Baş Düşmanlar - 2

Böylece:
"Onlar yakında bilecekler!" (Hicr: 96)
Âyet-i kerime'si tecellî etmiş, Allah-u Teâlâ; Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-i ile alay eden, dinini hafife alan, Kur'an-ı azîmüşan'ı küçümseyen münkirlere bir bir cezalarını dünyada da vermiştir.
Ahirette verilecek cezalar ise şüphesiz ki daha şiddetlidir.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (83)

"Seyyid Ali el-Hemedânî" -Kuddise Sırruh- (1)


MEKTUBAT

İhtiyarlığın İhtarı (99. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-34

"Kapıdan Kovsa..." / Mehmed Ali Körpe

Meselâ bazı veliler derler ki: "Ben en büyük dersi köpekten aldım, en büyük tevâzuyu köpekte gördüm." Köpeğe git dersin gider, gel dersin gelir. Onun içindir ki insan kapıdan kovsa bacadan girecek, bacadan kovsa kapıdan girecek, o kapıdan ayrılmayacak. Çünkü başka kapı yok.


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (18)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (7)

İşte gizli kalan işlerin içyüzü!.. Bunlar halka anlatılmaz, anlatılsa da hiç kimse anlamaz...


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-24

Osmanlı İmparatarloğu'nun yıkılış sebeplerinin başında, baştaki idarecilerin münafıkları teşhis edememeleri ve bu tip şahısların devletin en yüksek makamlarına kadar yükselmeleri ve darbeyi içten vurmaları olmuştur.


TARİHTEN SAYFALAR

Oğuz Han Bir Muvahhid İdi. Resulullah Aleyhisselâm Devrinde Yaşayan Türk Hükümdarı Basû Hân ve Dede Korkut Müslüman Olmuşlardı! / Hakan Yılmaz

Selmân-ı Fârisî -radiya’llâhu anh- Türkler’e İslâm ahkâmını öğretmek ve dinin icâplarını tâlîm etmek üzere, Oğuz kavminin arasında bir süre misâfir oldu; onun sözlerine kulak verip öğrettiklerini kemâliyle idrâk edenler Müslüman Türk milletinin ilk “fakı”ları oldu.


GÜNDEM

Amerika ve Avrupa Topyekün Saldırıda! Karşılığını Verelim! / Uğur Kara

Kuzey Irak sınırında yaşanan harekât çok büyük hayırlara vesile olmuştur. Ancak PKK ve Kerkük meselelerini halletmedikçe tehlike büyüyerek devam edecektir. Küffar vazgeçme niyetinde değil. Büyük planlar çeviriyor. Bunların elbet bir karşılığı var.
Biz yaklaşık bir senedir "Yâ Rabbi! Vatanımızı muhafa et, ordumuzu muzaffer et!" diye duâ ediyoruz.
Siz ne yapıyorsunuz?


ŞİİR

Tevhid / Mehmet Ali Körpe

Hep nebiler söyledi,
"Gerçek bu, hak bu!" dedi,
Ezelden de böyleydi,
Senden başka ilâh yok!


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |