Hıristiyanların “Büyük İman Açıklanması”
Büyük Şirk Doludur:

“Bir tek Allah’a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Allah’a inanıyorum.

Tüm asırlardan önce Peder’den doğmuş olan, Allah’ın biricik Oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Allah’tan Allah, Nur’dan Nur, gerçek Allah’tan gerçek Allah’tır. Yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, Kutsal Ruh’un kudretiyle bakire Meryem’den vücut alıp insan olmuştur. Pontius Pilatus zamanında bizim için acı çekerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve Kutsal Yazılara göre üç gün sonra dirilmiş. Göğe çıkmış ve Peder’in sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gelecek ve onun hükümdarlığı son bulmayacaktır.

Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve Oğul’dan çıkıp, Peder ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh’a inanıyorum.

Havarilerin inancına dayanan, katolik ve kutsal olan tek Kilise’ye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin.” (Ayin ve İlahiler: Mersin 1997 - ‘Basımevi ismi yok’)

Bu metindeki çelişkilere dikkat edin!

Bir tek Allah’a inanıyorum o yaratıcıdır diyor.

Bir tek Rab olan Mesih İsa’ya inanıyorum, Allah ile aynı özdeştir diyor. Hem bir tek Allah diyorlar, hem de İsa Mesih’i hem ona oğul, hem de ikinci bir Allah kabul ediyorlar. Bu çelişki hak olan bir dinde olmaz ki!

Yaratıcı Allah’ı hâşâ öyle aciz kılıyorlar ki onun Meryem’den vücut almasına ve insan olmasına ihtiyaç duyuyorlar.

Hiç Allah olanın böyle bir şeye ihtiyacı olur mu?

Veya hiç insan vücudundan dünyaya gelen ilâh veya Allah’ın oğlu olur mu? Yaratılmış Allah olur mu?

Bir de yaratıcı Allah ile beraber oğul isnad ettikleri İsa Mesih ile beraber bir de hayat kaynağı kutsal ruhu ilâhlaştırıyorlar.

Bunların hangisi Allah’tır? Yaratılmış olan, kadın olan, mahlûk olan Allah olur mu?

Bu kadar cehalet, dalâlet, sapmışlık olur mu?

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |