157. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

HIRİSTİYAN HAÇLI PAPASI DİNİMİZE, PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZ'E DİL UZATTI.
NECASETİNİ ORTAYA KOYDU, İÇİNDEKİ PİSLİĞİ DIŞARIYA ÇIKARTTI.
KOKUSU BÜTÜN DÜNYAYA YAYILDI.

• Küfür Tek Millettir

• "Dinlerarası Diyalog"a, "Medeniyetler İttifakı"na Ne Oldu?

• "Dinde Zorlama Yoktur" Âyet-i kerime'si ve "Cihad" Emr-i şerif'i

• Resulullah Aleyhisselâm'a İftira Etmek, Hıristiyanların En Acımasız Misyonerlik Taktiklerindendir

• Kilisenin İçyüzü, Papaza Yol Verip Vatanımız Üzerinde Çalışmasına İzin Verenlerin İç Durumu

• Teslis İnancı Küfüdür, Aklını Kullanmamanın En Bariz Delilidir

• İslâm'ın Akla Verdiği Değer

 

• KİLİSENİN VE PAPAZLARIN İÇYÜZÜNÜ;
VAHŞET, KAN, SAHTEKÂRLIK YOLUYLA NASIL ZENGİNLİK EDİNDİKLERİNİ;
PARA İÇİN HER TÜRLÜ ŞERRİ MÜBAH SAYDIKLARINI,
BİZZAT HIRİSTİYANLARIN KENDİSİ ANLATIYOR!

• Kiliseden Kurtulun! (Kiliseyi Atın!)

• Hıristiyan Teologlar (Din Bilginleri) Anlatıyor:

"Kilise ve Vatikan Tarih Boyunca Zenginlik ve İktidar İçin; Cinayet, İşkence, Gasp, Sahte Evrak Düzenlemek, Genelev İşletmek, Makam ve Mansıpları Para Karşılığı Dağıtmak, İnsanları Köleleştirmek, Soykırımlara Destek Vermek Dahil "Akıl ve Vicdan Dışı" Her Türlü Şerri İrtikap Etmiştir

 

• KİLİSE VE AVRUPA -Dehşet Verici Gerçek

 

• KÜFRÜ HOŞ GÖREN, DİNİNE VE VATANINA İHANET EDEN SAHTE KAHRAMANLAR

 

• HIRİSTİYANLARI HİDAYET VE GERÇEK KURTULUŞA DAVET

• Tahrif Edilmiş İncil Dahi İsa Aleyhisselâm'ın Kulluğuna ve Peygamberliğine Dair İfadelerle Doludur

• İlâhî Kitap Kur'an-ı Kerim ve Bugünkü İncil

• Son Peygamber Muhammed Aleyhisselâm'ın İncil'de Haber Verilmesi

• Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz'in Barnabas İncili'nde Haber Verilmesi

• Bush, Yusuf İslâm'ı Niçin ABD'ye Koymak İstemedi?

/ İsmail Yavuz

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |