Eylül 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur.” dediler.
Hıristiyanlar da: “Mesih (İsa) Allah’ın oğludur.” dediler. Bu, daha önce inkâr edenlerin sözlerine benzeterek geveledikleri sözlerdir. Allah onları kahretsin! Nasıl da uyduruyorlar?”

(Tevbe: 30)

Oysa Hazret-i Allah;
“Doğurmamış, doğurulmamıştır.”
(İhlas: 3)

Bir insan Allah olur mu? Bu sapkınlık değil midir?
Yahudi ve hıristiyanların şirkte olduklarında şüphe yoktur.
Onlar Allah’a şirk koşmuş, müşrik olmuşlardır.

“Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar.”
(Mâide: 72)

İnkâr Edenler Hakkında Ferman-ı İlâhi Şudur:

“Şüphesiz ki ehl-i kitaptan olsun müşriklerden olsun inkâr edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedî kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlileridirler.” (Beyyine: 6)

Hazret-i Allah’ı, Kelâmullah’ı ve Resulullah’ı inkâr edenlerin hükmü ve sonu budur.

 

Yahudiler Küfür Ehlidir, İslâm’a ve Müslümanlara Düşmandır
Küfrü ve Küffar’ı Hoş Görenlerin Durumu
Yahudiler Bile Bile Muhammed Aleyhisselâm’ı İnkâr Ettiler, Oysa Resulullah Aleyhisselâm’ı Bekliyorlardı
Peygamberimiz Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Tevrat’ta Haber Verilmesi
Yahudiler Kendi Peygamberlerini de Yalanlayıp Durmuşlardı
Özelliklerin En Kötüleri
Tevrat’ın Tahrif Edilmesi
Tevratın Tahrip ve Tahrif Edilmesine Misaller, Tevrattaki Tenakuzlar
Muharref Tevrat’ta Kin, Vahşet ve Katliam İfadeleri
Yahudi İhaneti
Ehl-i Kitap’ın Küfrü
Küfürde İnat
Yahudi Tarihini Din Haline Getirmişlerdir
Yeryüzünde Bozgunculuk Yapan Kavim
Din, İtikat, Huzur ve Düzeni Bozanlar
Protestan Mezhebinin Doğuşunda Yahudi Etkisi
Her Taşın Altında Yahudiler
Vatanımız Ve Milletimiz Üzerinde Nasıl Çalışıyorlar?

/ İsmail Yavuz

NÛH SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

İLİKLERE İŞLEYEN KÜFÜR


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İLK ÜÇ YIL VE İLK MÜSLÜMANLAR-4

Câfer bin Ebu Tâlib -R. Anh- Mute savaşında düşman üzerine kahramanca hücum ederek, şehit oldu. Bu arada iki kolu da kesildi.
Resulullah Aleyhisselâm, Allah-u Teâlâ’nın Câfer -radiyallahu anh-in kesilen iki koluna karşılık iki kanat ihsan ettiğini ve onlarla cennete uçtuğunu haber vermiştir. Bu sebeple kendisine “Uçan” mânâsına gelen “Tayyâr” lâkabı verilmiştir.


MEKTUBAT

ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK (29. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (62)

“AFÎFÜDDÎN et-TLİMSÂNÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-13

MÜKÂLEME-2 / Mehmed Ali Körpe

- Hâliniz nasıl?
- Elhamdülillâh efendim.
- Hâl, Hazret-i Allah’ın ihsanıdır, kâl ile ifade edilmez. Hâlik ile merbudiyet kurmak, Hakk’ı halka tercih edip yalnız Hakk’a rağbet etmek gerekiyor. İşte o zaman hâl husule gelir ve Hazret-i Allah o kulunu kendi maiyetine alır. (20 Haziran 1982)


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-4

Muhammed sûre-i şerif’ini okurken oğlunun doğum müjdesini alan Gazi Murad Han, adını Mehmed koydu. Devrinin en değerli âlimlerinin elinde yetişen Sultan Mehmed 19 yaşında hükümdar oldu. Osmanlı hükümdarları içinde hem en dâhi asker, hem en güzide devlet adamı, hem de en büyük âlim olanıdır.


ŞİİR

Öyle Değil!.. / Hayri Çelik

Ne garip şu ümmetin, şimdiki hâli
“İslâm’ın ismi kalmış, imanın resmi”


GÜNDEM

TÜRKİYE ‘KÜÇÜK AMERİKA’ OLMASIN! / Uğur Kara

Milli değerlerimizin ve direncimizin simgelerine yapılan saldırılar bunlarla sınırlı değil. Bizim için çok büyük manevi ve sembolik değeri olan her şeye saldırıyorlar. Çanakkale Savaşı’nı bile sıradanlaştırmaya, hatta iç çatışma konusu haline getirmeye çalışıyorlar.


BİR İSLÂM VATANI OLAN OSMANLI TOPRAKLARINDA, HIRİSTİYANLIĞI VE BİZANS’I İHYÂYA KALKIŞAN FENER RUM PATRİKLERİ’NİN ÂKIBETİ / Hakan Yılmaz


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |