Dikkat Ederseniz Sizi Hep Allah-u Teâlâ’nın Kelâmı İle Uyandırmaya Çalışıyoruz.
İmanı Olan Hazret-i Allah’tan Korkar ve Kalbi Titrer.
Fakat Satılmış Olanlar Öyle Değildir, Kalbi Titremez.
Niçin? Onların İmanı Alınmıştır, Kalpleri Döndürülmüştür ve Mühürlenmiştir.
Artık Onlar Duymazlar.
Onlar İçin Hiçbir Şey Değişmez.

“Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.
Onlar artık dönmezler.”
(Bakara: 18)

Ey Müslüman!
Hâlâ uyanmayacak mısın? Görmüyor musun?
Bu müslüman memlekette küfrü hoş gösterip yaymaya çalışıyorlar.
Atalarımız İslâm’ı yaymak için küfür beldelerine akınlar düzenlerdi,
ilây-ı kelimetullah’ı yaymak ve duyurmak için.
Bunlar ise küfre kucak açıyorlar. Bunun neresi İslâm? Bunun neresi müslümanlık?
İnsanlar akın akın İslâm’a koşuyorlar. Dünyada İslâm gündemde.
Onlar ise küfrü konuşuyorlar. İnsanımıza küfrü hoş göstermeye çalışıyorlar. Binlerce kilise ev açıldı. Halkımızı hıristiyanlaştırmak için var güçleriyle uğraşıyorlar. Şehit kanlarıyla alınmış bu mukaddes topraklar masada para ile ecnebilere satılıyor.
Ey İslâm Cemaati! Kabirde misiniz? İman binasını tutuşturdular. Vatanınıza da sahip çıkıyorlar. Kabirde misiniz ki hiç sesiniz çıkmıyor! Hâlâ dininize, vatanınıza sahip çıkmayacak mısınız?

 

İslâm’ın Âlîliği,
Küfrün Âdîliği Meydana Çıktı:

Küffardaki gayrete bir bakın, bir de “İslâm’ım!” diyenlerin hâline ve gafletine bir bakın! Bunu müslüman yapar mı?

Kâfirin küfrü bâtıldır.

Zira Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Allah katında din İslâm’dır.” buyuruyor. (Âl-i imrân: 19)

Bu bir fermân-ı ilâhi’dir.

Amerika Yusuf İslâm’ı memleketlerine koymadı, İslâm yayılır korkusuyla, İslâm’ın yayılmaması için...

Bunlar ise küfre karşı kapılarını ardına kadar açtılar. Bu pislik ne ile temizlenir? Bunlara ne denir?Acaba bu dostlukları nereden geliyor?

Oysa ilâhi emirlere hep birden bir göz atalım.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.” (Mâide: 51)

Bu ilâhi bir hükümdür, ilâhi bir emir ve fermandır. Oysa iman edenler için bir tek Âyet-i kerime kâfidir.

Şimdi sizin önünüze birçok Âyet-i kerime’ler koyacağız.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Birbirine hasım iki zümre.” buyuruyor. (Hacc: 19)

Onlar ise: “Bunlar bizim dostlarımızdır!” diyorlar.

Zira Allah-u Teâlâ’nın cenneti hak olduğu gibi cehennemi de haktır.

Herkes kendine göre yer ayırır. Kim kiminle dostluk kurarsa onlarla beraberdir.

Mâide sûre-i şerif’inin 51. Âyet-i kerime’sinde bunu görüyoruz.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerdir.” buyuruyor. (Mâide: 44)

Bu ilâhi bir emir ve hükümdür.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Kendisine Rabb’inin Âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir?

Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız!” (Secde: 22)

Bunlara bu kadar Âyet-i kerime izah edildiği hâlde bu ilâhi hükümleri hiç umursamayan, arkaya atıp çiğneyen kimseler hakkındaki kararınızı siz verin!

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde buyurur ki:

“Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necis (pislik)tir.” (Tevbe: 28)

Bu Âyet-i kerime’ye göre kâfirlerin pislik olduğu bilinmelidir.

“O, murdarlığı akıllarını kullanmayanlara verir.” (Yunus: 100)

Çünkü kâfirin aslı murdardır, necistir, pistir.

“Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır.” (Tevbe: 95)

Küffarın murdarlığını hoş göstermeye çalışanlar da bu murdarlığa ortaktır.

“Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler. Onların tarafında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Bilsinler ki şeref ve kudret tamamen Allah’a âittir.” (Nisâ: 139)

Allah’ın şeref vermediği kimseler hiçbir şekilde şeref sahibi olamazlar.

“Sen onların dinlerine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar aslâ senden hoşnut olmazlar.” (Bakara: 120)

Bu ilâhi hüküm kesindir ve bu böyledir. Bunu böyle bilin ve onları böyle tanıyın!

“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah ile bir dostluğu kalmaz.” (Âl-i imrân: 28)

Allah-u Teâlâ’nın dininde onların hiçbir yeri yoktur.

“Ey inananlar! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah’ın aleyhinize apaçık ferman vermesini mi istersiniz?” (Nisâ: 144)

Cinsi ne olursa olsun küfür, İslâm’a göre tek millettir. Müminlerin dostu ise ancak müminlerdir.

“Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Artık onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın!” (Nisâ: 145)

İşte iman ile küfrü ayırt eden nokta budur. Bunlar kâfirlerin en çirkini en aşağısı olduklarından, yerleri de cehennemin en dibidir.

“Kâfirler kendilerine mühlet verişimizi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara sırf günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.” (Âl-i imrân: 178)

Bu vatan emanettir, kan dökülerek alınmıştır, küffara peşkeş çekilmez, bunun için sonları cehennemdir.

Hıristiyanlar İslâm’ın nurunu idrak ediyorlar, İslâm’a özeniyorlar, fakat kendilerini müslüman zannedenler ise küfre hazırlanıyorlar...

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |