Hazret-i Allah'tan Kopanlara Gelince:

Bunlar ise Allah-u Teâlâ'nın düşmanlarını dost edindiler. Artık ne bekleyebilirsin?

En büyük düşmandan ancak düşmanlık beklenebilir.

Çünkü Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyuruyor ve iman edenlere duyuruyor:

"Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır." (Mâide: 51)

En büyük dostları bunlar olduğuna göre, acaba bunlara ne denir?

•

Bugün ise müslümanların ön safında görünen münafıklar küfrü hoş, murdarı temiz göstermek suretiyle müslümanları iman nurundan sonra tekrar küfür batağına davet ediyorlar.

“Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler. Onların tarafında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Bilsinler ki şeref ve kudret tamamen Allah’a âittir.” (Nisâ: 139)

Küfrü Hoş Görü dinini ilan edenler bu uğurda hiçbir misyonerin yapamadığı çalışmayı yapıyor.

Kendisiyle görüştüğümüz bir protestan hıristiyan pastörü (papazı) müslümanlığa döndüğünü, İstanbul’da yirmiye yakın kişiyi hıristiyan yaptığını, birçok hıristiyan olan kimselerin de ya ateist ya alevi yahut son on yılda Hoşgörü ve Diyalog toplantılarından etkilenip de kiliseye gidenlerden olduğunu ifade etti.

Esefle belirtmek lâzımdır ki hangi kiliseye gidilse ve “Küfrü Hoş Görücüler”den bahsedilse bütün kapılar ardına kadar açılmaktadır. Bunu bizatihi yaşayanlar anlatıyor.

Küfrü hoş görenleri hoş gören Mahmutçular da bunlara “Biz sizi seviyoruz.” diyorlar, böylece kardeş kabul ediyorlar.

Küfrü hoşgörenleri kardeş kabul etmekle bir taraftan küfrünü örtüyorlar, diğer taraftan destek veriyorlar.

Halbuki Âyet-i kerime’de:

“Hakkı bâtıl ile karıştırmayın, bilerek hakkı gizlemeyin.” buyuruluyor. (Bakara: 42)

Müslüman olarak ortaya çıkan birçokları, devlet emanetini, müslüman milletin idaresini üstlenenler Avrupa Birliği adı altında bu küfrü hoş görüye çanak tutuyor, ortak oluyor. Küffar birliğine girmek için İslâm’ı, bu âli milleti küçük düşürüyor. Taviz üstüne taviz veriyor.

“Sen onların dinine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar senden aslâ hoşnut olmazlar.” (Bakara: 120)

Halbuki küfür karanlığından kurtulup İslâm nuruna kavuşan, iman ile müşerref olan birçok hıristiyan var. İslâm Avrupa’da ve Amerika’da büyük bir hızla yayılıyor. Sadece Fransa’da ellibin kişi bir yılda müslümanlığa geçmiştir. Batılı devletlerde, dünyanın her yerinde İslâmiyet çığ gibi büyümektedir. Birçok devlet İslâmiyet’i resmi din olarak kabul etmektedir.

Arkadaşlarımız İngilizce, Fransızca, Almanca kitaplarımızla İslâm nurunu yaymak için Amerika’dan Avusturalya’ya kadar cihad seferleri düzenliyor.

Küfrü hoş görüp papazları, hahamları sembolik sırat köprüsünden geçirenler ise bunlara “Müslüman olmanıza gerek yoktu” diyorlar. Yani siz de cennete gireceksiniz demek istiyorlar.

Ey Müslüman!

Hâlâ uyanmayacak mısın? Görmüyor musun? Bu müslüman memlekette küfrü hoş gösterip yaymaya çalışıyorlar.

Atalarımız İslâm’ı yaymak için küfür beldelerine akınlar düzenlerdi, ilây-ı kelimetullah’ı yaymak ve duyurmak için. Bunlar ise küfre kucak açıyorlar. Bunun neresi İslâm? Bunun neresi müslümanlık?

İnsanlar akın akın İslâm’a koşuyorlar. Dünyada İslâm gündemde.

Onlar ise küfrü konuşuyorlar. İnsanımıza küfrü hoş göstermeye çalışıyorlar.

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |