Hakikati Arayanlara Hikmet,
Yoldan Sapanlara İbret:

Değil müslümanlar, kendini bilen şuurlu gayr-i müslimler dahi İslâm’a, Hazret-i Kur’an’a, Hazret-i Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-e hayran olmuşlar, onu takdir ve meth-ü senâ etmişlerdir.

Alman İmparatorluğu'nun ilk Başbakanı Prens Bismark Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve Kur'an-ı kerim hakkında der ki:

"Seninle aynı çağda yaşayamadığım için çok üzgünüm ey Muhammed!

Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap senin değildir, o ilâhidir. Bunun ilâhi olduğunu inkâr etmek, mevcud ilimlerin asılsız olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür.

Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra da göremeyecektir.

Ben heybetli huzurunda en büyük hürmetle eğilirim."

Müslümanlığını kapalı olarak ilân ettiyse de, arkasında çok büyük bir iz bıraktığını biliyorum. Onun o iman izi üzerinde çok kişi yürüyor. Bunlar Bismark’ın ektiği İslâm tohumlarıdır. Bunların sayısını vermeyeceğiz. En yüksek kademelerdeki bu gibi gizli müslümanları Almanlar bile bilmiyor, müslümanlar ise hiç bilmiyor.

Gerek Amerika’da, İngiltere’de, Fransa’da ve gerekse diğer gayr-i müslim ülkelerde sayılamayacak kadar müslüman var ve İslâm hızla yayılıyor.

Nitekim Gölcük’ten bir arkadaş vazife icabı bir haftalığına Amerika’ya gitmişti. Geldiğinde dedi ki:

“Barış isminde bir arkadaşla tanıştım. Orada bulunduğum müddetçe on Amerikalı müslüman oldu.”

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |