Aralık 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

HAZRET-İ ALLAH’A, KİTABULLAH’A, RESULULLAH’A İMAN EDİP İTAAT EDEN MÜMİNLERİN DÜNYA SAÂDETİ VE AHİRET SELÂMETİ
“ALLAH MÜMİN ERKEKLERE VE MÜMİN KADINLARA ALTLARINDAN IRMAKLAR AKAN CENNETLER VAAD BUYURDU. ORADA EBEDÎ KALACAKLARDIR.” (Tevbe: 72)

KÂFİRLERİN FELÂKETİ, MÜNÂFIKLARIN BEDBAHTLIĞI VE ÂKIBETLERİ
“ALLAH MÜNÂFIK ERKEKLERE, MÜNÂFIK KADINLARA VE KÂFİRLERE EBEDÎ KALACAKLARI CEHENNEM ATEŞİNİ HAZIRLAMIŞTIR.” (Tevbe: 68)

MÜMİNLERİN SAÂDET VE SELÂMETLERİ
      Dünyadaki Huzur ve Saâdet
      Son Nefesteki Huzur ve Saâdet
      Kabir Hayatındaki Huzur ve Saâdet
      Amel Defterlerinin Değılımındaki Huzur ve Saâdet
      Ameller tartılırken Mizan Başındaki Huzur ve Saâdet
      Sırat Köprüsünden Geçerken Yaşanılan Huzur ve Saâdet
      Cennetlerdeki Huzur ve Saâdet

KÂFİR VE MÜNÂFIKLARIN BEDBAHTLIKLARI
      Dünyadaki Huzursuzluk ve Bedbahtlık
      En Şerli İnsanlar
      Son Nefesteki Azap ve Felâket
      Kabir Hayatındaki Azap ve Felâket
      Mahşerdeki Azap ve Felâket
      Amel Defterlerinin Değılımındaki Azap ve Felâket
      Ameller tartılırken Mizan Başındaki Azap ve Felâket
      Sırat Köprüsünde Yaşanılan Azap ve Felâket
      Cehennemdeki Azap ve Felâket

/ İsmail Yavuz

CİN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

HİDÂYET YOLUNU ARAYANLAR


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

HER FIRSATTA TEBLİĞ

Resulullah Aleyhisselâm bu tebliğ işini evde, çarşıda, pazarda, Kâbe’de, hususi sohbetlerde, açık toplantılarda aralıksız yürüttü. Hacc için, seyahat veya ticaret için, her ne sebeple olursa olsun, hariçten Mekke’ye gelenlere de; zengin fakir, kadın erkek, genç yaşlı, tüccar, esnaf, işçi, köle... demeden herkese İslâm’ın esaslarını, imanın hakikatlerini anlatırdı. Bazıları sert tepki gösterir, kötü sözler söyler, hatta taş toprak atanlar bile olurdu.


MEKTUBAT

MURÂKABA VE TEFEKKÜR (43. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (65)

“KEMÂLEDDÎN ABDÜRREZZÂK el-KÂŞÂNÎ -Kuddise Sırruh- 2”


SÖZLER VE NOTLAR-16

AHKÂM DAHİLİNDEKİ SABIR / Mehmed Ali Körpe

“Buradaki görüşmeler, buradaki haller orada uzun uzun anlatılacak. Yoksa burada her şey muvakkat. Görüyorsunuz ki yarından emin değiliz, kimin elinde senet var? Fakat muvakkat bir yer olmasına rağmen ahiretin bütün kazancı buradan götürüleceği için ve bir de saha-i imtihan olduğu için çok kıymetlidir. Asıl hayat asıl kardeşlik orada yaşanacak.”


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-6

Yavuz Selim Han Kur’an-ı kerim okuduğu bir sırada, bir oğlunun dünyaya geldiğini haber verdiler. Haber geldiği anda “İnnehû min Süleymâne...” Âyet-i kerime’sini tilavet ediyordu. “Adını Süleyman koydum.” diyerek okumasına devam etti.


GÜNDEM

“BATI MEDENİYET(!)İ” BARBARLIKTA SINIR TANIMIYOR! / Uğur Kara

Azgınlık, pervasızlık, sömürü, yağmalama, katliam, soykırım, işkence, tecavüz, yalancılık, sözünde durmama, kibir, yapılan andlaşmalara sadık kalmama, iki yüzlülük, sahtekârlık....
“Bir insanda bulunsa onu hayvandan daha aşağı yapacak bu sıfatları hangi devlet veya devletler hakediyor?” diye sorulsa ne cevap verirsiniz?


RESULULLAH ALEYHİSSELÂM’IN MÜJDELEDİĞİ “GÜZEL KUMANDAN”A, HOŞGÖRÜCÜLERİN ATTIĞI “ÇİRKİN İFTİRA” / Hakan Yılmaz


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |