Mart 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Kıyamet saatinin kopuşu bir göz kırpması kadar yahut daha yakın bir zamanda olur.
Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir.”
(Nahl: 77)

“Resul’üm! Onları o yaklaşan güne karşı uyar.
Öyle bir gün ki, yürekleri ağızlarına gelir ve kederlerinden yutkunur dururlar.”
(Mümin: 18)

SÛR’A ÜFÜRÜLÜŞ VE KIYAMETIN KOPMASI

BİRİNCİ SÛR
Sûr ve Mahiyeti
Sûr’a Üfürülüş (1)
Sûr’a Üfürülüş (2)
Sûr’a Üfürülüş (3)
Sûr’un Zelzelesi
Çarpacak Olan Felâket
Kıyamet ve Yeryüzü
Kıyamet ve Dağlar
Kıyamet ve Denizler
Kıyamet ve Gökyüzü
Kıyamet ve Güneş
Kıyamet ve Yıldızlar
Kıyamet ve Vahşi Hayvanlar
Öğüt

İKİNCİ SÛR
Ba’s-ü Ba’del-mevt
İki Sûr Arası
İlâhi Kudret
Kabirlerden Kalkış (1)
Kabirlerden Kalkış (2)
Kabirlerden Kalkış (3)
Kabirlerden Kalkış (4)
Kabirlerden Kalkış (5)
Kur’an-ı Kerim’den Öğütler (1)
Kur’an-ı Kerim’den Öğütler (2)

/ İsmail Yavuz

KALEM SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

ÜCRET İSTEMEYEN PEYGAMBER


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

HANİFLER

Şu kadar var ki sayıları az olmasına rağmen Haniflik yolu üzerine yürüyerek, Tevhid inancına sımsıkı bağlı insanlar da hayatlarını sürdürüyorlardı. Bu muvahhidler, museviliği ve hıristiyanlığı reddederek Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’ın dinini araştırırlar ve bu dini tekrar hayata geçirecek yeni bir peygamber gelmesini beklerlerdi. Ölümden sonra dirilmeyi, haşrı ve neşri tasdik ettikleri gibi, Araplar’ın putlara tapmalarından nefret ederlerdi.


MEKTUBAT

RÜYADA MELEKLERLE GÖRÜŞMEK (22. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (56)

“Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (1)”


SÖZLER VE NOTLAR-7

HAKİKAT YOLUNDAKİ YAKINLIK / Mehmed Ali Körpe

Üç günlük ömrümüz var, bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Ânın kıymetini değerlendirdiği kullarından etsin Allah’ımız. Her anın kendine mahsus çok büyük kıymeti vardır. Çünkü o bir an, ebedî hayatın kazancıdır. Eğer anların kıymeti bilinmezse; dakikalar, saatler, günler de bilinmez ve böylece koca ömür hiçe müncer olur.” (7 Temmuz 1983)


NE İDİK, NE OLDUK!

ABBÂSİ DEVLETİ

Abbâsiler devri Arap olmayanların da idari teşkilatta görev alabildikleri ve Türkler’in hızla müslümanlaştığı bir dönemdir. Abbasilerin en parlak devri Harun Reşid zamanıdır. (786)


KÂİNATIN TASARRUFU HAZRET-İ ALLAH’INDIR / Halil İbrahim Emre


GÜNDEM

"BÜYÜK ORTADOĞU" AVCILARI TÜRKİYE'Yİ AVLAMAYA ÇALIŞIYOR! / Uğur Kara

ABD buralarda kalıcı değildir. ABD’ye hayır diyen bir Türkiye, işte o zaman “Büyük Ortadoğu’nun Lideri” olacaktır. 2 sene sonra kişiliksiz, karaktersiz bir küresel güç olacağımıza 15 sene sonra kendi gücüne dayanan, kişilikli, sevilen, çekinilen bir Küresel güç olmayı tercih etmemiz lazım.
Bir “Reelpolitik” söylemi içerisinde Avrupa ve ABD’ye tavizler vermek büyük bir hatadır.

PETROL SAVAŞLARININ YERİNİ "SU" SAVAŞLARI ALACAKTIR / Şinasi Çapa

Dünya Su Rezervlerinin yüzde 97.5’i tuzlu su, geri kalan yüzde 2.5’i ise tatlı sudur ki bunun da büyük çoğunluğu kutuplardaki ve dağlardaki buzullar ile yer altı sularından meydana gelmektedir. Günümüzde her yıl su ile ilgili hastalıklar nedeniyle 25 Milyon insan ölmektedir. 1.400 Milyon insan temiz sudan mahrumdur.


DESTANLAŞAN ZAFER ÇANAKKALE / Nurdan Gizlice


ŞİİR

YOL / Abdullah Kotan

Yol var, halkı HAKK’a götürür;
Kalbe düşen tohumları bitirir.
Yollar var halkı , HAKK’tan bıktırır;
Doğru yola şaşı gözle baktırır.


ÜVEY ANNE VE ÜVEY ÇOCUK / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |