Şubat 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı, fakat onlar hâlâ gaflet içindedirler.”
(Enbiyâ: 1)

“Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, zamanını gizli tuttuğum kıyamet mutlaka gelecektir. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Yoksa helâk olursun.”
(Tâhâ: 15-16)

KIYAMET SENELERİNDEKİ DÜNYANIN SON DURUMU

HAZRET-İ MEHDİ ALEYHİSSELÂM
• Zuhur Etmeden Önce Zemin Hazırlanacağı ve Mutlaka Tâbi Olmanın Gerekliliği
• Mutlaka Gönderileceği ve Nesebi
• Ehl-i Beyt’ten Oluşu
• Vasıfları
• Vehbi İlmi
• Sehaveti
• Bir Gecede Olgunlaştırılacağı
• Cennetle Müjdelenmesi
• İnsanlar Tarafından Çok Sevilmesi
• Mücadeleci Oluşu
• Zuhur Senesini Haber Veren Alâmetler ve Zuhuru
• Çıkışından Ümitlerin Kesildiği Bir Sırada Çıkması
• Zamanının En Hayırlısı Olması
• Zuhur Şekli
• Hakimiyeti
• Zamanının Bereketi
• İsa Aleyhisselâm İle Buluşması

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
Ulü’l-Azm Bir Peygamber
Halkı Hakk’a Dâvet
Nezd-i İlâhîye Yükseliş

KIYAMET SENELERİNDEKİ DÜNYANIN SON DURUMU
Erkeklerin Azlığı, Kadınların Çokluğu
Mal Çokluğu
Nurlu Devirden Hemen Sonra Gelen Nurlu Kumandanlar
Putperestliğin Canlanması
Müminlerin Ruhlarının Alınması
Kıyamet Senelerindeki İnsanların Durumu
Kur’an-ı Kerim’in Kaldırılması
Kâbe-i Muazzama’nın Yıkılması
En Şerli İnsanların Üzerine Kıyametin Kopması

KIYAMET
Kıyamet Nedir?
Kıyamet Saati
Kıyametin Zamanı (1)
Kıyametin Zamanı (2)
Kıyametin Zamanı (3)
Gizliliğin Hikmeti
İnanan-İnanmayan
Küfürde İnat, Kötülükte Israr

/ İsmail Yavuz

KALEM SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

BAHÇE SAHİPLERİNİN HİKÂYESİ


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

ĞÂR-I HİRA

Daha önceleri dedesi Abdülmuttalib’in Ramazan ayında Hira mağarası’na çekildiği gibi, o da her sene azığını yanına alır, Mekke ile Arafat arasında Kâbe-i muazzama’ya yaklaşik beş km. uzaklıkta bulunan Hira dağında bir mağaraya gider, bütün Ramazan ayını orada geçirirdi. Bu mağaranın Muhammed Aleyhisselâm’ın hayatında mühim bir yeri vardır.


MEKTUBAT

MURAKABA (17. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (55)

“KARABAŞ VELÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-6

ALLAH YOLUNUN SAÂDETİ / Mehmed Ali Körpe

“Her an takviyeye muhtacız. Biz de, siz de, hepimiz de. Hazret-i Allah bizi her an desteklemezse hemen kaymaya, düşmeye meyyaliz. Hep O’nun desteği ile ayakta duruyoruz. Mevlâ bıraktığı anda yıkılırız. Hep O, hep O, hep O...
Onun içindir ki bir defa değil, bin defa değil, her an ikaza, desteğe ihtiyacımız var. Tutulmaya, muhafaza edilmeye ihtiyacımız var.” (10 Nisan 1982)


NE İDİK, NE OLDUK!

ENDÜLÜS EMEVÎ DEVLETİ

Müslümanlar, İspanya’yı 710 yılında fethe başlamışlar 756’da Endülüs Emevi Devleti’ni kurmuşlar, burada Avrupa’nın gözünü kamaştıran büyük bir İslâm medeniyeti tesis etmişlerdir.


NEFSİNİ HAZRET-İ ALLAH’A KURBAN EDENLER / Halil İbrahim Emre


GÜNDEM

BİR MÜSLÜMAN “ULUSALCI” OLABİLİR Mİ? / Uğur Kara

Ülkemizin bağımsız bir karaktere sahip olmasını istemek en önce müslümana yakışan bir duygudur.

KUZEY IRAK’TA AMERİKAN OYUNU / Şinasi Çapa

ABD’li diplomat Peter Galbraith ülkesinin stratejisini şöyle özetlemektedir:
"-Talabani ve Barzani arasında işbirliğinin gelişmesi ve federe devlet konusunda anlaşmaları memnuniyet verici. Bu iki grup Bagdat’ta önemli rol oynuyorlar. Araplarla Kürtler Federal Irak Devleti’ni kuracaklar. Kuzey Irak’ta Kürt federe devleti kurulacak. Türkiye’nin bölgede çıkarı yok. Bu gelişmeyi TSK’nın savaş nedeni sayması dogru değil. TSK’nın kürt federe devletini bahane edip Irak’a girmesi durumunda ABD sert karşılık verecektir. Türkiye’nin bu hareketi bağımsız bir ülkeye saldırı anlamındadır..."


ŞİİR

GÖZLERİNE HAYRAN OLDUĞUM GÜZEL! / Abdullah Kotan

Bir tek sözün devâ oldu derdime,
Esenlikler doldu harab yurduma,
Seninleyim, artık bakmam ardıma,
Sözlerine hayran olduğum Güzel!


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |