Aralık 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Kıyamet Yaklaştıkça Yaklaşmıştır.”
(Necm: 57)
“Siz Daha Evvel On Alâmet Görmedikçe Kıyamet Kopmayacaktır.”
(Müslim: 2901)

KIYAMETİN BÜYÜK ALÂMETLERİ

On Büyük Alâmet
      1. DUHÂN
      2. DECCAL
      3. HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
      4. YE’CÜC ve ME’CÜC
      5. DABBETܒL-ARZ
      6. GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI
      7. HİCAZ TARAFINDAN BÜYÜK BİR ATEŞİN ÇIKMASI
      8.9.10. ÜÇ BÜYÜK YER ÇÖKÜNTÜSÜ OLMASI
Resulullah Aleyhisselâm’ın Duyurduğu Gerçekler
Mehdi Aleyhisselâm’ın Zuhuru
HAKK’A UYANLAR BÂTILA SAPANLAR
      “İslâm Dimdik Ayakta Duran Bir Dindir”
      İmanın Kalbe Yerleştiği Hakiki Müminler
      İslâm’ın Geleceği

/ İsmail Yavuz

TAHRÎM SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

ÇOCUK TERBİYESİ


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

HİLFÜL-FUDÛL

Vaktiyle Kureyşliler’den önce Cürhümlüler devrinde eşraftan üç kişi bir araya gelip; Mekke’de zâlim bırakmamaya, zayıfların hakkını zâlimlerden almaya yemin etmişlerdi. “Fadl” isimlerini taşiyan bu kişilerin yeminlerine “Fâdılların yemini” mânâsına “Hilfül-fudûl” denilmişti.


MEKTUBAT

VELÂYET VE ÇEŞİTLERİ (15. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (53)

“ABDULLAH-I BOSNAVÎ -Kuddise Sırruh- (2)”


SÖZLER VE NOTLAR-4

SIDK, TESLİMİYET VE İHLÂS; SELÂMET, SAÂDET VE MUHABBET / Mehmed Ali Körpe

"Cenâb-ı Fahr-i Kainat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz müminin müslümanlar üzerinde külfetinin az olduğunu söylemiştir. Onun her söz ve hareketini inceden inceye süzüp tatbik etmeliyiz. Hakiki hayat onun sözlerinin ve yolunun altındadır. Bunu böyle yaparsak yardım da, kolaylık da ihsan edilecek, Hazret-i Allah’ın rızâsını kazanacağız, Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-inin yolunda da gitmiş olacağız. Ne kadar güzel!" (1 Nisan 1977)


NE İDİK, NE OLDUK!

“HULEFA-İ RAŞİDİN (4)”

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde:
“Bir kimse Ali’yi severse beni sevmiş olur, Ali’ye buğzeden bana buğzetmiş olur.” buyurmuşlardir. (Münâvî)


ŞİİR

MÂNÂ EHLİ / Nuray Çakıroğlu

Derim ki sana;
Mânâ ehline yol ara
Tez kavuşursun inan
Bir gün maksûduna


GÜNDEM

TÜRKİYE BOMBALARLA SARSILDI! / Uğur Kara

Birinci tezkerenin reddinden sonra Amerikan yönetimindeki Perle, Wolfowitz, Grossman gibi yahudi kökenli yöneticiler ve son olarak yeni Amerikan büyükelçisi Türkiye’ye üstü kapalı -bazen açık- tehditlerle beraber politik dayatmalarda bulundular. Bunlar Irak’ta işbirliği, Suriye ve İran’a karşı işbirliği, Kıbrıs, Ermenistan gibi konularda tavizdi. Buna bir de Türk askerini Afganistan’da kullanma talepleri eklendi.


SEVGİYE LÂYIK YALNIZ ALLAH’TIR / Arzu Balkanlı


BAYRAM VE ÇOCUK / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |