Allah İçin Çalışmalar,
Ve Yabancı Dilde Olan Eserlerimiz:

Arapça, Boşnakça, Almanca, İngilizce, Fransızca. 5 ayrı dil üzerinde kitaplarımız var.

Bu kitaplar vasıtasıyla insanlar irşad ve ikaz ediliyor ve birçokları küfürden nura, yani İslâm'a dönüyorlar.

Boşnakça İlmihali Bosna'da, Sancak'ta, Arnavutluk'ta, Mekodonya'da yaygın.

Ve derler ki:

“Eğer bu kitap bize yetişmeseydi, Vehhâbiler bizi istilâ ediyordu.

Bu kitap bizi Vehhâbilikten kurtardığı gibi, İslâm'ın gerçek hükümlerini öğrenmiş olduk.”

Ve ayrı ayrı teşekkürnameleri var.

Onların elinde böyle bir kitap olmadığını, bunu kaynak tuttuklarını, bununla amel ettiklerini arzettiler.

(Sancak’tan gelen resmi tebriknamenin Türkçesi:)
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatühü
Çok Değerli ve Saygı Gösterdiğimiz
Şeyh Hacı Ömer Efendi
Sancak Diyanet İşleri Başkanlığı (Sancak Meşihatı) adına ve İslâm Akademisinin Dekanı Müftü Hacı Muammer Efendi Zukorliça ve Gazi İsa Bey Medrese’sinin müdürü (Yeni Pazar) Hacı Mevlüd Efendi Dudiça ve Pedogoji ve medresedeki (lise) hocalar ve diğer ulemâlar adına ve kendi adıma size oy birliği ile tebriknameyi sunuyoruz.
Ve can-u gönülden bu mübarek Ramazan-ı şerif günlerinin nurunu duâ ile büyük Allah c.c’na duâda bulunuyoruz. Bugünleri afiyetli, sağlıklı, rahatlıkla geçiriniz. Size ve sizin çalışanlarınıza.
Ve Allah’ın verdiği hediye olan bu gelecek günlerde (Ramazan) sizin yaptığınız hayırlı işlere hediye olsun. Amin.
Allah verdiği hediyeleri size de versin.
Mahsus Selâm.
Sizin değerinizi bilen
Hacı Bahriyaçoroviç

Boşnakça İlmihalimiz için gelen tebrik ve teşekkür mektuplarından bazıları

 

İslâm Dini ve Vehhabilik Dini Kitabı (Arapça ve Türkçe):

Vehhabiler hemen hemen bütün dünya müslümanlarını istilâya kalktılar. Kendi akıllarına göre.

Bu kitapta bunların müslüman olmadığını izah ve ispat ettik ve bunu bütün dünyaya duyurmaya çalıştık.

İslâm Dini ve Vehhâbîlik Dini isimli eserimizde geçen bazı bölümler:

Yerin Dibine Batırılmaya Müstehak Olan Cehennem Ehilleri, İslâm Dini ve Vehhâbîlik Dini, Her İsim Bir Dindir, İbn-i Teymiyye, Muhammed bin Abdülvehhâb, Abdülaziz bin Muhammed bin Suûd, Suûd bin Abdülaziz, II. Abdülaziz bin Suûd, Bugünkü Durum, Nûr-i Muhammedî -s.a.v-, Muhammed Aleyhisselâm ve Allah Katındaki Yüce Mertebesi, Muhammed Aleyhisselâm ve Peygamberler Arasındaki Yeri, İlâhi Hükümler, Ümmî Peygamber, Salâvât-ı Şerife, Ahlâk-ı Resulullah -s.a.v-, Sevgi ve Muhabbet, Saygı ve Hürmet, İtaat ve Teslimiyet, İnkâr ve Muhalefet, Şeytan Taraftarları, İki Hasım Zümre’nin İki Abdullah’ı, Bâtılın Yok Olup Gitmesi, Geçmiş Ümmetlerden İbret, Ümmet-i Muhammed, İslâm’a En Zararlı Üç Şey, Öğüt ve İkazlar, Tevbeye Dâvet, Suûdi Arabistan’da Haksız Yere Yapılan Katliam, Kalpleri İdrakten Çevrilenler.

 

İngilizce kitaba gelince;

Bu kitap İngiltere'de, ABD'de de yaygın.

Oralara takımlarla kitaplar alınıyor ve onlarda bunlar mevcut.

İngiltere'de günagün müslümanlık yayıldığı gibi, ABD'de de hâkeza....

 

Almanca Kur’an-ı kerim meâli ve Almanca kitabımız var.

Almanya'daki ve Almanca konuşan diğer gayr-i müslimler bu kitapla irşad ediliyor ve bu kitabı okuyup müslüman olan çok sayıda insan var.

 

Fransızca'ya çevrilen kitabımız da var.

Her yerde temsilcimiz var. Fransa'da, Almanya'da, ABD'de, İngiltere’de, Belçika, Hollanda, Avusturya her yerde...

Bu mümessiller vasıtasıyla bu kitaplar o devletlere yayılıyor.

İslâm hakikatleri, iman nuru gayr-i müslim ülkelerde neşrediliyor.

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |