Temmuz 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

KÜFRE KUCAK AÇANLAR!
MÜSLÜMANLARI KÜFRE TEŞVİK EDENLER!
ALLAH ONLARI KAHRETSİN!
NE KÖTÜ İCRAAT YAPIYORLAR.
GÖRÜLMEMİŞ KÖTÜ İŞLER YAPIYORLAR!
ONLARA SORSAN ‘BİZ DE MÜSLÜMANIZ’ DERLER. YAPTIKLARI TAHRİBAT KÂFİRİNKİNDEN DAHA BETER, DAHA BÜYÜK.
ZİRA KÂFİRİNGAYESİ BELLİ, ONA SOKULMAZSIN VE FAKAT BU DECCALLER VAR YA, MÜSLÜMANMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR, HİÇBİR KÂFİRİN YAPAMAYACAĞI TAHRİBATI YAPIYORLAR.

“EY KALPLERİ ÇEVİREN ALLAH’IM!
KALPLERİMİZİ SENİN TAATINA ÇEVİR.”
(Buhârî)

EY ALLAH’IM! BİZİ İMAN ZİYNETİ İLE SÜSLE.
DOĞRU YOLDA OLAN HİDAYET REHBERLERİ KIL.

Murdarla Temizin Ayırımı
İmandan Sonra Küfür
Allah-u Teâlâ’nın Dini ile Alay Eden Münâfıklar
Küfre Kucak Açanlar, Müslümanları Küfre Teşvik Edenler
İman ve Teslimiyet Abidesi İki Güzide Zevât-ı Kiram
Dalâleti Satın Alanlar
Küfrü Hoş Görmek Nelere Sebep Olur? Küfrü Hoş Görenler Nelere Vesile Olur?
Size İki Ayna Gösteriyorum
Halkın Durumunu Önünüze Sunuyorum
Deccaliyet Devri
Din Adına Bölünmeler
Resulullah Aleyhisselâm Âhir Zamandaki Fitne ve Fesadı Haber Veriyorlar
İnsanların Hiç Farkında Olmadan Dinden Nasıl Çıktıklarına Dair Hadis-i Şerif
Mucize Hadis-i Şerif
İslâm Dini İmanı ve Doğruluğu Emreder
Kurtulmuş Fırka
Şeytanın İzinden Gidenler
Diyalog ve Misyonerlik
Diyalog, Misyonerlik Faaliyetidir
Basında Hıristiyan Faaliyetleri

/ İsmail Yavuz

MEARİC SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

YÜKSELME DERECELERİNİN SAHİBİ ALLAH’TIR


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İLK ÜÇ YIL VE İLK MÜSLÜMANLAR-2

“Her ümmetin bir emîni vardır. Bizim emînimiz, ey ümmet, Ebu Ubeyde bin Cerrah’tır!” (Buhârî - Müslim)


MEKTUBAT

NİMETLERE ŞÜKÜR (26. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (60)

“MÜEYYEDÜDDÎN MAHMÛD el-CENDÎ -Kuddise Sırruh- (2)”


SÖZLER VE NOTLAR-11

NURLU SÖZLER / Mehmed Ali Körpe

“İnsan Hazret-i Allah’tan uzaklaştıkça, O’nu uzak yerlerde arar. Yaklaştıkça Hazret-i Allah’ın kendisine kendisinden yakın olduğunu görmeye başlar.” (26 Ağustos 1979)


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-2

O da babası gibi samimi bir müslüman, dâhi bir asker ve âdil bir devlet adamı idi. Dervişlere ve ulemayâ hizmet etmekle tanınmıştır. “Derviş gazilerin, şeyhlerin sultanı” diye anılır.
Hangi şehirde bulunursa bulunsun, Cuma namazını cemaatle kılar, namazdan sonra fakirlere sadaka dağıtırdı. Fethettiği yerlerde kurduğu adaletli ve âlîcenap idare sayesinde gayr-i müslim halk, bir daha Bizans hakimiyetini aramamışlardır.


FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN GAYESİ, EHL-İ KÜFRÜ KAHREDİP YERYÜZÜNDEN SİLMEKTİ! / Hakan Yılmaz


GÜNDEM

ESKİ DEP MİLLETVEKİLLERİNİN SALIVERİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE PKK’YA VERİLMİŞ BÜYÜK BİR TAVİZDİR / Nuri Ölçer

Bu salıverilme hadisesi Avrupa’nın gözüne girmek için yapılmıştır.
Ve fakat Türkiye’nin düşmanlarını sevindirmiş, ülkemizi güçten düşürmüş, ayrılıkçı terör örgütünü daha da heveslendirmiştir.
Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmek için her tavizi vermeye hazır olduğunu da iyice gözler önüne sermiştir.

İSRAİL TÜRKİYE’Yİ KENDİ YANINDA GÖSTERMEK İÇİN YIRTINIYOR! / Uğur Kara

Bütün dünyayı uyutmaya çalıştıkları gibi Türkiye’yi de uyutmaya çalışıyorlar. Tabir caizse uyutup zokayı yutturmak istiyorlar. Üstelik bir de Türkiye bu süreçte kendilerini desteklesin, kendilerine yardım etsin diye türlü entrikalar çeviriyorlar.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |