Mayıs 2005 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Allah-u Teâlâ Âyet-i Kerime’lerinde Şöyle Buyuruyor:
“Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!” (Hûd: 112)
“O Gün ki, Ne Mal Fayda Verir Ne de Oğullar... Meğer ki Allah’a Tamamen Salim ve Temiz Bir Kalp İle Gelenler Ola.” (Şuarâ: 88-89)
“Ey İman Edenler! Allah’tan Korkun ve Doğru Söz Söyleyin ki, Allah İşlerinizi Düzeltsin ve Günahlarınızı Bağışlasın.” (Ahzâb: 70-71)
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hadis-i Şerif’lerinde Şöyle Buyuruyorlar:
“Sizin En Hayırlınız, Ahlâkça En Güzel Olanınızdır.” (Buhârî)
“Allah’a İman Ettim de, Sonra da Dosdoğru Ol!” (Müslim)

İslâm
Müslüman; Elinden, Dilinden Emin Olunan Kimsedir
İman ve Amel-i Sâlih
Ahlâk
Ashâb-ı Kiram’dan Âlî Ahlâk’a Bir Numune
Müslümanların Hukukunu Korumak
İbretli Bir Vasiyet
En İnce Ahlâk
Tarihi Vasiyet
Allah’ın Dinine Hizmet
Doğruluk
Ticaret Ahlâkı
Adalet
Sosyal Adalet
İsraftan Sakınmak
Kanaat
Hayâ
Tevazu
Helâl Kazanç, Helâl Lokma
Ana-Babaya İtaat
Kalp Temizliği
Sabır
Tevekkül

/ İsmail Yavuz

MÜDDESİR SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

VELİD BİN MUĞİRE


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

YALAN VE İFTİRALAR-2

Ğafûr ve Rahîm olduğundan dolayıdır ki, azap edilmeyi hak etmiş olmalarına rağmen onlara mühlet vermekte, içinde bulundukları durumdan sıyrılıp hidayete yönelmeye dâvet etmektedir. Bu fırsattan istifade etmeyen müşrikler elbette ki lâyık oldukları cezaya çarptırılacaklardır.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (70)

“RÜKNEDDÎN eş-ŞÎRÂZÎ -Kuddise Sırruh-”


MEKTUBAT

ÂLİMLERİN DEĞERİ (69. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-21

HER ŞEY SEVGİ İLE KÂİMDİR / Mehmed Ali Körpe

Cezbe irfan ehlinin kalplerini tahrik eder; âşıkların gıdası, Hakk yolcularının zevk ve safasıdır. Şüphesiz bu da muhabbet ile kaimdir. Çünkü her şey sevgi ile mümkün olur. Aşk öyle bir lütuftur ki, ifadeye sığmaz. Hakk’tan geldiği için Hakk’a ulaştırır.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (5)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (5)

Bundan sonra bizimle Hazret-i Mehdi Aleyhisselâm arasında çok az bir boşluk olacak. Nûr gelecek, kitaplar tutulacak ve bu boşluğu dolduracaklar. Bu boşluk sırasında nasipdar olanlar bu kitaplara çok sarılacak, Allah-u Teâl⠓Nûr”unu indirince dilediğine hidâyet verecek. Halkın çoğu ise boşlukta kalacak; nasipdar olmayanlar büsbütün lâçka olacak.


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-11

“Peçevî Târihi”nde kaydedildiğine göre; Sultan Üçüncü Mehmed Hân (1595-1603) Eğri seferi’ne giderken mukaddes emanetlerden Sancâk-ı şerîf’i ve Hırka-i saâdet’i de yanına almıştı.


TARİHTEN SAYFALAR

“TARİHÇİ” GEÇİNEN “TAHRİFÇİ”LER TARAFINDAN; “FATİH”E VE “FETH”E YÖNELTİLEN ASILSIZ İTHAM VE İFTİRALAR / Hakan Yılmaz

Türk halkının millî ve mânevî değerlerine saldıran, asılsız iftirâlarıyla küçümsemeye ve alay etmeye kalkışan “târihçi” sıfatındaki bazı “tahrifçi”ler; İstanbul’un fethinde gemilerin karadan yürütülüşünün bir hurâfe olduğunu, Osmanlı ordusunun kuşatmada tüfeğin varlığından bile habersiz olduğunu ileri sürüyor; Bizans surlarına sancağı diken “Ulubatlı Hasan” adlı kahramanın, milliyetçi hislerin etkisiyle sonradan uydurulduğunu iddiâ ediyorlar.
Siz asrın “tahrifçi”lerinin “öne sürdüğü”nü bırakın, devrin “târihçi”lerinin “gözüyle gördüğü”ne bakın!..


GÜNDEM

GÜVENLİ BİLGİ, BERRAK VE DOĞRU FİKİR / Uğur Kara

Türkiye’nin bilgiye ulaşma ve bilgi güvenliğinden öte daha derin problemleri vardır. Her şeyden önce Batı kaynaklı değer ve yargılarla kendimizi tanımlamaktan sıyrılmamız lazımdır. Zira Batı’nın tarihi deneyimleri ve temelleri ile bizim tarihi deneyim ve temellerimiz çok farklıdır. Batı Medeniyeti denilen şey büyük bir kavga ve tepinmenin neticesinde ortaya çıkan manevî içerikten yoksun dünyevî bir uzlaşı medeniyetidir.

SÖZDE SOYKIRIM MASALIYLA ERMENİLER DÜNYAYI ALDATMAYA ÇALIŞIYORLAR! / Şinasi Çapa

Türk Milleti tarihler boyunca pek çok ihaneti içerden ve dışardan yaşamıştır. Şanlarla, şereflerle dolu, insan onurunu yücelten tarihimizde bizi rahatsız edecek bir katliam ve vahşete asla rastlanılmamıştır. Ermeni meselesinde gerçekte vahşeti yapanlar Ermeni Çeteleri olmuştur.


ŞİİR

FETİH MARŞI / Arif Nihat Asya

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasandan....


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |