145. sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"İslâm’a Dâvet Edilirken Allah’a Karşı Yalan Uydurandan Daha Zâlim Kim Olabilir? Allah Zâlimler Gürûhunu Hidayete Erdirmez.

Onlar Allah’ın Nurunu Ağızlarıyla Söndürmek İsterler.

Hâlbuki Kâfirler İstemeseler de, Allah Nurunu Tamamlayacaktır.

Dinini Bütün Dinlere Üstün Kılmak İçin Peygamber’ini Hidayet ve Hak Din İle Gönderen O’dur. İsterse Müşrikler Hoş Görmesinler.

Ey İman Edenler! Elem Verici, Can Yakıcı Bir Azaptan Sizi Kurtaracak Bir Ticaret Yolunu Göstereyim mi Size?

Allah’a ve Resul’üne İmanda Sebat Eder, Allah Yolunda Mallarınızla Canlarınızla Cihad Edersiniz.

Eğer Bilirseniz, Bu Sizin İçin Çok Daha Hayırlıdır.

Böyle Yaparsanız Allah Günahlarınızı Size Bağışlar, Sizi Altlarından Irmaklar Akan Cennetlere, Adn Cennetlerinde Hoş Yerlere Koyar.

İşte En Büyük Kurtuluş Budur."

(Sâf: 7-12)

Küffar İslâm’dan ve Müslümandan Hoşnut Olmaz
Biz Bunların Hepsini Zamanında Bildirmiştik
Küffar Bu Vatanı Küfür Beldesi Yapmak İstiyor
Hatay’da Hoşgörü Toplantısı
İSLÂM’A GÖRE DOST VE DÜŞMAN
Allah Katında Din İslâm’dır, İslâm’dan Başka Bütün Dinler Hükümsüzdür
İman ile Küfür, Ancak Allah-u Teâlâ’nın Koyduğu Hudutlar İle Ayırt Edilebilir
Küfür ve Kâfirler
Dalâleti Satın Alanlar
İmandan Sonra Küfür
Allah-u Teâlâ’nın Dini ile Alay Etme Küstahlığında Bulunanlar
Küfre Kucak Açanlar, Müslümanları Küfre Teşvik Edenler
Kurtulmuş Fırka

/ İsmail Yavuz

İNSAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

Hakiki Kulların Vasıfları


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Şirkte Israr

Tevhid akidesi müşriklerin alışık olmadıkları bir inanç idi. Çünkü putlara tapma alışkanlığını atalarından almışlar ve şirk kalplerine ve iliklerine işlemişti.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (75)

“Mu'înüddîn Ahmed el-Buhârî -Kud­di­se Sır­ruh-” (4)


MEKTUBAT

İslâm’ın Yüceliği (141. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-26

Kendini Beğenmek / Mehmed Ali Körpe

Efendim, insanın başına ne felâket gelirse zaten, kendisini beğenmekten, kendisini bir şey görmekten gelir. Haddi zatında insan gerçekten cidden, basit değersiz bir mahlûktur. Hazret-i Allah dilediği şekilde tecellî eder. Dilediği şekilde onu yürütür.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (10)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (10)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh Hazretleri “Hatmü’l-Evliy⒔ adlı eserinde Hâtemü’l-evliyâ’nın tamamen ilâhî idâre ve himâye ile yürüyeceğini, bu idâre ve himâye sayesinde dünyevî ve uhrevî herhangi bir müjdenin, ona ihsan buyurulan lûtfa aslâ zarar veremeyeceğini ifâde ederek şöyle buyurmuştur:


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-16

III. Mustafa Rus savaşından sonra kahrından öldü. Polonya için girilen savaşta, Kırım gibi önemli bir bölge elden gitmiş, tarihte ilk defa tazminat ödemek zorunda kalınmış, Osmanlı devleti çöküşe doğru yönelmiştir. Onun ölümüyle yerine I. Abdülhamit geçmiştir.


GÜNDEM

“Küffar Milletleriyle Dostluk” Hikâyesini Bitirmenin Zamanı Geldi de Geçiyor! / Uğur Kara

“Allah düşmanlarınızı sizden çok daha iyi bilir.” (Nisâ: 45)
“Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler.” (Bakara: 217)

Esarete “HAYIR!” / Şinasi Çapa

3 Ekim’i hasretle bekleyenler boynunu bükerek, biraz daha mahcup, elleri boş olarak Türkiye’ye dönecekler ve bu ülke biraz daha kaybetmiş olacaktır.


Süper(!) Güç, “MUTLAK GÜǔe Boyun Eğdi! / Yusuf Doğangün


TARİHTEN SAYFALAR

Ermeni Çeteleri’nin Türkler’e Uyguladığı Vahşet ve Soykırım / Hakan Yılmaz

Osmanlı arşiv belgeleri ve dönemin târihî tespitleri açıkça gösteriyor ki; binlerce müslümanı alçakça ve acımasızca katleden bu “yavuz hırsız”ların asılsız iftirâlarına çanak tutan, her zaman “küffâr”dan ve onların “hak”(!)larından yana çıkan, ihânet ve cehâlet karanlığına düşmüş sözde “aydın”lar da, onların avukatlıklarını yapmaya kalkıştıkları için bu çirkin “soykırım”a ortak olmuştur.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |