Ağustos 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Sizden Hiçbir Ücret İstemeyenlere Uyun, Onlar Doğru Yoldadırlar.”
(Yâsin: 21)
İman ile Küfrün Berzahı
Hakiki Müslümanlar ve Sahteleri

İman ile Küfür Berzahı
Ücret İstemeyen Peygamber
Dünyayı Dine Tercih Edenler
Sahte Mehdi
Sahte Dabbet’ül Arz
Sahte İsa

/ İsmail Yavuz

TALÂK SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

“TEVEKKÜL”


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

HÂŞİM

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ikinci kuşaktan dedesi Hâşim; Abd-i Menaf’ın oğulları içinde en şöhretlisi, en zengini ve kavminin ulusu idi. Cömertliği ile de tanınmıştı. Bollukta ve darlıkta, her zaman sofrası açık ve kurulu durur, hiç kaldırılmazdı.


MEKTUBAT

DUÂ VE NİYAZLAR (153. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (50)

“MOLLA ABDURRAHMAN CÂMÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-1

Sözler ve Notlar / Mehmet Ali Körpe

Hakikat dergimizin bu sayısından itibaren İnşaallah-u Teâlâ yeni bir yazı serisine başlıyoruz.
Mürşid-i Pâk-i Nihâd’ımızın “Kalblerin Anahtarı Sözler ve Notlar” külliyatında bulunmayan, ruha ve kalbe hitap eden sohbetlerinde inci saçılan mübarek dillerinden dökülürken tutulan hikmet ve esrar dolu hakikat cevherleri, Hakk ve hakikat âşıklarının istifadesine arzedilecektir.


NE İDİK, NE OLDUK!

HULEFA-İ RAŞİDİN

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz vefatı ile neticelenen hastalığı sırasında mihraba yalnız onun geçirilmesini emretmiş, diğer taraftan da:
"Ebu Bekir'in kapısından başka, mescide açılan bütün kapıları kapatınız." buyurmuştur. (Buhârî)


GÜNDEM

IRAK’TA TÜRKİYE İLE ABD’NİN ÇATIŞAN ÇIKARLARI / Nuri Ölçer

Evet ABD dünyanın süper gücüdür. Ancak Amerika süper güç diye her dediğini kabul etmek, her tavizi vermek ülkemizi adı müttefiklik olan bir sömürge haline getirir.

SAVAŞA HAZIRLIK! / Uğur Kara

Gerek bu şiddet ve dehşet günlerinin yokluk zamanları için, gerekse büyük askeri tehlikelere karşı alınabilecek tedbirler var. Bunlar bireysel ve ülkesel bazlı olmak üzere iki farklı boyutta düşünülmelidir. Bu tedbirler düşünülürken en temel ihtiyaç alanları tesbit edilmeli ve buna göre bir plan dahilinde hazırlıklar yürütülmelidir. En temel ihtiyaç sahası ve birinci öncelikli tedbir sektörü gıda ve buna bağlı olarak tarımsal üretimdir.

ABD, POTANSİYEL DÜŞMAN OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR / Şinasi Çapa

ABD Türkiye’den İran ve Suriye’ye karşı yapacağı savaş saldırılarında etkili bir destek istemektedir. Irak cinayetine ortak olmayan Türkiye’den ABD’nin bölgede yapacağı diğer cinayetlere ortak olması istenmektedir.


TEVESSÜL / Dinçer Hazar


ŞİİR

NA'T-I ŞERİF! / Sermed

Vardığım an yüz karasıyla huzûr-i izzete
Yâ Muhammed bana imdâd eyle Allah aşkına


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |