144. sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"İsyan Cezasız Kalmaz!"

"Görmediler mi ki, Biz Kendilerinden Önce Nice Nesilleri Helâk Ettik.
Yeryüzünde Size Vermediğimiz Bütün İmkânları Onlara Vermiş,
Gökten Üzerlerine Bol Yağmurlar İndirmiş,
Altlarından Irmaklar Akıtmıştık.
Günahlarından Ötürü Onları Helâk Ettik ve
Arkalarından Başka Bir Nesil Vârettik."
(En'âm: 6)

"Biz Onların Her Birini Günahı İle Yakaladık.
Kiminin Tepesine Taş Yağdıran Bir Kasırga Gönderdik.
Kimini Korkunç Bir Ses, Bir Çığlık Yakalayıverdi.
Kimini Yerin Dibine Geçirdik.
Kimini de Suda Boğduk.
Onlara Allah Zulmetmiyordu,
Fakat Onlar Kendi Kendilerine Zulmediyorlardı."
(Ankebût: 40)

"Aramızdaki Beyinsizlerin Yaptıklarından Ötürü
Bizi Helâk Eder misin Allah'ım!"
(A'râf: 155)

Nereye Gidiyoruz? Bizi Neler Bekliyor?
DÜNYADA İKEN KİM KİME TÂBİ OLMUŞSA, AHİRETTE ONUN BAYRAĞI ALTINDA BULUNACAKTIR.
İyilere Tâbi Olanların Ahiretteki Saâdetleri
Kötülere Tâbi Olanların Ahiretteki Felâketleri

/ İsmail Yavuz

İNSAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

Kâfur Karışımlı Cennet Şarabı


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Câhiliye Sapıklığı

Mekke ve çevresindeki müşrikler koyu bir cehâlet içinde hayat sürüyorlardı. Ekinlerle hayvanlardan birer pay kendi putlarına, kendi anlayışlarına göre birer pay da Allah'a ayırırlardı. Allah için ayırdıklarını misafirlerine, yoksullara, muhtaçlara sarfederler; putlar için ayırdıklarını putlara ve puthanedeki hizmetçilere harcarlardı. Putlara ayırdıklarından bir şey yok olur veya harcanacağı yere yetmeyecek olursa, Allah'a ayırdıklarından alarak noksanlığı giderirlerdi. Allah'a ayırdıkları yetmezse, onu putlarına ayırdıkları ile takviye etmezlerdi.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (74)

“Mu'înüddîn Ahmed el-Buhârî -Kud­di­se Sır­ruh-”


MEKTUBAT

Hikmet ve Marifet İlmi (78. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-25

Nefsin Ölümü, Ruhun Hayatı / Mehmed Ali Körpe

İtimat edin, bu yolun sermayesi ihlâs ile muhabbettir. Kimde ne kadar varsa ona o kadar verilir.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (9)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (9)

Hâtemü'l-Evliyâ' Niçin Türkiye'de Vazîfelendirildi?


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-15

III. Ahmed ve Damadı Sadrazam İbrahim Paşa savaş yanlısı olmayan sulha ve eğlenceye çok düşkün kimselerdi. Herkes eğlence hayatına daldı. Kışın helva sohbetleri yazın ise lale bahçelerinde şenlikler, eğlenceler düzenlenmeye başlandı. Saray kadınları ön plana çıkarak tepeden tırnağa süs, lüks ve mücevherat içine büründüler.


TARİHTEN SAYFALAR

"Şehid Kanı" ve "Alın Teri" Dökerek Fethettiğimiz Kıbrıs, "Annan Plânı" ve "AB Kriteri" Diyerek Peşkeş Çekilemez!.. / Hakan Yılmaz

Bugün rum "küffâr"ının büyük bir iştahla imzâlattığı "ek protokol" safsatası da, Türk milletinin yanında "İnebahtı" gibi ancak bir "traş"tan ibârettir. Bu "traş"ı yapmaya kalkışanlar bilsinler ki, "kol kırmak" Türk milletinin en çok sevdiği ve asırlardır vazgeçemediği en köklü "târihî" âdetidir!..


GÜNDEM

Dirlik ve Düzen Nimeti"nin Kıymetini Bilelim! / Uğur Kara

Devir ıslah ile, irşad ile uğraşma devridir. Dış düşman yıkmaya, işgal etmeye, bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Böyle bir zamanda kim ki içerden yıkmaya çalışırsa bilinsin ki o apaçık bir haindir. İmandan hiçbir nasibi yoktur.

PKK Terör Örgütü Hâmilerince Yeniden Kullanılıyor! / Şinasi Çapa

PKK etnik amaçları olan bir örgüt değildir. Öyle lanse edilmeye çalışılmaktadır. Hiçbir zaman Türkiye ile Türk Milleti ile herhangi bir sorunu olmayan Kürtlerin ne hamisi, ne kılavuzu ne de destekçisidir. Kürtleri kullanmaktadır. Unutulmamalıdır ki en çok acıyı Kürtlere çektirmiştir. Köyleri basmış, yakmış, yıkmış, öldürmüş; öldürürken Türk-Kürt ayırımı yapmamıştır.


ŞİİR

Yolculuğumuz / Abdullah Kotan

Zamanı delice kovdukça öte,
Kalbim bu menzilden kaydıkça öte,
Saat dakikayı savdıkça öte,
Menzilden menzile yolculuğumuz,
Dururuz, koşarız; ukbaya doğru.


Ka'b bin Züheyr (r.anh) ve Kaside-i Bürde


Güzel Allah Ne Yaparsa Güzel Yapar! / Fatma Hazar


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |