Mayıs 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Resulüm! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ: 107)

“(Ey insanlar!) Allah’a ve Peygamber’ine inanasınız, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyıp saygı gösteresiniz.” (Fetih: 9)

Milâdi 6. Asırda İnsanlığın Durumu
Beklenen Kurtarıcı
İlâhî Muhafaza
Hazret-i Hatice -radiyallahu anhâ- İle İzdivaç
İlk Vahiy
İlk Üç Yılın Hülâsası
Açık Tebliğ
Habeşistan’a Birinci ve İkinci Hicret
Müslümanların Ablukaya Alınması
Tâif Yolculuğu
Birinci Akabe Biatı
İkinci Akabe Biatı
Hicret Emri
MEDİNE DEVRİ
Tarihi Karşılama
Cihada İzin
Bedir Savaşı
Beni Kaynuka Savaşı
Uhud Savaşı
Beni Nadir Savaşı
Hendek Savaşı
Benî Kureyza Savaşı
Hudeybiye Andlaşması ve Rıdvan Biatı
Hükümdarları İslâm’a Dâvet
Hayber’in Fethi
Mekke’nin Fethi
Huneyn Savaşı
Tâif Muhasarası
Tebük Seferi
Arabistan’da Müslümanlığın Yayılışı

/ İsmail Yavuz

HAKK SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

KIYAMET SAHNELERİ


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

AĞIR SÖZ

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kırk yaşlarında iken “Oku!” emri nâzil olduğunda “Nebi” olmuş, henüz başkalarına dini tebliğ ile vazifelendirilmemişti. Bir müddet aradan sonra vahyin yeniden başlamasıyla inen Müddessir sûre-i şerif’inin Âyet-i kerime’leri ile risalet geldi ve “Resullük” devri başladı.


MEKTUBAT

ÖLÜM NAKL-İ MEKÂNDIR (24. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (58)

“Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (3)”


SÖZLER VE NOTLAR-9

DOST GÖRÜNEN DÜŞMAN / Mehmed Ali Körpe

"Mevla bir kulunu hizmet için ileriye sürmüşse, bir ömür boyu onun şükrü eda edilemez. Onun ikram ve ihsanı çok büyüktür. Bundan nefse paye çıkarmak, menfaate tevessül etmek, Onun ikramını basit ve adi şeylerle değiştirmek demektir. Padişahlar padişahı yetmez mi sana?” (5 Şubat 1979)


NE İDİK, NE OLDUK!

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

Bu devrin en mühim kumandanı II. Kılıçarslandı. Kılıçarslan, Miryakefelon’da Bizanslılarla savaşmış, Bizansı yenmiştir. Bir daha Bizanslılar Türklere saldırmamış, hep müdafada kalmışlardır. Malazgirt Savaşı ile Türkler’e açılan Anadolu kapıları bu savaştan sonra yurt edinilmesine ve yerleşilmesine sebep oldu. Artık Türkler Anadoluya yerleşmeye başladılar. (1176)


“KOSTANTİNİYYE’Yİ FETHEDEN KUMANDAN”
VE “O’NUN GÜZEL ASKERLERİ”
/ Hakan Yılmaz


BİR KEZ ALLAH DESE AŞK İLE LİSAN / Halil İbrahim Emre


GÜNDEM

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ, KIBRIS VE DENKTAŞ / Uğur Kara

“Büyük Ortadoğu Projesi’nin en önemli coğrafi bölgesi “Doğu Akdeniz”dir. Doğu Akdeniz’deki en önemli kara parçası da tabii ki Kıbrıs’tır. Kıbrıs bölünmüş görünmekte ancak aslında Kuzey’i Türkiye ile güneyi Yunanistan ile bütünlük arzettiği için aslında “Böl-yönet”çiler için bu anlamda bölünmüşlük arzetmemektedir. Esas Kıbrıs bütünleştirildiği zaman bölünecektir. Zira böylece Türkiye’den ve Yunanistan’dan birer parça kopartılmış, BM adı altında 7.000 kişilik Amerikan denetiminde bir asker en etkili askerî güç konumuna getirilmiş olacaktır.

ORTADOĞU’DA KATLİAMLAR DEVAM EDİYOR! / Şinasi Çapa

Bölgede yıllar önce planlanan "Büyük Ortadoğu Projesi"nin ayakları birer birer yerleştirilmeye çalışılıyor. Kurucu mimarlar Pentagon’da halen işbaşındalar.


ŞİİR

EBEDİYET YOLCULUĞUNA ÇIKARKEN / Mehmet Ali Körpe

Körpe biraz ümitvar ol!
Yol Hakk yolu, yok başka yol.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |